Spotkania literackie z FPPL


Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji, tym razem wokół słowa pisanego, z członkami Forum Polskiego Pola Lacanowskiego.

Freud całe życie był zafascynowany Dostojewskim i Goethem, których często zawierał w swych artykułach dla metaforycznego przedstawienia swoich koncepcji tam, gdzie dyskurs naukowy go zawodził. Cała monografia o dowcipie opiera się na wybitnych metaforach Heinricha Heinego. Lacan z kolei w Seminarium XXIII przeprowadził słynną analizę dzieła Finnegans Wake Jamesa Joyce’a, która po dziś dzień zachwyca psychoanalityków, filozofów i literaturoznawców na całym świecie, a Colette Soler kontynuowała z niesłychaną przenikliwością w Lacan Reading Joyce.

Zaczynamy zatem nowy cykl spotkań, na których postaramy się zgłębić w lekturę dzieł literackich pod kątem psychoanalitycznym, ale nie tylko. Ciekawy i godny docenienia będzie również głos w dyskusji osób z innych dziedzin, które poniekąd trafiły na psychoanalizę na swojej drodze i chciałyby podzielić się swoją refleksją. Jedynym wymogiem jest wcześniejsza lektura. Postaramy się trzymać książek stosunkowo współczesnych.

[…] pisarz wprawia nas w stan, w którym możemy bez wstydu się cieszyć własnymi fantazjami bez nijakich wyrzutów, bez żadnego wstydu.

Zygmunt Freud „Pisarz i fantazjowanie.” Tłum. R. Reszke.

[…] pewnego dnia pojawiło się pragnienie, by zająć się takimi snami, które w ogóle nie były przez nikogo śnione, a zatem snami stworzonymi przez pisarzy i przypisanymi osobom fantastycznym, bohaterom pojawiającym się na scenie opowiadania.

Zygmunt Freud „Obłęd i sny w Gradivie Wilhelma Jensena.” Tłum. R. Reszke.

Koordynator zajęć: bartosz@niemier.pl


Pierwsze spotkanie: 25.04.2021 o godz. 18:00

Książka: Radek Rak, (2019). Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli. Wydawnictwo: Powergraph.

Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli to książka na pewno nie historyczna i nie fantastyczna, mimo że krąży wokół tych dwóch nurtów. Do książki najbardziej pasuje definicja mitu. Jest to mit o ludziach i demonach, wolności i zniewoleniu oraz dobru i złu. Ale czy te podziały istnieją naprawdę czy jest to jednak tylko fantazja? A może jednak fantazja ma w sobie więcej prawdy niż zapis historyczny? Liczę, że uda nam się odpowiedzieć na te i inne pytania, a może zadać ich jeszcze więcej.

Wieczorem, wieczorem
Pieśń się niesie borem.
Kogo pieśń poniesie,
Zatraci się w lesie.

Stary Myszka

Spotkanie otwarte, nieodpłatne na platformie Zoom.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem zajęć bartosz@niemier.pl, który wyśle link do spotkania.


Drugie spotkanie: 13.06.2021

Książka zostanie ogłoszona wkrótce.


Zapraszamy!

Plan zajęć FPPL 2020/2021