Lacan-smoking-2CZYTANIE LACANA
– Kurs warsztatowy dla początkujących

Co to znaczy być człowiekiem?

Psychoanaliza lacanowska ujmuje naturę człowieka z innej perspektywy niż popularne dziś nurty poznawcze. Odświeża odkrycia Freuda w sposób radykalny. I oferuje zaskakujący dla wielu opis podmiotowości, w tym struktur miłości i cierpienia.

Chcemy zaproponować sposób pracy, który sami poznaliśmy: dokładne studiowanie wybranych tekstów, zderzenie różnych interpretacji, i wytworzenie indywidualnego pola pragnienia, właśnie poprzez pracę myślenia i zapytywania.

Teoria, którą chcemy tak badać, ma swoje konsekwencje praktyczne i ten wymiar będzie obecny – jako horyzont naszych spotkań. Naszym celem przy studiowaniu tekstów jest uchwycenie logiki nieświadomego. Nazwa naszego kursu – „czytanie Lacana” – z jednej strony oddaje czynność w którą będziemy się angażować, a z drugiej podkreśla nieodłączny związek lektury z samą praktyką psychoanalizy.”


– Marcin Klaus i Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych podejściem
lacanowskim, bez względu na wykształcenie, wiek i uprawiany zawód.

Zajęcia rozpoczną się w pierwszym semestrze przyszłego roku
akademickiego. Kurs początkowy przewiduje 10 dwugodzinnych spotkań seminaryjnych od 11 października do 20 grudnia 2017 (środy), w trybie warsztatu w podgrupach dyskusyjnych.

Opłata za kurs wyniesie 230 zł / 170 zł studenci.

Więcej informacji dotyczących badanych tekstów, trybu zajęć jak i szczegółów organizacyjnych można uzyskać pisząc na adres: marcin.klaus@insightshot.pl

Wstępna deklaracja wymaga zaanonsowania mailowego na adres:
marcin.klaus@insightshot.pl do 14 września. Późniejsze zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie.

Mamy dobre wieści! W związku z dużym zainteresowaniem kursem „Czytanie Lacana” prowadzący postanowili uruchomić drugi, poniedziałkowy termin spotkań.

Istnieje możliwość uczestniczenia:
w poniedziałki w godzinach 18:45-20:45,
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86 (budynek F)
(pierwszy termin zajęć: 9 października 2017)

lub 

w środy w godzinach 18:30-20:30
sala Fundacji Drama Way, ul. Chocimska 12 lok. 4
(pierwszy termin zajęć 11 października 2017)

UWAGA!!! Wszystkim, którzy dokonali już zgłoszeń mailowych przypominamy o konieczności odesłania aplikacji.

Prowadzący (członkowie-założyciele FPPL):
Marcin Klaus, zawodowo zajmuje się analizą współczesnej kultury i życia codziennego
Sara Rodowicz-Ślusarczyk, psychoanalityczka, członkini Ecole de
Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien-France