Psychoanaliza lacanowska w Pardon To Tu

Ilustracja: Gustave Caillebotte „Cykliniarze”, 1875


Uwaga! W związku z rządowymi wytycznymi związanymi z pandemią wykład „Nieświadome? Ależ skąd” odbędzie się wyłącznie w trybie on-line przez Zoom: https://zoom.us/j/99544185116

Ze słowa nieświadome można by wnosić, że chodzi w nim o to wszystko, co nie jest świadome. Ale nie taka była intencja Freuda, gdy w latach 1900 – 1901 opisał pojęcie unbewusst na bazie swojego doświadczenia klinicznego. W pierwszych przełomowych dziełach, „Objaśnianiu marzeń sennych” i „Psychopatologii życia codziennego”, Freud zerwał z wszelkim dotychczasowym odnoszeniem nieświadomego do tego, co archaiczne, metafizyczne czy instynktowne i zauważył, że nieświadome przejawiające się w snach, lapsusach, czynnościach pomyłkowych, dowcipach czy symptomach stanowi dla podmiotu wiadomość. Wiadomość zagadkową, bo zaszyfrowaną przez autocenzurę, ale odnoszącą się do „serca jego bycia”, czyli do wypartego pragnienia, do którego dostęp daje jedynie interpretacja.

Lacan, wnikliwy czytelnik, w swym odczytywaniu Freuda przez lata polemizujący z wieloma jego uczniami promującymi wzmacnianie ego, stwierdził, że nieświadome jest ustrukturyzowane jak mowa i że z powodu samej struktury języka, podmiot nie jest panem tego, co mówi. Wyparty popęd stojący za pulsowaniem nieświadomego powoduje bowiem, że wypowiadane zdanie może nieoczekiwanie wnieść ze sobą zupełnie inny sens. Spróbujemy na ten temat powiedzieć coś więcej.

Prelegentka: Anna Wojakowska-Skiba jest psychoanalityczką praktykującą w Warszawie, współzałożycielką Forum Polskiego Pola Lacanowskiego oraz członkinią Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja.

Do pobrania plik z nagraniem audio (57 MB – mp3): Nieświadome? Ależ skąd!
Do pobrania plik z nagraniem audio-video (653 MB – mp4): Nieświadome? Ależ skąd!

ZAPRASZAMY!

Udział w zajęciach jest nieodpłatny, wstęp wolny.

Więcej informacji: Psychoanaliza, To Tu

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL


Zasady dotyczące żółtej i czerwonej strefy COVID-19 w Pardon, To Tu (w strefie żółtej, w klubie Pardon, To Tu mieści się do 70 osób)

1. Uwaga, na tym spotkaniu w związku z obostrzeniami spowodowanymi wirusem SARS-COV-2 liczba miejsc w środku będzie ograniczona.

2. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przed wejściem na wydarzenie oświadczenia o stanie zdrowia oraz pozostawienie swoich danych kontaktowych. Klub „Pardon, To Tu” zapewni odpowiednią ilość oświadczeń.

3. Mając na uwadze konieczność wypełnienia ww. oświadczenia przed wejściem na wydarzenie prosimy o przybycie z wyprzedzeniem, niezbędnym do wypełnienia i złożenia dokumentu. Zalecany czas przybycia – 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

4. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oświadczenia dostępnego pod poniższym adresem: -umożliwi to naszym gościom i nam bezpieczniejsze i sprawniejsze wpuszczenie na wydarzenie.

5. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (RODO) przez Organizatora

6. Prosimy o posiadanie oraz stosowanie własnych środków ochrony w postaci maseczki lub przyłbicy do zasłonięcia nosa i ust

7. Prosimy o dezynfekcję rąk środkami dezynfekcyjnymi dostępnymi przed wejściem na wydarzenie

8. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego od innych uczestników wydarzeń oraz do stosowania się do poleceń osób zajmujących się obsługą wydarzeń.