Spotkania z psychoanalizą - Warszawa, – gość specjalny Elisabete Thamer


Udostępniamy Państwu teksty wykładu i seminariów z udziałem Elisabete Thamer, które odbyły się 7 i 8 marca 2020 roku w Warszawie podczas cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Forum Polskie Pola Lacanowskiego pt. „Spotkania z Psychoanalizą”.

Do pobrania: Wykład Elisabete Thamer „Czego można oczekiwać od psychoanalizy?”

Tłumaczenie: Tomasz Olszewski
Spisała: Dorota Wojciechowska
Redakcja i przypisy: Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Do pobrania: Seminarium XI r.5,6 J.Lacana z Elisabete Thamer

Tłumaczenie: Tomasz Olszewski
Spisała: Joanna Szymańska

Link do całego wydarzenia oraz teksty omawiane na seminariach do pobrania: Spotkania z psychoanalizą – gość specjalny Elisabete Thamer