cs3

Zagadka_cial_mowiacych.C.SOLER
SOLER-2018-05-01
Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) i Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego EPFCL-Francja zapraszają w dniach 19-20 maja 2018 roku, w Warszawie, do udziału w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą, których gościem specjalnym jest Colette Soler. W programie* są dwa wykłady:
– „Zagadka ciał mówiących”
w sobotę, 19 maja godz. 20:15,
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych ul. Koszykowa 86;
– „Skąd bierze się płeć u bytów mówiących?”
w niedzielę, 20 maja godz. 11:00,
PaństwoMiasto ul. Andersa 29

– i trzy seminaria otwarte w sobotę, 19 maja dla wszystkich zainteresowanych, oraz seminarium kliniczne dla członków FPPL.

*(Szczegółowy program wizyty poniżej)

Colette Soler, od lat prowadząca praktykę psychoanalityczną w Paryżu, posiada tytuł wykładowcy akademickiego na wydziale filozofii oraz doktora psychologii paryskiej Sorbony. Wykłada w Kolegium Klinicznym Pola Lacanowskiego (College Clinique du Champ Lacanien) w Paryżu. Jej spotkanie z nauczaniem J. Lacana sprawiło, że poświęciła swoje życie psychoanalizie. Była członkinią obu założonych przez Lacana szkół: pierwszej Paryskiej Szkoły Freudowskiej (ÉFP) i drugiej Szkoły Sprawy Freudowskiej (ÉCF), której była współzałożycielką. W roku 1998 zainspirowała i stała się jednym z głównych założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Forów Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL) ze Szkołą Psychoanalizy w Paryżu (EPFCL). Poza Francją, Colette Soler naucza psychoanalizy na czterech kontynentach, a wśród jej licznych nagradzanych publikacji książkowych można wymienić m.in. następujące tytuły: „Psychoanaliza jako myśl niejednorodna, historia szczególnego kryzysu”; „Przygoda literacka czy natchniona psychoza? Rousseau, Joyce, Pessoa”; „Nieświadomość pod gołym niebem psychozy”; „Era traumatyzmu”; „Co Lacan mówił o kobietach?”; „Lacan, nieświadomość wynaleziona na nowo”. Jej książka „Lacan czytający Joyce’a” uzyskała przyznawaną przez księgarzy francuskich prestiżową „Nagrodę Edypa” za rok 2016. 

PROGRAM WIZYTY

19.05.2018 (sobota)

  • godz. 9.30 – 11.30  – seminarium pracy z tekstem „Histeria i kobiecość” autorstwa Colette Soler z jej książki pt. Co Lacan mówił o kobietach? [Ce que Lacan disait des femmes, wyd. Champ Lacanien, Paryż 2003] 

Jak szyfruje się znaczenie w snach? Jak pragniemy na różne sposoby? I skąd bierze się uprzedzenie, polegające na myleniu histerii z kobiecością?

Metafora i metonimia to pojęcia, które pozwolą nam odpowiedzieć na te i inne pytania podczas tego seminarium.

Prowadząca seminarium Colette Soler odpowie na pytania wynikające z lektury tekstu. Pytania zostaną zadane przez uczestników zajęć „Czytanie Lacana”, czyli kursu dla osób zainteresowanych myślą Lacana, prowadzonych w ramach działań FPPL przez Marcina Klausa i Sarę Rodowicz-Ślusarczyk od października 2017 r., a także przez członków FPPL. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z tekstem przed zajęciami i tym samym sformułowania własnych pytań lub po prostu do wzięcia udziału w tym seminarium.

Tekst przetłumaczony na język polski można otrzymać po uiszczeniu opłaty za zajęcia i napisaniu na adres: zarzad@fppl.pl

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

Wstęp wolny, płatny: 60 pln/studenci 30 pln*

Miejsce: PJATK ul. Koszykowa 86, budynek C, Sala Sztuki

  • godz. 11.30 – 13.30seminarium pracy z ostatnim fragmentem tekstu J. Lacana „Przemowa do Paryskiej Szkoły Freudowskiej (EFP)” – podsumowanie całego tekstu.

Lacan wprowadził passe, procedurę charakterystyczną wyłącznie dla jego Szkoły, aby zbadać przejście od pozycji psychoanalizującego się do właściwie sprawowanej funkcji psychoanalityka. Dlaczego propozycja tej procedury wzbudzała sprzeciw? Jakie są konsekwencje funkcjonowania passe dla ludzi, którzy dzisiaj interesują się psychoanalizą?

Jest to pytanie kluczowe dla życia i transmisji psychoanalizy we współczesnym świecie. A podejmujemy je również ze względu na odnowienie dyskusji o polityce pola lacanowskiego, z okazji XX-lecia założenia Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego.

Colette Soler, inicjatorka powstania międzynarodowej federacji Forów i jedna z założycielek Szkoły IF-EPFCL, jest tym samym najbardziej odpowiednim przewodnikiem w tej dyskusji.

Punktem odniesienia dla zajęć będzie ostatni fragment tekstu „Przemowa do Freudowskiej Szkoły Paryskiej”, napisany przez Lacana wkrótce po uruchomieniu passe. Sobotnie spotkanie jest zarazem ukoronowaniem trwającego od trzech lat cyklu poświęconego tekstom założycielskim Szkoły Psychoanalizy J. Lacana, zainicjowanego przez Sarę Rodowicz-Ślusarczyk, nad którymi od 2015 roku pracował kartel FPPL w składzie: Marcin Klaus, Anatol Magdziarz, Sara Rodowicz-Ślusarczyk (+1), Joanna Szymańska, Anna Wojakowska-Skiba.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rozmowy i do zapoznania się z ideą Szkoły psychoanalizy. Tekst przetłumaczony na język polski można otrzymać po uiszczeniu opłaty za zajęcia i napisaniu na adres: zarzad@fppl.pl

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

Wstęp wolny, płatny: 60 pln/studenci 30 pln*

Miejsce: PJATK ul. Koszykowa 86, budynek C, Sala Sztuki

  • godz. 17:45–19:45 – Seminarium pracy nad tekstem J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 21 „Kran Piageta” [w: J. Lacan, Séminaire X „L’Angoisse”, Éd. duSeuil, Paris, 2004; tłum. Anna Wojakowska-Skiba].

Dla tych, którzy dopiero wraz z tym rozdziałem rozpoczną swoją przygodę z teorią Lacana, niespodzianka! Nie dosyć, że Lacan przypomina tu swoje podstawowe tezy odnośnie genezy i funkcji lęku, to jeszcze odwołuje się tu do typowego przykładu natręctwa, jakim jest wielokrotne sprawdzanie czy się zamknęło drzwi lub zakręciło tytułowy kran. Ale uwaga, zanim dojdzie do końca rozdziału dopowie, że wcale nie to stanowi sedno symptomu neurotyka obsesyjnego!

Podstawowa teza tego Seminarium odnośnie lęku jest taka, że lęk jako afekt jest związany z pragnieniem Innego. Poza tym taka, że lęk jako jedyny nas nie zwodzi, bo odnosi się do obiektu a. Z jednej strony z tym lacanowskim obiektem a chodzi o pogoń za rozkoszną częścią ciała, od której zostało się odseparowanym, a z drugiej o pogoń za częścią rozkoszy utraconą wraz z wejściem w język. Tak rozumiany obiekt a, ponieważ nam go brakuje, działa jako przyczyna naszego pragnienia. Aby wyjaśnić dlaczego odwołuje się do filozoficznego pojęcia „przyczyny”, Lacan użyje kontrprzykładu, poddając krytyce doświadczenia znanego psychologa rozwojowego Piageta z udziałem małych dzieci, które miały opowiedzieć rówieśnikom o tym, jak działa i do czego służy kran. Lacan zwraca tu uwagę, w jak małym stopniu psychologia interesuje się sprawą dla niego kluczową, tj. sposobem, w jaki dzieci wchodzą w język oraz polemizuje ze znaną psychologiczną ideą, że mowa służy temu, by się komunikować. W ostatnich pięciu minutach wykładu, Lacan wprowadza schemat ukazujący pięć pięter konstytuowania się obiektu-przyczyny pragnienia w relacji podmiotu do Innego, a więc w tej samej relacji, która ma związek z pojawieniem się lęku. Wykorzystując matrycę popędów, Lacan powie nam, że: (1) na etapie oralnym rodzi się potrzeba w Innym, (2) na etapie analnym – domaganie w Innym, (3) na etapie fallicznym – rozkosz w Innym, (4) na etapie skopicznym (spojrzenia) – wszechmoc w Innym i wreszcie (5) na etapie końcowym – pragnienie w Innym. Wobec tego wszystkiego nasuwają się liczne pytania, choćby takie dlaczego neurotyk obsesyjny, głównie mężczyzna, ucieka przed pragnieniem Innego, rozpaczliwie imając się jego domagania?

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

Wstęp wolny, płatny: 60 pln/studenci 30 pln*

Miejsce: PJATK ul. Koszykowa 86, budynek C, Sala Sztuki

  • godz. 20.15 – 21.45 – Wykład otwarty Colette Soler pt: „Zagadka ciał mówiących”

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

Zagadka_cial_mowiacych.C.SOLER

Wstęp wolny, bezpłatny.

Miejsce: PJATK ul. Koszykowa 86, budynek A, Aula Główna

20.05.18 (niedziela)

  • godz. 9.00 – 10:30 Seminarium kliniczne dla członków FPPL. Colette Soler przedstawi komentarz do prezentacji klinicznej przygotowanej przez jednego z praktykujących członków FPPL, po czym odbędzie się dyskusja.

Zajęcia wyłącznie dla klinicystów, zapisy: zarzad@fppl.pl

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

Wstęp płatny: 60 pln/studenci 30 pln*

Miejsce: PaństwoMiasto ul. Andersa 29

  • godz. 11:00 – 12:30 – Wykład otwarty Colette Soler pt: „Skąd się bierze płeć u bytów mówiących?”

Tłumaczenie konsekutywne z języka francuskiego na język polski.

SOLER-2018-05-01

Wstęp wolny, bezpłatny.

Miejsce: PaństwoMiasto ul. Andersa 29

Zapraszamy!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uwaga, zniżka!

– udział w 3 seminariach: 150 pln/studenci 75 pln

– udział w 4 seminariach: 200 pln/studenci 100 pln

Prosimy o dokonywanie opłat za wybraną liczbę zajęć przelewem, z dopiskiem „Sem CS”, na konto FPPL: mBank SA konto nr:79114020040000390275538931 do 17go maja br. włącznie lub przed zajęciami.

Teksty do pracy na seminariach prześlemy mailem zwrotnym po otrzymaniu dowodu wpłaty na adres: zarzad@fppl.pl