Forum Polskie Pola Lacanowskiego

Adres korespondencyjny:

ul. Belgijska 6/26
02-511 Warszawa
e-mail: zarzad@fppl.pl

Kliknięcie na ten link uruchamia szybkie zapisanie się do newslettera FPPL, gwarantujące otrzymywanie e-mailowych powiadomień o wykładach, seminariach i debatach dotyczących psychoanalizy lacanowskiej, organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Zarząd FPPL 2016-2018:
Przewodnicząca : Anna Wojakowska-Skiba +48 698 669 634
Wiceprzewodniczący : Anatol Magdziarz
Skarbnik : Marcin Klaus

Delegat FPPL 2017-2019:

Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Komisja Rewizyjna 2016-2018:
Joanna Szymańska
Agata Sitko
Gregory McCormick

KRS: 0000367869
REGON: 142715520
NIP: 5213588801
mBank SA
Konto w PLN nr: 79114020040000390275538931