Rene Magritte - The Therapist, 1937 - h410

Ilustracja: René Magritte „Le Thérapeute”, 1937


PAŹDZIERNIK 2020 – CZERWIEC 2021

Tegoroczna edycja kursu prowadzonego przez psychoanalityczki i psychoanalityków FPPL jest nową ofertą zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoje doświadczenie z psychoanalizą, jak i dla tych, którzy już uczestniczyli w naszych seminariach. Dotychczasowa formuła zostanie poszerzona w oparciu o „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”, które Jacques Lacan w nowatorski sposób naświetlił w Seminarium XI z 1964 r.

Lacan na nowo zdefiniował tam fundamentalne terminy wprowadzone przez Zygmunta Freuda, tj. nieświadome, powtórzenie, przeniesienie i popęd oraz dodał pojęcie spojrzenia jako obiektu małe a, co stanowi jego oryginalny wkład w teorię psychoanalityczną. W ramach serii zajęć “Podstawowe pojęcia w klinice psychoanalitycznej” proponujemy studiowanie ww. pojęć w odniesieniu do klasycznych przypadków klinicznych opisanych przez Freuda, Lacana, jak i innych psychoanalityków. Pozwoli to, z jednej strony, na przedstawienie historii pojęć wraz z rozwojem myśli psychoanalitycznej, a z drugiej na kliniczną ilustrację ich przejawów i działania w podmiotach poddających się psychoanalizie.

NIEŚWIADOME

Freud stwierdził, że życie psychiczne wypełniają aktywne, choć nieświadome myśli „reprezentacje popędu”, które mogą stać się dostępne świadomości, czyli powrócić z wyparcia. Przekładając to na język Lacana, psychoanaliza zmierza do odkrycia wypartych znaczących popędu. Lacan, odwołując się do pojęć zaczerpniętych z lingwistyki mówił, że wyparte znaczące są do odkrycia m.in. w metaforze oraz metonimii i wypowiedział swoje słynne zdanie, że nieświadome jest ustrukturyzowane jak mowa, a więc podlega odszyfrowywaniu w toku analizy. W Seminarium XI po raz pierwszy przeformułował pojęcie nieświadomego, jako tego, co jest realne – co ma swoje konsekwencje dla etyki i praktyki psychoanalizy.

POWTÓRZENIE

Powtórzenie, zwane także przymusem powtarzania, zostało przez Freuda skonceptualizowane na bazie obserwacji, że podmiot w sposób aktywny doprowadza w swoim życiu do różnego typu porażek, powtarzając coś ze swojego dzieciństwa. Jego zdaniem w powtórzeniu powraca to, co niezrozumiane i to, co wykracza poza zasadę przyjemności. Lacan określił to powtórzeniem motywowanym rozkoszą (z fr. jouissance). To powtórzenie manifestuje się jako chybione spotkanie (z fr. rencontre manqué) z Innym i stanowi konsekwencję nieświadomego.

PRZENIESIENIE

Przeniesienie jest według Freuda motorem psychoanalizy i organizuje całe leczenie wokół wzorca konfliktów dziecięcych; w przeniesieniu aktualizuje się nieświadome pragnienie wobec ważnych obiektów z dzieciństwa. Lacan uważał, że przeniesienie opiera się na założeniu czynionym przez podmiot, który poddaje się psychoanalizie, że jego psychoanalityk ma wiedzę odnośnie nieświadomego. Postulował też na bazie zawiązania i rozwiązania przeniesienia początek i koniec podmiotowego doświadczenia psychoanalizy.

POPĘD

Freud powiązał seksualność człowieka z pojęciem popędu oraz popędów częściowych, w których wewnętrzny nacisk kieruje organizm ku celowi. Popęd nie może stać się przedmiotem świadomości, bowiem znajduje się na pograniczu tego, co cielesne i psychiczne. Z kolei w nieświadomości popęd obecny jest jedynie za sprawą jego wypartych reprezentacji, które podlegają odszyfrowaniu. Lacan rozwinął koncepcję Freuda sformułowaniem, że popęd krąży wokół obiektu małe a – przyczyny pragnienia – oraz tezą, że seksualność ludzka opiera się na specyficznej dla każdego konfiguracji czterech popędów częściowych: oralnego, analnego, skopicznego (opartego o spojrzenie) i inwokacyjnego (opartego o głos).

Zachęcamy również do równoległego udziału w „Cyklu spotkań poświęconych pracy nad Seminarium XI J. Lacana”, podczas którego będziemy dokładnie badali cztery pojęcia: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie, i popęd od strony teoretycznej.

DATY ZAJĘĆ

 • 14 listopada 2020 – prowadzenie: Joanna Szymańska i Marcin Piotrowski
 • 16 stycznia 2021
 • 13 marca 2021
 • 22 maja 2021
 • 19 czerwca 2021 (bezpłatne zajęcia dodatkowe)

GODZINA

 • 10.00 – 12.00, przerwa, 12.30 – 14.30

CENA

 • Za cały kurs (4 zajęcia po 4 godziny): 400 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 350 zł
 • Studenci za cały kurs (4 zajęcia po 4 godziny): 320 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 280 zł
 • Pojedyncze zajęcia (4 godziny): 100 zł; studenci: 80 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: Podstawowe pojęcia w klinice psychoanalitycznej (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Lingua Nova, ul. Wspólna 41, Warszawa
 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom, link u koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

PROWADZĄCY

 • Marcin Piotrowski
 • Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 • Joanna Szymańska
 • Anna Wojakowska-Skiba

Koordynatorka kursu: Joanna Szymańska

Więcej informacji: szymanska.joannaaaa@gmail.com

ZAPRASZAMY!

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL 2020/2021