zajawka„Struktura, czyli jak powstaje podmiot” wykład z cyklu Czym jest psychoanaliza? – 24 kwietnia (poniedziałek) godz. 20:30 w MiTo art.café.books ul. Waryńskiego 28 (metro Politechnika)

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i MiTo art.café.books zapraszają na kolejny wykład z cyklu „Czym jest psychoanaliza?”, zatytułowany „Struktura, czyli jak powstaje podmiot”. Prelegentem będzie Jan Tkaczow, psychoanalityk lacanowski praktykujący w Warszawie, członek-założyciel FPPL. Tak zapowiada swoje wystąpienie:

Przedstawię Państwu podstawy teorii lacanowskiej głównie opierając się na dwóch tekstach: „Instancja litery w nieświadomości” i „O podmiocie który ostatecznie jest kwestią” ze zbioru Ecrits. Fundament rozwoju dyscypliny pochodzącej od Freuda stanowi lacanowskie odkrycie roli języka w formowaniu się podmiotu. Konceptualizacja całej psychoanalizy lacanowskiej, jej praktyka i teoria opierają się na tym fundamencie po dziś dzień, jako że nie stracił on nic ze swej aktualności. Spróbujemy wyjaśnić pojęcia znaczącego, metafory, metonimii, powstawania znaczenia i sensu. Postaramy się przybliżyć pojęcia diachronii i synchronii. Spróbujemy prześledzić o co chodzi Lacanowi, kiedy upiera się, że podmiot powstaje pomiędzy dwoma znaczącymi, i że jest tym co organizuje cały łańcuch znaczenia, bez brania w nim udziału.

Zapraszam serdecznie.

MiTo art.café.books ul. Waryńskiego 28 (metro Politechnika)

24 kwietnia 2017 r. godz. 20:30

Wstęp wolny!