2018

Poniżej przedstawiamy ramowy program działań FPPL na 2018 rok, który w trakcie roku będzie jeszcze uzupełnianiany!

Styczeń 2018

29go (poniedziałek) o godz. 20.30 Dyskusja dla członków FPPL na temat okoliczności powstania międzynarodowej federacji IF-EPFCL wraz z jej Szkołą Psychoanalizy, na podstawie lektury listu otwartego Colette Soler z 1998 r. [w tłum. A. Magdziarza]. Dyskusja jest elementem przygotowań do organizowanych we wrześniu w Barcelonie obchodów XX rocznicy powstania naszej sieci współpracy.

Luty 2018

03go (sobota) w godz. 12.00 – 14.00 Spotkanie dla członków FPPL: „Po co istnieje Szkoła Psychoanalizy?”; wystąpienia członków FPPL – w tym członków Szkoły EPFCL Sary Rodowicz-Ślusarczyk i Anny Wojakowskiej-Skiba – i dyskusja. Spotkanie jest elementem przygotowań do wrześniowego spotkania w Barcelonie.

5go (poniedziałek) o 20.30: Dyskusja dla członków FPPL nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 19. Éd. du Seuil, Paris, 2004 [w tłum. A. Magdziarza].

8go (czwartek) o 20.30: Dyskusja dla członków FPPL nt. przedostatniego fragmentu tekstu J. Lacana „Przemowa do École Freudienne de Paris”.

17go (sobota): Wizyta w Warszawie nauczyciela Szkoły Psychoanalizy EPFCL Luisa Izcovicha

– otwarta dyskusja nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 19;

– wykład otwarty pt.: „Wybory płci”.

18go (niedziela): Wizyta w Warszawie nauczyciela Szkoły Psychoanalizy EPFCL Luisa Izcovicha cd.

– seminarium kliniczne dla członków FPPL, prezentacja przypadku i dyskusja

– otwarte seminarium nt. przedostatniego fragmentu tekstu J. Lacana „Przemowa do École Freudienne de Paris”.

13go, 20go i 27go (wtorki) w godz. 18.30-20.30 Kontynuacja cyklu zajęć „Czytanie Lacana” prowadzonego przez Marcina Klausa i Sarę Rodowicz-Ślusarczyk, polegającego na wspólnej lekturze i omawianiu tekstu J. Lacana z 1957 r. „Instancja litery w nieświadomym albo rozum od czasów Freuda” opublikowanego w jego zbiorze „Écrits”, Éd. du Seuil, Paris, 1966 r.

Marzec 2018

03go (sobota) w godz. 11.00 – 14.00 Walne Zebranie członków FPPL sprawozdawczo-wyborcze.

Rozpoczęcie prac nad pierwszym numerem publikacji FPPL.

6go, 13go, 20go, 27go (wtorki) w godz. 18.30-20.30 Zajęcia z cyklu „Czytanie Lacana”.

Kwiecień 2018

09go (poniedziałek) o 20.30: Dyskusja dla członków FPPL nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 20. [w tłum. A. Magdziarza].

21-22go (week-end) Wizyta w Poznaniu nauczyciela Szkoły Psychoanalizy EPFCL Radu Turcanu:

– otwarta dyskusja nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 20;

– seminarium kliniczne dla członków FPPL, 2 prezentacje przypadków i dyskusja;

– wykład otwarty na Uniwersytecie A. Mickiewicza na temat związany z Seminarium XX J. Lacana „Encore” z lat 1972-1973;

– otwarte seminarium poświęcone omawianiu pytań kartelu poznańskiego pracującego nad Seminarium „Encore”.

3go, 10go, 17go(wtorki) w godz. 18.30-20.30 Zajęcia z cyklu „Czytanie Lacana”.

Maj 2018

Udział członków FPPL w wydarzeniu międzynarodowym: 05go (sobota) w Paryżu II Spotkanie Forów zaproszonych do utworzenia 8go obszaru współpracy w ramach IF-EPFCL.

7go (poniedziałek) o 20.30: Dyskusja dla członków FPPL nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 21. [w tłum. A. Magdziarza].

10go (czwartek) o 20.30: Dyskusja dla członków FPPL nt. ostatniego fragmentu tekstu J. Lacana „Przemowa do École Freudienne de Paris”.

19-20go (week-end) Wizyta w Warszawie nauczycielki Szkoły Psychoanalizy EPFCL Colette Soler:

– otwarta dyskusja nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 21;

– wykład otwarty;

– seminarium kliniczne dla członków FPPL, prezentacja przypadku i dyskusja.

– otwarte seminarium poświęcone omawianiu ostatniego fragmentu J. Lacana „Przemowa do Paryskiej Szkoły Freudowskiej”.

Wrzesień 2018

Udział członków FPPL w wydarzeniu międzynarodowym: 13go (czwartek)-16go (niedziela) w Barcelonie, X międzynarodowe spotkanie forów pola Lacanowskiego zatytułowane „Nadejścia realnego a psychoanalityk” oraz VI międzynarodowe spotkanie Szkoły Psychoanalizy EPFCL „Szkoła i dyskursy”. Spotkanie to wpisuje się w obchody XX rocznicy powstania naszej sieci współpracy.

Październik 2018

Wizyta w Warszawie nauczyciela Szkoły Psychoanalizy EPFCL Marca Straussa (dokładna data do potwierdzenia):

– otwarta dyskusja nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 22 [w tłum. A. Magdziarza];

– wykład otwarty;

-seminarium kliniczne dla członków FPPL, prezentacja przypadku i dyskusja.

Listopad 2018

Udział członków FPPL w wydarzeniu międzynarodowym: 24/25go listopada (weekend): Dni Szkoły EPFCL-Francja w Paryżu pt.: „Symptomy nieświadomego”, Maison de la Chimie, 28, rue Saint-Dominique, 75007 Paris.

Grudzień 2018

Wizyta w Warszawie nauczycielki Szkoły Psychoanalizy EPFCL Sol Aparicio (dokładna data do potwierdzenia):

– otwarta dyskusja nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 23 [w tłum. A. Magdziarza];

– wykład otwarty;

-seminarium kliniczne dla członków FPPL, prezentacja przypadku i dyskusja.

Styczeń-luty 2019

Wizyta w Warszawie nauczycielki Szkoły Psychoanalizy EPFCL Patricii Dahan (dokładna data do potwierdzenia):

– otwarta dyskusja nt. tekstu J. Lacana: Seminarium X Lęk i jego ostatnim rozdziałem 24 [w tłum. A. Magdziarza];

– wykład otwarty;

-seminarium kliniczne dla członków FPPL, prezentacja przypadku i dyskusja.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem: zarzad@fppl.pl