Spotkania z psychoanalizą Marc Strauss


Forum Polskie Pola Lacanowskiego i Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego EPFCL-Francja zapraszają do udziału w spotkaniu, którego gościem specjalnym będzie Marc Strauss.

Wydarzenie odbędzie się już 27 marca (sobota) w formie online, przez platformę Zoom. Program zajęć to: spotkanie kliniczne, seminarium pracy z tekstem Seminarium XI J. Lacana oraz wykład otwarty pod tytułem „Szaleństwo naszych czasów”.

Nasz gość specjalny – Marc Strauss – jest psychoanalitykiem praktykującym w Paryżu. Z wykształcenia psychiatra, wiele lat pracował w szpitalu Św. Anny i jako biegły sądowy. Jest członkiem założycielem i członkiem z tytułem A.M.E., Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL) – z którą FPPL jest afiliowane. Od 1998 r. jest nauczycielem w paryskim Psychoanalitycznym Kolegium Klinicznym, wcześniej był wykładowcą na Wydziale Psychoanalizy Paryż VIII Vincennes-Saint-Denis. Jest także autorem wielu publikacji w zakresie psychoanalizy dorosłych, młodzieży i dzieci.


27.03.2021 (sobota)


 
Spotkania z psychoanalizą Marc Strauss

10:00 – 11:30 (GMT+1) – seminarium kliniczne*

Marc Strauss przedstawi komentarz do prezentacji klinicznej przygotowanej przez jednego z praktykujących członków FPPL, Joannę Szymańską, po czym odbędzie się dyskusja.

*Spotkanie przewidziane dla osób pracujących klinicznie. Uczestnictwo wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu na adres: zarzad@fppl.pl do 24 marca. Ze względu na charakter spotkania zastrzegamy prawo odmowy udziału w wydarzeniu. Dotyczy to zarówno członków FPPL, jak i osób spoza FPPL.

Dołącz na fb

  • Koszt udziału w tych zajęciach wynosi 40 zł. Dla członków FPPL udział jest bezpłatny.
  • Link do Zoom zostanie wysłany mailem.

 
Spotkania z psychoanalizą Marc Strauss

12:00 – 14:00 (GMT+1) – Seminarium pracy nad tekstem J. Lacana: Seminarium XI „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy” , r. 13 „Demontaż popędu” i 14 „Popęd i jego obieg”

W rozdziale 13 i 14 seminarium XI pod tytułem „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”, Lacan podejmuje studia nad jednym z Freudowskich Grundbegriff, popędem, czytając „Popędy i ich losy”. Freud buduje w tym tekście fundament, na którym w dużym stopniu opiera się dzisiaj rozumienie popędów w psychoanalizie. Lacan przygląda się swoistemu demontażowi popędu, jakiego dokonuje Freud, uwidoczniając części składowe popędów, ale też ich „gramatyczne” przekształcenia. Lacan nie poprzestaje jednak na czytaniu, kiedy wpisuje w teorię Freuda: swój namysł nad miejscem seksualności w relacji do popędu; własne opracowanie popędu związanego ze spojrzeniem; wreszcie próbę odnalezienia miejsca podmiotu i jego pragnienia na ścieżce popędu.

Zajęcia są przeznaczone zarówno dla uczestników kursu Seminarium XI J. Lacana „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”, jak i dla osób ciekawych formy pracy, jaką praktykujemy w FPPL.

Dołącz na fb

  • Link do Zoom: https://zoom.us/j/97467113489
  • Aby uzyskać tekst omawianych rozdziałów proszę napisać na adres: zarzad@fppl.pl

 
Spotkania z psychoanalizą Marc Strauss

17:00 – 19:00 (GMT+1) – Wykład otwarty pt: „Szaleństwo naszych czasów” – prelegent Marc Strauss

Każda epoka ma swoich szaleńców i swoje szaleństwa a nasze czasy nie są już czasami Freuda. Co może o tym powiedzieć psychoanaliza i w czym pozostaje aktualna?

Marc Strauss

Dołącz na fb

  • Link do Zoom: https://zoom.us/j/93640262174
  • Dla przypomnienia poprzedni wykład Marka Straussa z roku 2017: https://www.youtube.com/watch?v=gmpUVUjv0YQ

Prosimy o dokonanie opłaty za zajęcia kliniczne, po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa, na na konto FPPL: mBank SA nr:79114020040000390275538931 z dopiskiem „Sem MS”, do 25 marca br. włącznie.


Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacques’a Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Zapraszamy!