Psychoanaliza lacanowska w Pardon To Tu

Ilustracja: Gustave Caillebotte – Cykliniarze, 1875


Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) we współpracy z klubem Pardon, To Tu rozpoczyna nową serię seminariów dotyczącą psychoanalizy Lacanowskiej i jej meandrów. „Mowa jest aktem, a akt ma funkcję twórczą”, dlatego pod tytułem „Psychoanaliza, To Tu” psychoanalityczki i psychoanalitycy – członkowie FPPL – będą przybliżać i wyjaśniać tajniki myśli wielkich psychoanalityków XX wieku.

Przede wszystkim chodzi o twórcę psychoanalizy, Sigmunda Freuda oraz wielkiego kontynuatora i innowatora jego dzieła, którym był Jacques Lacan. Obaj byli erudytami, którzy rozwijając psychoanalizę czerpali nie tylko z filozofii, ale także z medycyny, biologii czy antropologii. Natomiast Lacan, urodzony dwa pokolenia po Freudzie, niezwykle precyzyjnie użył odkryć lingwistyki oraz matematyki w swoim wyjaśnianiu fundamentalnego znaczenia i funkcji mowy dla podmiotu ludzkiego.

Jednak to, co najważniejsze w psychoanalizie to jej aspekt praktyczny, który dotyczy pracy z nieświadomym podmiotu analizującego się. Podmiotu, który poprzez swoje mówienie, w toku spotkań z analitykiem, może krok po kroku odszyfrowywać to, co stanowi jego symptom. Symptom, którego oddziaływanie na ciało lub powtarzające się porażki w relacjach uczuciowych lub zawodowych powoduje, że życie człowieka niejednokrotnie przekształca się w koszmar.

Aby dowiedzieć się więcej, co na to psychoanaliza od strony praktyki swojej teorii, a dokładniej co na to psychoanalitycy FPPL zapraszamy na spotkania, które oprócz części wykładowej stwarzają także możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Spotkanie Pierwsze: niedziela 25.10.2020, godz. 17:00
Temat: „Nieświadome? Ależ skąd!”
Prelegentka: Anna Wojakowska-Skiba

Spotkanie Drugie : niedziela 29.11.2020, godz. 17:00
Temat: „O psycho-analityku”
Prelegent: Marcin Piotrowski

Spotkanie Trzecie: niedziela 13.12.2020, godz. 17:00
Temat: „Od czytania do zapisywania symptomu: przeniesienie”
Prelegentka: Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Wstęp: otwarty, darmowy

Daty spotkań w roku 2021 podamy w późniejszym terminie na fb i fppl.pl

Zapraszamy!


Psychoanaliza lacana w Pardon To Tu

Pardon, To Tu
Adres: Aleja Armii Ludowej 14, wejście od ulicy Podoskich, 00-637 Warszawa
Budynek: PwC Polska Sp. z o.o.
Godziny otwarcia: 10:00 – 3:00
pardontotu.pl
Pardon, To Tu na fb

Zasady dotyczące żółtej i czerwonej strefy COVID-19 w Pardon, To Tu (w strefie żółtej, w klubie Pardon, To Tu mieści się do 70 osób)

1. Uwaga, na tym spotkaniu w związku z obostrzeniami spowodowanymi wirusem SARS-COV-2 liczba miejsc w środku będzie ograniczona.

2. Ponadto warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i podpisanie przed wejściem na wydarzenie oświadczenia o stanie zdrowia oraz pozostawienie swoich danych kontaktowych. Klub „Pardon, To Tu” zapewni odpowiednią ilość oświadczeń.

3. Mając na uwadze konieczność wypełnienia ww. oświadczenia przed wejściem na wydarzenie prosimy o przybycie z wyprzedzeniem, niezbędnym do wypełnienia i złożenia dokumentu. Zalecany czas przybycia – 60 minut przed rozpoczęciem wydarzenia.

4. W miarę możliwości prosimy o wcześniejsze wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oświadczenia dostępnego pod poniższym adresem: -umożliwi to naszym gościom i nam bezpieczniejsze i sprawniejsze wpuszczenie na wydarzenie.

5. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu oraz zasad przetwarzania danych osobowych (RODO) przez Organizatora

6. Prosimy o posiadanie oraz stosowanie własnych środków ochrony w postaci maseczki lub przyłbicy do zasłonięcia nosa i ust

7. Prosimy o dezynfekcję rąk środkami dezynfekcyjnymi dostępnymi przed wejściem na wydarzenie

8. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego od innych uczestników wydarzeń oraz do stosowania się do poleceń osób zajmujących się obsługą wydarzeń.