Forum Polskie Pola Lacanowskiego

Adres korespondencyjny:

ul. Belgijska 6/26
02-511 Warszawa
e-mail: zarzad@fppl.pl

Kliknięcie na ten link uruchamia szybkie zapisanie się do newslettera FPPL, gwarantujące otrzymywanie e-mailowych powiadomień o wykładach, seminariach i debatach dotyczących psychoanalizy lacanowskiej, organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Zarząd FPPL 2018-2020:
Przewodniczący:             Marcin Piotrowski – tel.kom.   535948989
Wiceprzewodniczący:      Sylwester Strzecha – tel.kom.  605415115
Skarbnik:                       Tomasz Strugała – tel.kom.   606955777

Delegat FPPL 2017-2019:  Sara Rodowicz – Ślusarczyk

Komisja Rewizyjna 2018-2020:
Ewa Marciniak, Sara Rodowicz – Ślusarczyk, Jan Tkaczow

KRS: 0000367869
REGON: 142715520
NIP: 5213588801
mBank SA
Konto w PLN nr: 79114020040000390275538931