Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) zostało założone 26 czerwca 2010 r. w Warszawie na bazie przekonania, że jako psychoanalitycy i sympatycy psychoanalizy potrzebujemy nie tylko stowarzyszenia, ale także Szkoły Psychoanalizy, której zadaniem jest gwarantowanie związku psychoanalityka z nauczaniem, jakiego ta Szkoła udziela. I dlatego FPPL jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Forów Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL) i jego Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja.

 Celem FPPL jest rozwijanie i rozpowszechnianie w Polsce wiedzy na temat psychoanalizy w ujęciu Jacquesa Lacana (zob. Co robimy? oraz Teksty wystąpień). FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą Freuda i Lacana działające zawodowo w innych obszarach.

Z kolei IF-EPFCL (champlacanien.net) zrzesza Fora z 15 krajów (Argentyny, Australii, Belgii, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Kolumbii, Nowej Zelandii, Polski, Puerto Rico, Wenezueli, Włoch oraz Stanów Zjednoczonych) i opiera swoje działania na postanowieniach Karty przyjętej w 1999, z późniejszymi zmianami.

Pełna, międzynarodowa lista członków IF-EPFCL dostępna jest po linkiem: Répertoire (francuski) Directory (angielski)

Członkowie FPPL:
Paula Czosnowska
Erwin Dolacinski
Marcin Klaus psycholog społeczny
Kacper Latecki psycholog społeczny
Gregory McCormick
Ewa Marciniak psychiatra | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), tel. 531 545 545
Stella Pawlaczyk
Marcin Piotrowski psycholog/gabinet psychoanalityczny (Warszawa), tel: 535 948 989
Sara Rodowicz-Ślusarczyk psychoanalityk | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), tel. 601 069 108 członek Szkoły psychoanalizy EPFCL-Francja
Paulina Sawicka
Agata Sitko filolog angielski
Tomasz Strugała filozof | gabinet psychoanalityczny (Poznań), tel. 606 955 777
Sylwester Strzecha psycholog kliniczny | gabinet psychoanalityczny (Poznań), tel. 605 415 115
Joanna Szymańska gabinet psychoanalityczny (Warszawa), tel. 600 803 717
Jan Tkaczow lekarz medycyny | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), tel. 531 273 130
Anna Wojakowska-Skiba psycholog | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), tel. 698 669 634 członek Szkoły psychoanalizy EPFCL-Francja

Osoby zainteresowane poznawaniem i rozpowszechnianiem wiedzy na temat psychoanalizy lacanowskiej mogą przystąpić do FPPL. W tym celu należy zapoznać się ze statutem (Statut FPPL) i przesłać swoje zgłoszenie, wraz z umotywowaniem chęci przystąpienia do FPPL, na adres: zarzad@fppl.pl. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Walne Zgromadzenie, które zbiera się dwa, trzy razy w roku.