Plakat CS_A3_szarosc_spad_3mm-1-kopiaProgram spotkań z Colette Soler ze Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego

Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą, w dniach 4–5 marca 2017 w Warszawie. Ich gościem specjalnym jest – już po raz czwarty – Colette Soler, będąca jednym z najważniejszych i najsławniejszych współczesnych psychoanalityków lacanowskich.

Doktor Psychologii, wykładowczyni na Wydziale Filozofii, Colette Soler od lat prowadzi praktykę psychoanalityczną w Paryżu. Spotkanie z nauczaniem Jacques’a Lacana sprawiło, że poświęciła swoje życie psychoanalizie. Była członkinią obu założonych przez Lacana szkół. W 1998 zainicjowała powstanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Forów Pola Lacanowskiego (którego członkiem jest FPPL), z własną Szkołą Psychoanalizy (EPFCL). Wykłada w Kolegium Klinicznym Pola Lacanowskiego (College Clinique du Champ Lacanien), oraz na wielu uczelniach na czterech kontynentach. Wśród jej licznych nagradzanych publikacji książkowych można wymienić m.in. następujące tytuły: Co Lacan mówił o kobietach?, Lacan, nieświadomość wynaleziona na nowo, Lacan czytający Joyce’a (Nagroda Edypa 2016).

04.03.2017 (sobota)

 • godz.09:30-12:00 Seminarium dla członków FPPL na temat tekstu J. Lacana „O kwestii przedwstępnej do wszelkiego, możliwego traktowania psychozy”, rozdz. III. i IV [w: „Psychoanaliza. Czasopismo NLS” nr 6/2015]. Colette Soler przedstawi podejście do psychozy w psychoanalizie lacanowskiej, wychodząc od pytań i komentarzy przygotowanych przez kartel FPPL w składzie: Tomasz Strugała, Marcin Piotrowski, Jan Tkaczow, Anna Wojakowska-Skiba (+1).
  Miejsce: ul. Ursynowska 20 m 4.
 • godz.13:30-15:00 Seminarium kliniczne dla członków FPPL, moderowane przez Colette Soler, w ramach którego omawiane będą zagadnienia wynikające z prowadzenia psychoanalizy w oparciu o teorię J. Lacana. Prezentację kliniczną ze swojej praktyki przedstawi Jan Tkaczow.
  Miejsce: ul. Ursynowska 20 m 4.
 • godz. 17:45–19:15 Wykład Colette Soler: „Czy Freud mylił się w kwestii kobiet?” Organizowany wspólnie z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych
  Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa
  Wstęp wolny!

05.03.2016 (niedziela)

 • godz. 09:00–13:00 Dyskusja nad tekstem J. Lacana: Seminarium X Lęk, 1962–1963 [Séminaire x L’Angoisse, Ed. du Seuil, Paris, 2004], moderowana przez C. Soler. Przedmiotem spotkania będą rozdziały XIII „Aforyzmy i miłości” oraz XIV „Kobieta – bardziej prawdziwa, bardziej realna”, dla członków FPPL dostępne przed spotkaniem u tłumacza: A. Magdziarza.
  Miejsce: Studio N16, ul. Noakowskiego 16, lok. 33
  Spotkanie otwarte. Wstęp płatny: 50 PLN; studenci: 20 PLN.
 • godz. 14:30-16:30 Seminarium dla członków FPPL poświęcone dalszemu omawianiu tekstu J. Lacana „Przemowa do Paryskiej Szkoły Freudowskiej”. Seminarium jest kontynuacją cyklu poświęconego tekstom założycielskim Szkoły Psychoanalizy J. Lacana, zainicjowanego przez Sarę Rodowicz-Ślusarczyk, nad którymi od 2015 roku pracuje kartel FPPL w składzie: Marcin Klaus, Anatol Magdziarz, Sara Rodowicz-Ślusarczyk (+1), Joanna Szymańska, Anna Wojakowska-Skiba.
  Miejsce: ul. Ursynowska 20 m 4.Na wszystkich spotkaniach zapewniamy tłum. konsekutywne z j. francuskiego na j. polski.
  Koszt udziału dla członka FPPL: 150 zł (niezależnie od liczby wydarzeń, w których bierze się udział).