Psychoanaliza lacanowska w Pardon To Tu

Ilustracja: Gustave Caillebotte – Cykliniarze, 1875


Uwaga! W związku z rządowymi wytycznymi związanymi z pandemią wykład „Nieświadome? Ależ skąd” odbędzie się wyłącznie w trybie on-line przez Zoom: https://zoom.us/j/99544185116

Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) we współpracy z klubem Pardon, To Tu rozpoczyna nową serię seminariów dotyczącą psychoanalizy Lacanowskiej i jej meandrów. „Mowa jest aktem, a akt ma funkcję twórczą”, dlatego pod tytułem „Psychoanaliza, To Tu” psychoanalityczki i psychoanalitycy – członkowie FPPL – będą przybliżać i wyjaśniać tajniki myśli wielkich psychoanalityków XX wieku.

Przede wszystkim chodzi o twórcę psychoanalizy, Sigmunda Freuda oraz wielkiego kontynuatora i innowatora jego dzieła, którym był Jacques Lacan. Obaj byli erudytami, którzy rozwijając psychoanalizę czerpali nie tylko z filozofii, ale także z medycyny, biologii czy antropologii. Natomiast Lacan, urodzony dwa pokolenia po Freudzie, niezwykle precyzyjnie użył odkryć lingwistyki oraz matematyki w swoim wyjaśnianiu fundamentalnego znaczenia i funkcji mowy dla podmiotu ludzkiego.

Jednak to, co najważniejsze w psychoanalizie to jej aspekt praktyczny, który dotyczy pracy z nieświadomym podmiotu analizującego się. Podmiotu, który poprzez swoje mówienie, w toku spotkań z analitykiem, może krok po kroku odszyfrowywać to, co stanowi jego symptom. Symptom, którego oddziaływanie na ciało lub powtarzające się porażki w relacjach uczuciowych lub zawodowych powoduje, że życie człowieka niejednokrotnie przekształca się w koszmar.

Aby dowiedzieć się więcej, co na to psychoanaliza od strony praktyki swojej teorii, a dokładniej co na to psychoanalitycy FPPL zapraszamy na spotkania, które oprócz części wykładowej stwarzają także możliwość zadawania pytań i dyskusji.


Pierwsze spotkanie: niedziela 25.10.2020, godz. 17:00

Temat: „Nieświadome? Ależ skąd!”
Prelegentka: Anna Wojakowska-Skiba
Miejsce spotkania: Pardon, To Tu (adres i zasady uczestnictwa COVID-19 poniżej)
Spotkanie on-line: https://zoom.us/j/99544185116

Ze słowa nieświadome można by wnosić, że chodzi w nim o to wszystko, co nie jest świadome. Ale nie taka była intencja Freuda, gdy w latach 1900 – 1901 opisał pojęcie unbewusst na bazie swojego doświadczenia klinicznego. W pierwszych przełomowych dziełach, „Objaśnianiu marzeń sennych” i „Psychopatologii życia codziennego”, Freud zerwał z wszelkim dotychczasowym odnoszeniem nieświadomego do tego, co archaiczne, metafizyczne czy instynktowne i zauważył, że nieświadome przejawiające się w snach, lapsusach, czynnościach pomyłkowych, dowcipach czy symptomach stanowi dla podmiotu wiadomość. Wiadomość zagadkową, bo zaszyfrowaną przez autocenzurę, ale odnoszącą się do „serca jego bycia”, czyli do wypartego pragnienia, do którego dostęp daje jedynie interpretacja.

Lacan, wnikliwy czytelnik, w swym odczytywaniu Freuda przez lata polemizujący z wieloma jego uczniami promującymi wzmacnianie ego, stwierdził, że nieświadome jest ustrukturyzowane jak mowa i że z powodu samej struktury języka, podmiot nie jest panem tego, co mówi. Wyparty popęd stojący za pulsowaniem nieświadomego powoduje bowiem, że wypowiadane zdanie może nieoczekiwanie wnieść ze sobą zupełnie inny sens. Spróbujemy na ten temat powiedzieć coś więcej.

Do pobrania plik z nagraniem audio (57 MB – mp3): Nieświadome? Ależ skąd!
Do pobrania plik z nagraniem audio-video (653 MB – mp4): Nieświadome? Ależ skąd!


Drugie spotkanie: niedziela 29.11.2020, godz. 17:00

Temat: „O psycho-analityku”
Prelegent: Marcin Piotrowski
Miejsce spotkania: Pardon, To Tu (adres i zasady uczestnictwa COVID-19 poniżej)
Spotkanie on-line: https://zoom.us/j/99544185116

Psychoanalitycy, psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy – wszyscy zajmują się problemami ludzkiej psyche. Zajmują się w sposób skrajnie różny, choć podobieństwo nazw zupełnie na to nie wskazuje i jest powodem pomieszania. Dlatego wiele osób tych wszystkich specjalistów wrzuca do jednego worka, a brak dokładnego rozeznania w temacie, jedynie pogłębia zamęt dla kogoś, kto właśnie szuka pomocy. Z czego wynika przepaść w podejściu do pacjenta, który zgłasza się do psychiatry, psychoterapeuty i psychoanalityka. Czego można od nich oczekiwać? Jak pozycję psychoanalityka definiował Freud a jakie na ten temat zdanie prezentował Lacan? Co stanowi warunek konieczny, aby zostać psychoanalitykiem? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć podczas spotkania, na które zapraszam.

Do pobrania plik z nagraniem audio (112 MB – m4a): O psycho-analityku
Do pobrania plik z nagraniem audio-video (1840 MB – mp4): O psycho-analityku


Trzecie spotkanie: niedziela 13.12.2020, godz. 17:00

Temat: „Od czytania do zapisywania symptomu: przeniesienie”
Prelegentka: Sara Rodowicz-Ślusarczyk
Miejsce spotkania: Pardon, To Tu (adres i zasady uczestnictwa COVID-19 poniżej)
Spotkanie on-line: https://zoom.us/j/99544185116


Wstęp na wszystkie spotkania: otwarty i darmowy

Daty spotkań w roku 2021 podamy w późniejszym terminie na fb i fppl.pl

Zapraszamy!

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL 2020/2021


Psychoanaliza lacana w Pardon To Tu

Pardon, To Tu
Adres: Aleja Armii Ludowej 14, wejście od ulicy Podoskich, 00-637 Warszawa
Budynek: PwC Polska Sp. z o.o.
Godziny otwarcia: 10:00 – 3:00
pardontotu.pl
Pardon, To Tu na fb

Zasady dotyczące żółtej i czerwonej strefy COVID-19 w Pardon, To Tu (w strefie żółtej, w klubie Pardon, To Tu mieści się do 70 osób)

1. Uwaga, na tym spotkaniu w związku z obostrzeniami spowodowanymi wirusem SARS-COV-2 liczba miejsc w środku będzie ograniczona.

2. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przed wejściem na wydarzenie oświadczenia o stanie zdrowia oraz pozostawienie swoich danych kontaktowych. Klub „Pardon, To Tu” zapewni odpowiednią ilość oświadczeń.

3. Mając na uwadze konieczność wypełnienia ww. oświadczenia przed wejściem na wydarzenie prosimy o przybycie z wyprzedzeniem, niezbędnym do wypełnienia i złożenia dokumentu. Zalecany czas przybycia – 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

4. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oświadczenia dostępnego pod poniższym adresem: -umożliwi to naszym gościom i nam bezpieczniejsze i sprawniejsze wpuszczenie na wydarzenie.

5. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (RODO) przez Organizatora

6. Prosimy o posiadanie oraz stosowanie własnych środków ochrony w postaci maseczki lub przyłbicy do zasłonięcia nosa i ust

7. Prosimy o dezynfekcję rąk środkami dezynfekcyjnymi dostępnymi przed wejściem na wydarzenie

8. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego od innych uczestników wydarzeń oraz do stosowania się do poleceń osób zajmujących się obsługą wydarzeń.