Forum Polskie Pola Lacanowskiego ZAPRASZA DO PRZYSTĄPIENIA do naszego stowarzyszenia.


Forum Polskie Pola Lacanowskiego ZAPRASZA DO PRZYSTĄPIENIA do naszego stowarzyszenia.

Proponujemy to każdemu, kto chce zgłębiać trudną acz inspirującą dziedzinę psychoanalizy lacanowskiej w aspekcie teoretycznym lub klinicznym.

Wymiana intelektualna i wymiana doświadczeń klinicznych jest podstawowym polem naszej pracy. Służą nam do tego zajęcia seminaryjne (bezpłatne dla członków), praca w małych grupach zwanych kartelami oraz wymiana wiedzy w ramach wydarzeń międzynarodowych.

Aby mieć możliwość przystąpienia do FPPL jeszcze w roku 2020 prosimy wysyłać zgłoszenia do 4 listopada 2020 roku.

Dokładniejszy opis możliwości działania w ramach FPPL znajdziecie Państwo na naszej stronie, w zakładce: Dołącz do FPPL

 

ZAPRASZAMY!

Zarząd FPPL