Lacan-smoking-2CZYTANIE LACANA
– Kurs warsztatowy dla początkujących

Co to znaczy być człowiekiem?

Psychoanaliza lacanowska ujmuje naturę człowieka z innej perspektywy niż popularne dziś nurty poznawcze. Odświeża odkrycia Freuda w sposób radykalny. I oferuje zaskakujący dla wielu opis podmiotowości, w tym struktur miłości i cierpienia.
Chcielibyśmy zaproponować sposób pracy, który sami znamy: studiowanie wybranych tekstów Lacana metodą wspólnego czytania. Zderzenie różnych interpretacji ma pobudzać do pracy; do pracy myślenia.
Zależy nam na wytworzeniu nie sugestii, a pola pragnienia. Teoria, którą chcemy tak badać, ma swoje konsekwencje praktyczne i ten wymiar będzie obecny – jako horyzont naszych spotkań. Naszym celem przy studiowaniu tekstów jest przekaz logiki nieświadomego.

Marcin Klaus, Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Zajęcia rozpoczną się w pierwszym semestrze przyszłego roku akademickiego. Kurs początkowy przewiduje 10 dwugodzinnych spotkań seminaryjnych od października do grudnia 2017, w trybie warsztatu w podgrupach dyskusyjnych.
Opłata za kurs wyniesie 230 zł / 170 zł studenci. Istnieje możliwość dokonania wpłaty w transzach.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych podejściem lacanowskim, bez względu na wykształcenie, wiek i uprawiany zawód.

Wstępna deklaracja wymaga zaanonsowania mailowego na adres: marcin.klaus@insightshot.pl

Więcej informacji dotyczących szczegółowych dat, miejsca spotkań, płatności oraz materiałów na zajęcia zostanie podanych 1 września 2017 r.

Główni prowadzący (członkowie-założyciele Forum Polskiego Pola Lacanowskiego):
Marcin Klaus, zawodowo zajmuje się analizą współczesnej kultury i życia codziennego
Sara Rodowicz-Ślusarczyk, psychoanalityczka, członkini Ecole du Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien-France