baner04


Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) i Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL Francja) oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych (PJATK) zapraszają do udziału w wyjątkowych spotkaniach z  psychoanalizą w  Warszawie, w  dniach 8-9 grudnia 2018 roku, których gościem specjalnym będzie Sol Aparicio. W programie* jest wykład: – „Jakie jest zastosowanie diagnozy w klinice psychoanalitycznej” który odbędzie się w sobotę, 8 grudnia o godz. 17:00, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86; – i dwa seminaria otwarte w sobotę 8 grudnia i w niedzielę 9 grudnia dla wszystkich zainteresowanych, a także seminarium kliniczne dla klinicystów (uczestnictwo tylko na zapisy) *(Szczegółowy program wizyty poniżej)

Sol Aparicio
– psychoanalityczka lacanowska, praktykująca w Paryżu, członkini-założycielka Szkoły Psychoanalizy Forum Pola Lacanowskiego EPFCL z tytułem A.M.E. Konsultantka Centrum Medyczno-Psychologicznego szpitala psychiatrycznego Villejuif pod Paryżem. Wykładowczyni Kolegium Klinicznego Szkoły EPFCL w Paryżu od czasu jego założenia w roku 1999. Doktor psychoanalizy, ukończyła studia filozoficzne oraz podyplomowe specjalistyczne studia z psychopatologii klinicznej. Od 30 lat publikuje artykuły w licznych przeglądach psychoanalitycznych, początkowo w Ornicar?, L’Äne, La Causefreudienne. Później w La clinique Lacanienne, Revue des Colleges psychanalytiques du Champ lacanien oraz Champ Lacanien, revue de psychanalyse. Wielokrotnie prowadzila wykłady i seminaria poświęcone psychoanalizie we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Irlandii, Polsce, Izraelu, Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Kolumbii.


8.12.2018 (sobota)

godz. 10.00 – 12.00 – Seminarium kliniczne dla klinicystów
Sol Aparicio przedstawi komentarz do prezentacji klinicznej przygotowanej przez jednego z praktykujących członków FPPL, po czym odbędzie się dyskusja. UWAGA: udział wyłącznie dla członków FPPL oraz osób pracujących klinicznie, po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa. Zgłoszenia: zarzad@fppl.pl

Miejsce: PJATK ul. Koszykowa 86, budynek C, Sala Sztuki Tłumaczenie konsekutywne z języka angielskiego na język polski. Wstęp płatny: 60 pln


godz. 14.00 – 16.00 – Seminarium pracy nad tekstem J. Lacana: seminarium X Lęk rozdział 23 „O okręgu nie dającym się zredukować do punktu” [w: J. Lacan, Séminaire X „L’Angoisse”, Éd. duSeuil, Paris, 2004; tłum. FPPL].
W tym rozdziale Lacan nawiązuje do słów św. Augustyna „inter urinam et faeces nascimur”, przypominając nam, w jakich okolicznościach uprawiamy seks. Zajmuje się także ponownie związkiem pragnienia z lękiem u podmiotu obsesyjnego, bowiem u tego podmiotu pragnienie przejawia się zawsze jako obrona. Lacan wraca tu do analizowanego w poprzednim rozdziale pragnienia analnego, pragnienia zatrzymania, wraz z jego obiektem ekskrementalnym a, który działa jako korek i skutkuje u podmiotu różnymi zahamowaniami. Stanowią one część słynnej freudowskiej triady „Zahamowanie, symptom, lęk” (z jego tekstu z 1925 r.). Posłużyła ona Lacanowi (w rozdziale 1 Seminarium „Lęk”)
do rozpisania tych trzech pojęć Freuda, i kilku własnych, na dwóch osiach: (1) trudności na drodze do realizacji pragnienia i (2) zahamowaniu związanemu z ruchem w kierunku rozkoszy. Lacan zrobił to m.in. po to, aby wyjaśnić freudowską tezę, że zahamowanie w działaniu podmiotu, czyli obrona rzeczonego podmiotu obsesyjnego, wynika z wprowadzenia w daną funkcję innego pragnienia niż to, które funkcja ta w sposób naturalny zaspokaja. Przykładowo dla funkcji ruchowej ręki, zespół cieśni nadgarstka objawiający się drętwieniem i bólem palców, wynika z erotyzacji funkcji dłoni. Komentarz do powyższych i innych kwestii z rozdziału 23 przedstawi Sol Aparicio.

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

Wstęp wolny, płatny: 60 pln/studenci 30 pln* Miejsce: PJATK ul. Koszykowa 86, budynek C, Sala Sztuki


godz. 17:00 – 19.00Wykład otwarty Sol Aparicio pt: „Jakie jest zastosowanie diagnozy w klinice psychoanalitycznej”
Podczas wykładu Sol Aparicio omówi następujące zagadnienia: jakie jest miejsce diagnozy w praktyce analitycznej, czy diagnoza jest niezbędna w psychoanalizie, tak samo jak w medycynie i psychiatrii. Teza dotycząca zastosowania diagnozy i znaczenia jakie jest jej przypisywane posłuży prelegentce do ukazania specyfiki kliniki psychoanalitycznej.


09.12.18 (niedziela)
godz. 10.00 – 13:30 – Seminarium pracy z tekstem J. Lacana „Nota włoska” (część II) z 1973 r. [z fr. „La Note italienne”], w tłumaczeniu Agaty Sitko i Anny Wojakowskiej-Skiba
„Nota włoska” stanowi czwarty spośród tak zwanych tekstów założycielskich Szkoły psychoanalizy EPFCL, przy której afiliowane jest Polskie Forum i które wspólnie studiujemy już od 2015 roku. Ten tekst, który wyjściowo powstał w odpowiedzi na skierowaną do Lacana prośbę o możliwość założenia Szkoły psychoanalizy we Włoszech, stał się dla niego okazją do ponownego określenia celów funkcjonowania tego, bez czego nie może być mowy o Szkole psychoanalizy – czyli procedury passe. Dzięki lekturze drugiej części „Noty włoskiej” będziemy mogli wspólnie zbadać na czym dokładnie polega różnica nie tylko między psychoterapią a psychoanalizą, ale także między freudowskim modelem psychoanalityka a lacanowską koncepcją psychoanalityka Szkoły. Kluczem do odpowiedzi na oba te pytania okazuje się bowiem wprowadzenie w samym sercu psychoanalitycznego doświadczenia wymiaru, który Lacan nazywał realnym. Podążając tropem realnego, „Nota włoska” pozwala nam też pojąć, że wraz z wynalezieniem procedury passe, Lacan postawił nie lada zadanie nie tylko przed analitykiem Szkoły, ale również przed samą psychoanalizą. Chciał mianowicie, aby analiza dorównywała nauce, przez to, że ma przyczyniać się do wytworzenia nowej wiedzy …na temat realnego. No, ale czym jest owo realne? W jaki sposób różni się od realnego, z którym ma do czynienia nauka? I jaką rolę w tym wszystkim odgrywa pojęcie prawdy? To tylko niektóre z wielu kwestii, o których będziemy dyskutować podczas zajęć, które poprowadzi Sol Aparicio.

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

Wstęp wolny, płatny: 60 pln/studenci 30 pln* Miejsce: PJATK ul. Koszykowa 86, budynek C, Sala Sztuki
Wszystkie zajęcia są tłumaczone konsekutywnie z francuskiego na język polski (wyjątek stanowi seminarium kliniczne, które będzie tłumaczone z angielskiego). Koszt udziału w 1 seminarium 60 zł (30 zł studenci i członkowie FPPL), w dwóch 110 zł (50 zł studenci i członkowie FPPL), w trzech 150 zł (80 zł studenci i członkowie FPPL).

Zgłoszenia po teksty na seminaria: zarzad@fppl.pl

Prosimy o dokonywanie opłat za wybraną liczbę zajęć przelewem, z dopiskiem „Sem SA”, na konto FPPL: mBank SA konto nr:79114020040000390275538931 do 7 grudnia br. włącznie, lub bezpośrednio przed zajęciami gotówką.