Zajęcia przygotowujące do seminarium nt. tekstów założycielskich Szkoły psychoanalizy

„Propozycja z 9 października 1967 roku dotycząca psychoanalityka Szkoły” – oto tytuł tekstu, nad którym będą wspólnie dyskutować członkowie FPPL w poniedziałek, 11 maja 2015.  Zajęcia stanowią część cyklu, który został uruchomiony z inicjatywy Forum w 2015 r. Cykl ten ma na celu przybliżenie członkom FPPL lacanowskiego projektu Szkoły psychoanalizy. To właśnie w „Propozycji z 9 X 1967 r.” Lacan ustanawia bezprecedensową a zarazem nieodzowną dla Szkoły procedurę passe, w ramach której psychoanalityk – nie inaczej, jak dając świadectwo własnego doświadczenia psychoanalizy – może otrzymać gwarancję swojej autoryzacji.

Wspólna lektura tekstu ma również na celu opracowanie pytań na zajęcia seminaryjne, jakie 25 maja poprowadzi Patricia Dahan, francuska psychoanalityczka Szkoły EPFCL, która posiada doświadczenie przejścia procedury passe.

Zajęcia, przeznaczone dla członków FPPL, będą prowadzone przez członków kartelu opracowującego tłumaczenia tekstów założycielskich na polski: Marcin Klaus, Tolek Magdziarz, Sara Rodowicz-Slusarczyk(+1), Joanna Szymańska, Anna Wojakowska-Skiba.

MiTo VIP room, ul. Waryńskiego 28 (metro Politechnika)