Wydarzenia za granicą

„Akty i zahamowanie” – Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja 26-27 listopada 2016 r.

„Akty i zahamowanie” – Dni Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, 26-27 listopada br. w Paryżu Tegoroczne otwarte spotkanie Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja poświęcone jest kwestii aktów i zahamowania. Psychoanalityk Luis Izcovich (gościł z wykładami w Warszawie w marcu br.), który przewodzi w tym roku komitetowi naukowemu Dni Szkoły, zapowiada i wyjaśnia tę kwestię nastepująco: Psychoanalitycy interesują się aktem ...
Czytaj dalej »

Preludia IX Międzynarodowego Spotkania IF-EPFCL „Wiązania i rozwiązania według kliniki psychoanalitycznej”

Udostępniamy szereg preludiów – krótkich tekstów napisanych przez psychoanalityków EPFCL z Argentyny, Brazylii, Francji, Hiszpanii i Włoch – które zarysowują tematy poruszane podczas IX Międzynarodowego Spotkania IF-EPFCL „Wiązania i rozwiązania według kliniki psychoanalitycznej" w Kolumbii....
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Wiązania i rozwiązania według kliniki psychoanalitycznej”

IX. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE IF-EPFCL Co dwa lata, członkowie IF-EPFCL gromadzą się po jednej ze stron Atlantyku, by na międzynarodowym zjeździe rozmawiać na temat ustalony w czasie poprzedniego spotkania. Jest to okazja do dwudniowej wymiany Forów IF oraz Szkoły oraz do tego, by odnieść nabyte doświadczenie i zmienność otaczających nas warunków do orientacji i funkcji psychoanalitycznej. ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Narzędzie kartelu, tej niespotykanej więzi” – Spotkanie karteli EPFCL-Francja

21 maja 2016 r. paryska Szkoła EPFCL-Francja organizuje spotkanie poświęcone pracy karteli, czyli małych grup samokształceniowych których szczególna forma pracy stanowi podstawowy element lacanowskiej Szkoły. Tytuł spotkania – „Le dispositif de cartel, ce lien inedit”, czyli „Narzędzie kartelu, tej niespotykanej więzi” nawiązuje do planowanego na lipiec Międzynarodowego Spotkania IF-EPFCL, którego tytuł brzmi „Wiązania i rozwiązania ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Psychoanalityk w dzisiejszym świecie” – Dni Szkoły EPFCL-Francja w Paryżu, 28-29 listopada 2015 r.

"(…) W dobie kapitalizmu, ekspansji nauki, i liberalizacji praktyk jouissance, czy nadal możemy na przykład utrzymywać, że cierpienie jest skutkiem wyrzeczenia się popędowej satysfakcji?" Szkoła EPFCL organizuje w Paryżu doroczne Dni Krajowe, na których pracę prezentują psychoanalitycy z Francji, jak i Forów Pola Lacanowskiego z innych krajów. Członkowie polskiego Forum będą uczestniczyć w tym roku w Dniach, a Sara Rodowicz-Ślusarczyk wygłosi swoje wystąpienie. ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

„Wybór Płci” w Paryżu

W dniach 29-30 listopada 2014 r. w Paryżu odbędzie się dwudniowa konferencja pt. „Wybór Płci” w ramach corocznych Dni EPFCL – Szkoły Forów Pola Lacanowskiego-Francja, przy której nasze Forum jest afiliowane. Członkowie Forum wezmą udział w konferencji, a Sara Rodowicz-Ślusarczyk z polskiego Forum wygłosi również swoje wystąpienie, obok wielu innych prezentacji poświęconych kwestiom płci i seksualności (Program konferencji w PDF). Organizatorzy ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia za granicą

Międzynarodowe Spotkanie IF-EPFCL „Paradoksy pragnienia” 25-27 lipca 2014 r.

Ramię w ramię z porażkami pragnienia, kroczą odniesione przezeń zwycięstwa, którym winniśmy oddać sprawiedliwość. Z rzadka jedynie niosą one ze sobą blask dokonań, często zaś popadają w cierpienie symptomu – paradoksalnego zaspokojenia. Właśnie na tym poziomie wkroczyć do działania może psychoanaliza, by oswobodzić przyjemność płynącą z miłości i pracy, dwóch nakreślonych przez Freuda obszarów. Psychoanaliza umożliwia podmiotowi odkrycie, że jest on w istocie reżyserem życia, swego własnego życia, zaś jego strach przed byciem marionetką wprowadza jedynie pomieszanie. Rzecz nigdy nie kręci się wokół jednej jednoznacznej interpretacji tekstu, gdyż jego znaczenie bierze się z fantazmatu....
Czytaj dalej »

Paryż z Colette Soler – 24 i 25 września 2015 r.

Przez dwa najbliższe dni (24-25 IX) w Paryżu, członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego wezmą udział w kilku seminariach w Paryżu, z udziałem z Colette Soler. 24 września Soler poprowadzi pracę z tekstem Seminarium X Jacquesa Lacana „Lęk” a także seminarium kliniczne, podczas którego swoją pracę zaprezentuje Sara Rodowicz-Ślusarczyk. 25 września będzie miało miejsce seminarium poświęcone omawianiu tekstu Lacana pt. ...
Czytaj dalej »

Radu Turcanu „Pragnienie, tożsamość i płeć aniołów” – pełen tekst wystąpienia z 8 marca 2014 r.

W dniach 8-9 marca 2014 r. Radu Turcanu odwiedził Warszawę w ramach współpracy psychoanalityków Szkoły EPFCL z Paryża z FPPL. Poprowadził seminaria organizowane przez polskie Forum, a 8 marca wygłosił wykład w Instytucie Francuskim, na którym niemal zabrakło miejsc. Radu Turcanu rozpoczął swój wykład odnosząc się do daty…: Zaproponuję Państwu dzisiaj wykład, dla którego wybrałem tytuł jednocześnie ...
Czytaj dalej »

Luis Izcovich „Lęk – afekt, który nie zwodzi”, pełen tekst wystąpienia z 5 października 2013 r.

"Być pochwyconym przez lęk. Oto doświadczenie, którego się nie zapomina. Bywa, że samo to doświadczenie skłania do prośby o psychoanalizę. Ale bywa i tak, że lęk jest powodowany przez psychoanalizę. Jak to się dzieje, że afekt, od którego chcemy się uwolnić, jest jednocześnie efektem analizy? Jest to paradoks logiczny. Lacan wyjaśnia go wskazując, że gdy jesteśmy w lęku, mamy pewność. Tak, ale kto ma pewność? Po tym jak Freud przedstawił nam swoją teorię afektu jako czegoś, co się przemieszcza, Lacan pozwala nam uchwycić, że lęk jest afektem wyjątkowym. W obecnych czasach pośpiechu i „stresu” płynącego z nowoczesności, zajmiemy się lękiem w leczeniu i tym, na jakie inne z niego wyjście możemy...
Czytaj dalej »