PATRICIA DAHAN w Warszawie 16-17 marca 2019


Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza do udziału w dniach 16-17.03.2019 w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą, których gościem specjalnym będzie Patricia Dahan – doktor psychopatologii i psychoanalizy, wykładająca na Uniwersytecie Paris 7 Denis Diderot (w Centrum Badań Psychoanalitycznych, Medycznych i Społecznych), psychoanalityczka praktykująca w Paryżu i nauczycielka Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Pola Lacanowskiego EPFCL.

W programie spotkań otwartych przewidziany jest wykład i dwa seminaria, a dodatkowo dwa seminaria kliniczne (wstęp po uzyskaniu zgody mailowej).

 • Zapewniamy tłumaczenie konsekutywne zajęć z języka francuskiego na język polski
 • Współorganizatorem wydarzenia jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

 

16.03.2019 (sobota)

10:00 – 12:30 – Seminarium kliniczne

Patricia Dahan poprowadzi dyskusję na temat dwóch prezentacji klinicznych przedstawionych przez praktykujących psychoanalityków.

 • Wstęp po uzyskaniu zgody mailowej: zarzad@fppl.pl
 • Wstęp płatny 70 pln/członkowie FPPL: 40 pln
 • Miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86, budynek A, sala 120

14:30 – 16:30 – Seminarium pracy nad tekstem J. Lacana: seminarium X Lęk

Rozdział 24 – komentarz Patricia Dahan.

W jaki sposób z „życiowego zagrożenia” tworzy się człowiek? Jakie są przejawy zetknięcia z radykalną innością na poziomie niemowlęctwa? I jakie konsekwencje dla ludzkiego pragnienia?

Nikogo nie powinno dziwić, że te pytania w sposób nieuchronny doprowadzają nas do pojęcia lęku. A jednak teza dotycząca dziwności pragnienia jako takiego – i jego radykalnej inności – nie jest tezą powszechną. Dzieje się tak między innymi dlatego, że chcąc utożsamić się z pragnieniem, człowiek dokonuje jego błędnego rozpoznania w lustrzanym obrazie.

Podczas ostatniej lekcji tego seminarium, Lacan mówi, że funkcja i granice lęku są miejscem, z którego rozciągają się pozycje psychoanalityka. I nie bez przyczyny spotkanie, które zaczyna od tego twierdzenia kończy na mówieniu o tym, w jaki sposób miłość – w tym także miłość przeniesieniowa – łączy się z pokonywaniem lęku i… wypowiadaniem imienia.

Będąc swoistym podsumowaniem seminarium, lekcja z 3 lipca 1963 roku (czyli 24. rozdział seminarium Lęk), obfituje w treści. Jest tu mowa o modalnościach relacji z obiektem (a), a więc o zabawie separacją, o zahamowaniu, o widzeniu samego siebie pragnącego, oraz o wcielanym przez głos super-ego. Lacan przypomina też różnicę między lękiem – zawsze związanym z odstępowaniem obiektu – a żałobą (która przecież dotyczy obiektu utraconego). Nawiązuje do postaci kochanka z legendarnego filmu Marguerite Duras „Hiroszima, moja miłość”, a także do figury Hamleta, który nie może pragnąć, właśnie przez to, że pozostaje w żałobie za ideałem. Wreszcie, dotyka problemu samobójstwa oraz możliwości odpowiadania przez analityka na lęk realną gwarancją.

 • Wstęp płatny: 70 pln; studenci/członkowie FPPL: 40 pln
 • Miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86, budynek A, sala 120

17:00 – 19:00 – Wykład otwarty Patricii Dahan pt: „Mowa a segregacja” (Langue et ségrégation)

Filologowie, filozofowie, pisarze i poeci pokazali, każdy na swój sposób, jak uprzedzenia na temat pochodzenia języków wytworzyły efekty segregacji i jak język może być oddany na służbę władzy do uzyskania dominacji nad populacją. Proponuję przeanalizować te fakty historyczne w świetle psychoanalizy.

 • Wstęp wolny, bezpłatny
 • Miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86, budynek C sala C1

 

17.03.2019 (niedziela)

10:00 – 12:00 – Seminarium pracy z tekstem J. Lacana o Szkole psychoanalizy pt.: „Nota włoska”

Komentarz Patricii Dahan.

Każdy, kto się kiedykolwiek zastanawiał nad tym, czym się różni psychoanaliza w ujęciu Lacana od terapii, a nawet od klasycznej psychoanalizy freudowskiej, interesuje się tzw. tekstami założycielskimi Szkoły Psychoanalizy J. Lacana, nawet jeśli o tym nie wie. Właśnie dla zainteresowanych tym tematem jest jeden z takich tekstów – o zaskakującym na pierwszy rzut ucha tytule – „Nota włoska” (1973) [z fr. „La Note italienne”].

W czasie spotkania z Patricią Dahan, nauczycielem Szkoły Psychoanalizy Pola Lacanowskiego (EPFCL-Francja), przy której FPPL jest afiliowane omówimy trzeci fragment tego tekstu, więc warto wiedzieć o co chodzi i co było wcześniej. Po pierwsze trzeba pamiętać, że tym, co odróżnia Szkołę Lacana od innych podejść do kształcenia psychoanalityków jest tzw. procedura przejścia [z fr. passe] z pozycji kogoś, kto się analizie poddaje do funkcji psychoanalityka. Żeby uchwycić jej sedno, trzeba wiedzieć więcej o tym, na czym polega proces psychoanalizy oraz że ludzkość – czyli każdy z nas – przejawia pasję ignorancji, związanej ze zgrozą wobec tego, by wiedzieć. By wiedzieć co? Że pewna rzecz, za którą gonimy w życiu nie istnieje. Zapraszamy więc na seminarium z Patricią Dahan tych wszystkich, których intryguje: co to za rzecz, dlaczego Lacan postuluje dla podmiotu ludzkiego uczoną niewiedzę oraz czym jest nieznane pragnienie, jakie może się pojawić w efekcie psychoanalizy.

 • Wstęp płatny: 70 pln; studenci/członkowie FPPL: 40 pln
 • Miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86, budynek A, sala 120

 

Informacje

 • Wszystkie zajęcia odbywają się z tłumaczeniem konsekutywnym z języka francuskiego na język polski
 • Zgłoszenia po teksty na seminaria: zarzad@fppl.pl
 • Koszt udziału w jednym seminarium 70 zł (40 zł studenci i członkowie FPPL)
 • Koszt udziału w dwóch 130 zł (70 zł studenci i członkowie FPPL)
 • Koszt udziału w trzech 180 zł (100 zł studenci i członkowie FPPL)
 • Płatność na miejscu lub przelewem na konto FPPL (mBank SA): 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931

Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacquesa Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

 

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: