Czytanie

CZYTANIE LACANA – kurs dla początkujących

Psychoanaliza lacanowska odświeża odkrycia Freuda w sposób radykalny i ujmuje naturę człowieka z innej perspektywy niż popularne dziś nurty poznawcze. Przede wszystkim poprzez postulowanie istnienia nieświadomego. A co to oznacza w praktyce?

Czynnością podstawową dla tego, kto przechodzi swoją analizę i tego kto ją prowadzi okazuje się właśnie …„czytanie” nieświadomego. Zwłaszcza gdy przypomnieć uwagę Lacana: „czytanie żadną miarą nie obliguje jeszcze do rozumienia. Najpierw trzeba czytać”. Teoria, którą chcemy razem studiować ma swoje konsekwencje praktyczne i ten wymiar będzie obecny jako horyzont naszych spotkań. Naszym celem przy studiowaniu tekstów jest uchwycenie logiki (czyli paradoksalnie, pewnej racjonalności) nieświadomego.

Zapraszamy do udziału w nowej edycji warsztatowego seminarium. Kładąc nacisk na dokładne studiowanie wybranych tekstów i zderzanie różnych interpretacji uczestników, chcemy stworzyć dla każdego możliwość uruchomienia indywidualnej pracy myślenia, i tym samym pola pragnienia, a nie sugestii.

– Marcin Klaus i Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych podejściem lacanowskim, bez względu na wykształcenie, wiek i uprawiany zawód. Podstawą naszej pracy będzie pogłębiona lektura tekstu „Instancja litery w nieświadomym lub rozum od czasów Freuda” J. Lacana ze zbioru Ecrits.

Zajęcia rozpoczną się w połowie października 2018 r. i będą trwały przez cały rok akademicki. Kurs początkowy przewiduje 15 dwugodzinnych spotkań seminaryjnych od 17 października 2018 r. do 22 maja 2019 r. (środy), w trybie warsztatu w podgrupach dyskusyjnych. Opłata za zajęcia w pierwszym semetrze (7 spotkań) wyniesie 420 zł / 210 zł studenci.

Więcej informacji dotyczących badanych tekstów, trybu zajęć jak i szczegółów organizacyjnych można uzyskać pisząc na adres: klausmarcin@gmail.com

Wstępna deklaracja wymaga zaanonsowania mailowego na adres: klausmarcin@gmail.com do 30 września. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie. UWAGA: ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Prowadzący (członkowie-założyciele FPPL):
Marcin Klaus, zawodowo zajmuje się analizą współczesnej kultury i życia codziennego
Sara Rodowicz-Ślusarczyk, psychoanalityczka, członkini Szkoły Psychoanalizy Ecole de
Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien-France