http://www.fppl.pl/seminarium-kliniczne-i-omowienie-seminarium-xi-lacana-z-nadine-cordova-20-i-21-listopada-przez-zoom/


Serdecznie zapraszamy na trzy specjalne spotkania z Nadine Cordova, które organizujemy 20 i 21 listopada przez platformę Zoom. Dwa oddzielne spotkania kliniczne i omówienie Seminarium XI Lacana.

Nadine Cordova jest psychoanalityczką praktykującą w Paryżu, członkinią Szkoły Psychoanalizy EPFCL-France z tytułem AME, po przejściu procedury passe, w efekcie czego sprawowała funkcję AE w latach 2014 – 2017. Nadine Cordova jest z wykształcenia pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. Najpierw uczyła dzieci i młodzież, a następnie jako nauczycielka pracowała w instytucie medyczno-pedagogicznym oraz w psychiatrycznym szpitalu dziennym. Ma za sobą 15 lat pracy jako psycholog w środowisku szkolnym w Paryżu.

20 listopada 2020 (piątek) 20:30 – 22:45

Dwa seminaria kliniczne z prezentacjami przypadków:

Seminaria kliniczne FPPL z Nadine Cordova

Seminarium kliniczne 1 – 20.11.2020, w godz. 20:30 – 21:30:
Nadine Cordova przedstawi problematykę kliniczną małego dziecka przyjmowanego przez nią w ramach jej praktyki w placówce edukacyjnej. Sytuacja ta pozwoli postawić pytanie o możliwości pomocy w tego typu placówkach ze strony klinicysty zorientowanego psychoanalitycznie, a także o strukturę kliniczną dzieci.

Spotkanie przewidziane dla osób pracujących klinicznie.

Zajęcia będą tłumaczone z języka francuskiego na polski.

Uczestnictwo wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu na adres: zarzad@fppl.pl do 19 listopada. Ze względu na charakter spotkania zastrzegamy prawo odmowy udziału w wydarzeniu. Dotyczy to zarówno członków FPPL, jak i osób spoza FPPL.

Koszt udziału w jednym spotkaniu klinicznym wynosi 40 zł, w obu spotkaniach wynosi 70zł. Dla członków Forum udział w jest bezpłatny.

Zajęcia online. Link do Zoom zostanie wysłany mailem.


Seminarium kliniczne 2 – 2020.11.2020, w godz. 21:45 – 22:45
Paula Czosnowska, członkini FPPL, przedstawi przypadek kliniczny – pracę z dzieckiem w szpitalu oraz problematykę takiej pracy wynikającą z jej praktyki. Następnie Nadine Cordova skomentuje przedstawiony przypadek.

Mgr Paula Czosnowska – psycholog, od 2012 roku pracująca w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Szpitalu im. Karola Jonschera w Poznaniu. Od początku pracuje w miejscach związanych z dziećmi i młodzieżą (poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoła podstawowa), ale i z dorosłymi (gabinet własny). Na oddziale zajmuje się diagnozą różnicową oraz pracą terapeutyczną z pacjentami i ich rodzinami. Jest członkinią FPPL od 2018 roku, bierze udział w seminariach i wykładach organizowanych przez Forum.

Spotkanie przewidziane dla osób pracujących klinicznie.

Zajęcia będą tłumaczone z języka francuskiego na polski.

Uczestnictwo wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu na adres: zarzad@fppl.pl do 19 listopada. Ze względu na charakter spotkania zastrzegamy prawo odmowy udziału w wydarzeniu. Dotyczy to zarówno członków FPPL, jak i osób spoza FPPL.

Koszt udziału w jednym spotkaniu klinicznym wynosi 40 zł, w obu spotkaniach wynosi 70zł. Dla członków Forum udział w jest bezpłatny.

Zajęcia online. Link do Zoom zostanie wysłany mailem.


21 listopada 2020 (sobota) w godz. 17:00 – 19:00

O obecności psychoanalityka, miejscu prawdy i zamykaniu się nieświadomego.

Omówienie Seminarium XI Lacana z Nadine Cordova

Link do zajęć online: https://zoom.us/j/95870148680

Spotkanie to jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich chętnych.

Przeznaczone zarówno dla uczestników kursu Seminarium XI „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”, jak i dla osób ciekawych formy pracy, jaką podejmujemy w Forum.

Na seminarium przewidywana jest sesja pytań i odpowiedzi do rozdziału 10 „Obecność analityka” oraz 11 „Analiza a prawda lub zamknięcie nieświadomego”.

Zapraszamy!