Rene Magritte - La Clairvoyance 1936_h410

Ilustracja: René Magritte „La Clairvoyance”, 1936


PAŹDZIERNIK 2020 – CZERWIEC 2021

Zapraszamy do udziału we wspólnej pracy nad kolejnymi rozdziałami Seminarium XI J. Lacana w ramach cyklu spotkań, które będą się odbywały co drugi poniedziałek poczynając od 12 października. Zajęcia prowadzone przez psychoanalityków i członków FPPL będą miały formę otwartego seminarium, w czasie którego wprowadzimy Państwa w problematykę Seminarium XI Jacquesa Lacana pt. „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”.

Opowiemy o nim od siebie, ale liczymy też na Państwa pytania i dyskusję. Po takiej wspólnej pracy, będziemy też dyskutować o tekście wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL z Francji. Seminarium XI zaznacza niezwykle ważny moment w historii nauczania Lacana, jako że jego pierwsze zajęcia odbywają się w kontekście wykluczenia Lacana z jedynego wówczas, międzynarodowego stowarzyszenia psychoanalityków IPA, powstałego z inicjatywy i za sprawą nauczania Freuda. Kończy ono też 10-letni okres nieformalnie zatytułowany „powrót do Freuda”, pod którym to hasłem Lacan prowadził swe Seminaria od roku 1953. Były one wtedy adresowane głównie do psychoanalityków i lekarzy a odbywały się w miejscu szczególnym na psychoanalitycznej mapie Paryża, bo w szpitalu psychiatrycznym Św. Anny.

Od momentu wykluczenia Lacana z IPA zmienia się i miejsce jego seminariów (na École Normale Supérieure przy ul. d’Ulm) i ich publiczność (wykłady stają się otwarte dla wszystkich i z każdym rokiem dołącza coraz więcej studentów ww. ENS) i treść. Koniec tego okresu nie oznacza bynajmniej, że Freuda nie ma w ogóle w tym seminarium – jest i to prawie w każdym akapicie! Te okoliczności bowiem dały Lacanowi asumpt do dalszego badania i zapytywania o to, co stanowi podstawy psychoanalizy.

I tak, pojęcia, które Lacan wyszczególnia jako fundujące dla psychoanalizy, i których koncepcje będziemy wspólnie zgłębiać – zarówno we freudowskim, jak i w ściśle lacanowskim ujęciu – to: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie i popęd. Zapewniamy Państwu dostęp do tekstu w języku polskim. Jedne zajęcia obejmą średnio pół rozdziału, czyli wykładu seminarium (poza wyjątkami).

Zachęcamy również do równoległego udziału w kursie FPPL „Podstawowe pojęcia w klinice psychoanalitycznej”, podczas którego będziemy omawiali cztery pojęcia: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie, i popęd od strony praktycznej na przykładzie przypadków klinicznych omawianych przez Freuda i Lacana.

DATY ZAJĘĆ

 • 12 października 2020
 • 26 października 2020
 • 9 listopada 2020
 • 23 listopada 2020
 • 7 grudnia 2020
 • 21 grudnia 2020
 • 11 stycznia 2021
 • 1 lutego 2021
 • 15 lutego 2021

Daty zajęć w semestrze letnim podamy w styczniu 2021.

GODZINA

 • 20:00 – 22:00

CENA

 • Za cały kurs (2 semestry, 18 zajęć x 2 godziny): 900 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (2 semestry, 18 zajęć x 2 godziny): 700 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (1 semestr, 9 zajęć x 2 godziny): 400 zł
 • Studenci za cały kurs (2 semestry, 18 zajęć po 2 godziny): 720 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (2 semestry, 18 zajęć x 2 godziny): 520 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (1 semestr; 9 zajęć x 2 godziny): 310 zł
 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 50 zł; studenci: 40 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: SEMINARIUM XI (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: marcin.klaus@insightshot.pl

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Lingua Nova, ul. Wspólna 41, Warszawa
 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom

PROWADZĄCY

 • Marcin Klaus
 • Marcin Piotrowski
 • Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 • Joanna Szymańska
 • Jan Tkaczow
 • Anna Wojakowska-Skiba

Koordynator kursu: Marcin Klaus

Więcej informacji: marcin.klaus@insightshot.pl

Dołącz do wydarzenia na fb