MS-WWWForum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL), Międzynarodowa Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL) oraz Instytut Francuski (IF) mają przyjemność zaprosić do udziału w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą, których gościem specjalnym jest Marc Strauss. W programie przewidziany jest wykład pt. „Symptom interpretowany” w Instytucie Francuskim, na który wstęp jest darmowy oraz odpłatne zajęcia seminaryjne.
 
Nasz gość jest z wykształcenia psychiatrą, przez wiele lat pracował w szpitalu Św. Anny, również jako biegły sądowy. Jest członkiem założycielem i członkiem z tytułem A.M.E. EPFCL. Od 1998 r. jest nauczycielem w paryskim Psychoanalitycznym Kolegium Klinicznym, wcześniej był wykładowcą na Wydziale Psychoanalizy Paryż VIII Vincennes-Saint-Denis. Jest także autorem wielu publikacji z zakresu psychoanalizy dorosłych, młodzieży i dzieci.
 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SPOTKAŃ
13.10.2018 (sobota)
>> godz. 9.00 – 12.00 – Seminarium kliniczne
 
Marc Strauss przedstawi komentarz do prezentacji klinicznych przygotowanych przez praktykujących członków FPPL: Jana Tkaczowa i Marcina Piotrowskiego, po czym odbędzie się dyskusja. Zajęcia wyłącznie dla klinicystów, zapisy: zarzad@fppl.pl. Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski. Wstęp płatny: 70 pln/ 40 pln (dla członków FPPL)* Miejsce: Lingua Nova, ul. Wspólna 41**
 
>> godz. 14.00 – 16.00 – Seminarium pracy nad tekstem J. Lacana: seminarium X „Lęk” rozdział 22, lekcja z 19 czerwca 1963 – w tłumaczeniu Anny Wojakowskiej-Skiba
 
Ten rozdział nosi intrygujący tytuł: „Od analnego do idealnego”. Lacan próbuje m. in. odpowiedzieć na pytanie dlaczego ekskrement może zająć miejsce obiektu a w pragnieniu analnym czy też skąd się bierze w nerwicy obsesyjnej, i czemu służy, odwoływanie się do wszech-mocy i wszech-wiedzenia oraz jaką rolę w erotycznych fantazjach obsesyjnego pełni Bóg. Stawia także pytanie czy z logiki procesu analitycznego wynika odpowiedź, że analityk powinien być ateistą albo, że podmiot może uważać swoją analizę za skończoną, tylko jeśli już nie wierzy w Boga. Wraca tu też kwestia różnicy płci jako posadowionej na różnej relacji kobiet i mężczyzn do fallusa oraz temat kobiet, które są skazane na to, by kochać Innego męskiego ponad fallusem. Przetłumaczony tekst na język polski można otrzymać po przelaniu opłaty za uczestnictwo w seminarium na konto FPPL i przesłaniu potwierdzenia na adres: zarzad@fppl.pl Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.
 
Wstęp wolny, płatny: 70 pln/studenci/członkowie FPPL 40 pln* Miejsce: Lingua Nova, ul. Wspólna 41**
 
>> godz. 17:00 – 19.00 – Wykład otwarty pt: „Symptom interpretowany” – Marc Strauss

MS-PLAKAT

„Freud bardzo wcześnie uznał symptom, narzucający się podmiotowi pomimo wszystkich jego wysiłków i całej jego dobrej woli, za formację kompromisową, będącą wynikiem nierozwiązanego konfliktu, który pozostaje nieświadomy dla dotkniętego nim podmiotu. Ale symptom ten można interpretować i leczyć jedynie poprzez jego uaktualnienie w przeniesieniu, odróżniające psychoanalizę od psychoterapii i sugestii, której efekty są zawsze przejściowe. Lacan rozwinął badania nad jego strukturą, aby wydobyć owo realne oparcie, które podmiot w nim odnajduje.”
– Marc Strauss
 
Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski. Wstęp wolny, bezpłatny.
Miejsce: Instytut Francuski – Mediateka, ul. Widok 12
 
14.10.2018 (niedziela)
 
>> godz. 9.00 – 13:30 Seminarium pracy z tekstem J. Lacana „Nota włoska” z 1973 r. [z fr. „La Note italienne”], w tłumaczeniu Agaty Sitko i Anny Wojakowskiej-Skiba
 
Tekst ten zaliczany jest w poczet tzw. tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy. Stanowi odpowiedź Lacana na skierowane do niego pytanie włoskiej grupy trzech analityków o to, jak założyć Szkołę Psychoanalizy. Szkoła Lacana różni się bowiem od formacji analityków w innych nurtach psychoanalizy. Poza podzielanym przez wszystkich psychoanalityków założeniem, że aby zostać psychoanalitykiem trzeba przejść własną analizę, Szkoła Lacana wprowadza jeszcze możliwość dobrowolnego poddania się procedurze „przejścia” [z fr. passe], w ramach
której kandydat do bycia nominowanym miałby dowieść wysłuchującym tego świadectwa, że poza efektem terapeutycznym, jego własne doświadczenie psychoanalizy wniosło to coś, co pozwoliło mu na przejście z pozycji psychoanalizującego się do pozycji psychoanalityka.
W „Nocie włoskiej” Lacan przede wszystkim uwypukla różnicę pomiędzy samym praktykowaniem psychoanalizy a praktykowaniem jej jako ten psychoanalityk, który dał świadectwo psychoanalizy na bazie własnego doświadczenia. Teksty założycielskie, choć odnoszą się do Szkoły Psychoanalizy i jej psychoanalityka, przedstawiają kluczowe punkty teorii Lacana, z którymi każdy – na swój niepowtarzalny sposób – spotyka się w swojej psychoanalizie, dla której punktem wyjścia jest symptom podmiotu.
 
Przetłumaczony tekst na język polski można otrzymać po przelaniu opłaty za uczestnictwo w seminarium na konto FPPL i przesłaniu potwierdzenia na adres: zarzad@fppl.pl Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.
Wstęp wolny, płatny: 70 pln/studenci/członkowie FPPL 40 pln*
Miejsce: Lingua Nova, ul. Wspólna 41**
 
* koszt uczestnictwa: w dwóch seminariach – 130 pln (70 pln – studenci i członkowie FPPL),
w trzech seminariach – 180 pln (90 pln – studenci i członkowie FPPL).
** Lingu Nova – adres ul. Wspólna 41 (róg ul. Marszałkowskiej) – do budynku wchdzimy wpisując na domofonie 100
– drzwi otwierają się automatycznie, następnie wjeżdżamy windą na III piętro, po wyjściu z windy udajemy się w LEWO
i schodzimy schodami na piętro II.
 
Zapraszamy!!!