Rene Magritte - The Therapist, 1937

Ilustracja: René Magritte „Le Thérapeute”, 1937


Forum Polskie Pola Lacanowskiego przypomina, że już 14 listopada 2020 r. rusza cykl zajęć prowadzonych przez psychoanalityczki i psychoanalityków FPPL, poświęconych omawianiu kilku fundamentalnych pojęć psychoanalitycznych w ujęciu J. Lacana.

W czasie pierwszych zajęć skupimy się na wielkim odkryciu Freuda: nieświadomości.

10.00 – 12.00 Nieświadome freudowskie i lacanowskie: „nie coś, ale nie nic”

Zajęcia w formie seminaryjnej, w czasie których zapoznamy się z kilkoma fragmentami tekstów Zygmunta Freuda, Jacques’a Lacana i Colette Soler, a tym samym z kilkoma różnymi sposobami definiowania nieświadomego i ujmowania go w klinice psychoanalitycznej: od wyparcia i powrotu treści wypartych, przez nieświadomość o strukturze mowy, po realną wiedzę bez podmiotu.

Zajęcia poprowadzi Joanna Szymańska

12:30 – 14.30 Nieświadome pragnienie w histerii na przykładzie snu pięknej żony rzeźnika

Podczas zajęć omówimy sen słynnej pacjentki Freuda. Był on jej dowodem na to, że Freud się mylił twierdząc, iż sen jest spełnieniem życzenia. W swoim marzeniu sennym piękna żona rzeźnika chciała „wydać ko-lację”, co się ostatecznie nie udało. Na podstawie tekstów Freuda, Lacana i Soler zapoznamy się z tym marzeniem sennym, a następnie zobaczymy, co z jego analizy wyciąga sam Freud, a jaką perspektywę ukazuje Lacan. Ostatecznym wnioskiem będzie konkluzja dotycząca nieświadomego pragnienia w histerii.

Zajęcia poprowadzi Marcin Piotrowski

Miejsce: Zoom

ZAPRASZAMY!

Przypominamy, że udział w zajęciach jest odpłatny.

Zapisy i opłaty: PODSTAWOWE POJĘCIA W KLINICE PSYCHOANALITYCZNEJ kurs FPPL

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL 2020/2021