Wydarzenia za granicą

Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, 25-26 listopada, 2017 r.

W dniach 25-26 listopada w Tuluzie we Francji odbędą się coroczne, krajowe Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, przy której nasze Forum jest afiliowane. Tym razem spotkanie będzie dotyczyło sedna funkcji psychoanalitycznej, czyli „Obowiązku interpretowania”. Wystąpienia będą się odnosić do takich kwestii, jak cel, środki i granice interpretacji w psychoanalizie. Polecamy Waszej uwadze, jak zapowiada tę konferencję ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

Europejskie Dni Szkoły EPFCL „Wiedza psychoanalityka i jego umiejętność postępowania” 21-22 stycznia 2017 r.

„WIEDZA PSYCHOANALITYKA I JEGO UMIEJĘTNOŚĆ POSTĘPOWANIA ” Prezentacja tematu Europejskich Dni Szkoły EPFCL Barcelona, 21-22 stycznia 2017 r. Colette Soler Co do tego, że analityk wie wiele, nie ma wątpliwości. Po pierwsze, wie wiele dzięki swojej własnej analizie, ponieważ można powiedzieć „psychoanaliza, dydaktyczna”, a przecinek podkreśla, że ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Akty i zahamowanie” – Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja 26-27 listopada 2016 r.

„Akty i zahamowanie” – Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, 26-27 listopada br. w Paryżu Tegoroczne otwarte spotkanie Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja poświęcone jest kwestii aktów i zahamowania. Psychoanalityk Luis Izcovich (gościł z wykładami w Warszawie w marcu br.), który przewodzi w tym roku komitetowi naukowemu Dni Szkoły, zapowiada i wyjaśnia tę kwestię nastepująco: Psychoanalitycy interesują się aktem ...
Czytaj dalej »

Preludia IX Międzynarodowego Spotkania IF-EPFCL „Wiązania i rozwiązania według kliniki psychoanalitycznej”

Udostępniamy szereg preludiów – krótkich tekstów napisanych przez psychoanalityków EPFCL z Argentyny, Brazylii, Francji, Hiszpanii i Włoch – które zarysowują tematy poruszane podczas IX Międzynarodowego Spotkania IF-EPFCL „Wiązania i rozwiązania według kliniki psychoanalitycznej" w Kolumbii....
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Wiązania i rozwiązania według kliniki psychoanalitycznej”

IX. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE IF-EPFCL Co dwa lata, członkowie IF-EPFCL gromadzą się po jednej ze stron Atlantyku, by na międzynarodowym zjeździe rozmawiać na temat ustalony w czasie poprzedniego spotkania. Jest to okazja do dwudniowej wymiany Forów IF oraz Szkoły oraz do tego, by odnieść nabyte doświadczenie i zmienność otaczających nas warunków do orientacji i funkcji psychoanalitycznej. ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Narzędzie kartelu, tej niespotykanej więzi” – Spotkanie karteli EPFCL-Francja

21 maja 2016 r. paryska Szkoła EPFCL-Francja organizuje spotkanie poświęcone pracy karteli, czyli małych grup samokształceniowych których szczególna forma pracy stanowi podstawowy element lacanowskiej Szkoły. Tytuł spotkania – „Le dispositif de cartel, ce lien inedit”, czyli „Narzędzie kartelu, tej niespotykanej więzi” nawiązuje do planowanego na lipiec Międzynarodowego Spotkania IF-EPFCL, którego tytuł brzmi „Wiązania i rozwiązania ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Psychoanalityk w dzisiejszym świecie” – Dni Szkoły EPFCL-Francja w Paryżu, 28-29 listopada 2015 r.

"(…) W dobie kapitalizmu, ekspansji nauki, i liberalizacji praktyk jouissance, czy nadal możemy na przykład utrzymywać, że cierpienie jest skutkiem wyrzeczenia się popędowej satysfakcji?" Szkoła EPFCL organizuje w Paryżu doroczne Dni Krajowe, na których pracę prezentują psychoanalitycy z Francji, jak i Forów Pola Lacanowskiego z innych krajów. Członkowie polskiego Forum będą uczestniczyć w tym roku w Dniach, a Sara Rodowicz-Ślusarczyk wygłosi swoje wystąpienie. ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Wybór Płci” w Paryżu

W dniach 29-30 listopada 2014 r. w Paryżu odbędzie się dwudniowa konferencja pt. „Wybór Płci” w ramach corocznych Dni EPFCL – Szkoły Forów Pola Lacanowskiego-Francja, przy której nasze Forum jest afiliowane. Członkowie Forum wezmą udział w konferencji, a Sara Rodowicz-Ślusarczyk z polskiego Forum wygłosi również swoje wystąpienie, obok wielu innych prezentacji poświęconych kwestiom płci i seksualności (Program konferencji w PDF). Organizatorzy ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

Międzynarodowe Spotkanie IF-EPFCL „Paradoksy pragnienia” 25-27 lipca 2014 r.

Ramię w ramię z porażkami pragnienia, kroczą odniesione przezeń zwycięstwa, którym winniśmy oddać sprawiedliwość. Z rzadka jedynie niosą one ze sobą blask dokonań, często zaś popadają w cierpienie symptomu – paradoksalnego zaspokojenia. Właśnie na tym poziomie wkroczyć do działania może psychoanaliza, by oswobodzić przyjemność płynącą z miłości i pracy, dwóch nakreślonych przez Freuda obszarów. Psychoanaliza umożliwia podmiotowi odkrycie, że jest on w istocie reżyserem życia, swego własnego życia, zaś jego strach przed byciem marionetką wprowadza jedynie pomieszanie. Rzecz nigdy nie kręci się wokół jednej jednoznacznej interpretacji tekstu, gdyż jego znaczenie bierze się z fantazmatu....
Czytaj dalej »