LUIS-BANNER-WIZYTA

 

Wizyta w Warszawie Luisa Izcovicha, nauczyciela Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja

Forum Polskie Pola Lacanowskiego i Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego EPFCL-Francja zapraszają do udziału w spotkaniach z Luisem Izcovichem. W programie wykład i dwa seminaria otwarte dla wszystkich zainteresowanych oraz seminarium kliniczne dla członków FPPL.

Luis Izcovich, z wykształcenia psychiatra, ma doktorat z psychoanalizy (Uniwersytet Paryż VIII), jest członkiem Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL oraz członkiem-założycielem jej Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, z tytułem Analityk Członek Szkoły. Przez wiele lat był wykładowcą na Wydziale Psychoanalizy Uniwersytetu Paryż VIII, aktualnie naucza w Kolegium Kliniki Psychoanalitycznej i praktykuje psychoanalizę w Paryżu. Jest współautorem, autorem i wydawcą [Les Éditions Stilus] licznych publikacji odnoszących się do dyskursu psychoanalizy ukierunkowanego nauczaniem Jacquesa Lacana.

Program

17.02.18 (sobota)

godz. 11.00 – 14.00 Otwarta dyskusja nad tekstem J. Lacana: Seminarium X Lęk, r. 19 „Fallus zanikający. Od lęku kastracyjnego do orgazmu.” [oryg. „Le phallus évanescent”, Séminaire X L’Angoisse, Éd. du Seuil, Paris, 2004; tłum. A. Magdziarz].

Odnośnie tytułowego afektu, w Seminarium „Lęk” Lacan mówi, że jest on związany z pragnieniem Innego i jako jedyny nas nie zwodzi, bowiem odnosi się do obiektu a. Z jednej strony obiekt a oznacza pogoń za kawałkiem ciała, od jakiego zostało się odseparowanym, a z drugiej pogoń za częścią rozkoszy utraconą przez byt mówiący z powodu wejścia w język. Wychodząc od swojej tezy podstawowej, że obiekt a, którego nam brakuje jest przyczyną pragnienia, Lacan nazywa go w tym Seminarium obiektem obiektów i analizuje przez pryzmat popędów, tj. obiektów rozumianych właśnie jako kawałki ciała: pragnienie oralne (pierś), pragnienie falliczne (fallus jako obiekt), pragnienie skopiczne (spojrzenie) i pragnienie przywoławcze (głos). Te formy pragnienia są dla Lacana współzależne, co oznacza, że dopiero z faktu występowania we cztery popędy pozwalają na „dostęp” do partnera w parze seksualnej. Ale różnią się one między sobą, gdy zdefiniować – jak to proponuje Lacan – w relacji do nich punkt lęku i punkt pragnienia. Punkty te w większości są rozłączne; przykładowo: w odniesieniu do obiektu oralnego punkt lęku sytuuje się po stronie Innego (lęk przed wyschnięciem matczynej piersi), a pragnienie (piersi jako obiektu a) po stronie podmiotu. Z kolei na poziomie fallicznym dochodzi do zamiany pozycji: punkt pragnienia (obiekt a) znajduje się po stronie Innego, a punkt lęku przechodzi na stronę podmiotu, przejawiając się w doświadczeniu orgazmu (i we wszelkich perturbacjach z nim związanych). W rozdziale XIX Lacan mówi o orgazmie jako jednoczesnym odpowiedniku satysfakcji i lęku, nazywając go „małą śmiercią”, w której jednak nie idzie się do końca. Rozdział ten przybliża pojęcie fallusa, który – jak mówi Lacan – jako brak falliczny jest implikowany w każdej relacji podmiotu do obiektu. Lacan porusza tu także kwestię „traumatyczności” sceny pierwotnej oraz przedstawia ideę, że fallus staje się dla kobiety i mężczyzny wspólnym miejscem lęku z faktu, że nie realizuje spotkania ich pragnień inaczej niż w swoim zniknięciu. Jest o czym dyskutować!

Adres: Lingua Nova, ul. Wspólna 41, II. p.

Wstęp płatny: 60 pln/studenci 30 pln*

godz. 17.00 – 19.00 Wykład Luisa Izcovicha pt.: „Wybory płci”.

Kwestia wydaje się dziwna, no bo kto ma poczucie wyboru odnośnie płci? Zagadnienie jest dwojakiej natury: z jednej strony chodzi o płeć, do której każdy przynależy, a z drugiej o płeć partnera, którego się wybrało. Każdy wie, że rodzi się chłopcem lub dziewczynką. Ale jeszcze przed urodzeniem już sam wybór imienia warunkuje naszą relację do płci. Nic więc nie pozwala przypuszczać, że istnieje jakakolwiek wolność w zakresie wyboru własnej płci; nawet gdy wybiera się partnera nie ma się wrażenia, że można decydować o tym, do jakiej płci ma on przynależeć.

A jednak doświadczenie psychoanalizy uczy nas, że można stać się mężczyzną lub kobietą jakakolwiek by nie była płeć biologiczna i że na dodatek to ten nieświadomy wybór, który nie jest zależny od anatomii, jest tu determinujący. W czasie wykładu zajmiemy się tym, co wraz z psychoanalizą zmienia się w kwestii tożsamości seksualnej oraz różnicami pomiędzy mężczyznami i kobietami w odniesieniu do miłości, pragnienia i rozkoszy.

Wykład jest współorganizowany przez warszawski Instytut Francuski, odbędzie się w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.

Adres: Instytut Francuski, ul. Widok 12, Mediateka, I p. (winda).

Wstęp wolny i bezpłatny.

18.02.18 (niedziela)

godz. 10.00 – 11:30 Seminarium kliniczne dla członków FPPL. Luis Izcovich przedstawi komentarz do prezentacji klinicznej przygotowanej przez jednego z praktykujących członków FPPL, Jana Tkaczowa, po czym odbędzie się dyskusja.

Adres: Lingua Nova, ul. Wspólna 41, II. p.

Wstęp płatny: 60 pln/studenci 30 pln*

Zapisy w celu otrzymania tekstu na seminarium: jan.tkaczow@gmail.com

godz. 12:00 – 14:00 Otwarte seminarium pracy z fragmentem tekstu J. Lacana „Przemowa do Paryskiej Szkoły Freudowskiej (EFP)”. Będziemy pracować nad fragmentem tego tekstu w tłumaczeniu na jęz. polski przygotowanym przez kartel FPPL [w oryg. od początku strony 273 i wykrzyknienia „Mirifique!”do połowy strony 276 i słów „Il suffirait qu’elle l’annonce”; numeracja stron za „Autres Ecrits”, Éd. du Seuil, Paris, 2001]

Tekst ten, i inne teksty zwane tekstami założycielskimi, zawierają wytyczne Lacana dla funkcjonowania Szkoły Psychoanalizy i dla formacji jej psychoanalityków, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. procedury passe. Procedura ta zaświadcza o przejściu z pozycji psychoanalizującego się do pozycji psychoanalityka.

Nad tekstami założycielskimi od 2015 r. pracuje kartel FPPL w składzie: Marcin Klaus, Anatol Magdziarz, Sara Rodowicz-Ślusarczyk (+1 i inicjatorka), Joanna Szymańska, Anna Wojakowska-Skiba.

„Przemowa do EFP” to ostra polemika Lacana z zarzutami kierowanymi do niego w latach 60-tych (i utrzymującymi się do dziś) przez niektórych jego kolegów-psychoanalityków, odnośnie zasadności wprowadzania procedury passe. Postulat z początków rozwoju psychoanalizy był taki, że tym, co prowadzi do zostania psychoanalitykiem jest tzw. „analiza dydaktyczna” przeciwstawiana analizie „terapeutycznej”, podejmowanej z powodów osobistych. Lacan postawił zaś taką tezę, że każda psychoanaliza jest dydaktyczna, ponieważ każda – jeśli jest psychoanalizą – daje podmiotowi, który ją przechodzi wiedzę, którą nie dysponował zanim ją zaczął. Z zastrzeżeniem, że nie każdy, kto zaczyna swoją psychoanalizę zostaje psychoanalitykiem – choćby dlatego, że nie każdy ma takie życzenie – oraz, że własna psychoanaliza jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do przejścia do funkcji psychoanalityka. Funkcja ta opiera się na pragnieniu psychoanalityka, które jest czymś radykalnie innym niż chęć bycia psychoanalitykiem i zarabiania w ten sposób na życie. Kolejny fragment tekstu poprowadzi nas do dyskusji o tym, w jaki sposób dochodzi do nadejścia pragnienia psychoanalityka w końcu psychoanalizy, ujętym przez Lacana za pomocą dwóch terminów: znicestwienia (z fr. desêtre) i destytucji podmiotowej.

Miejsce: Lingua Nova, ul. Wspólna 41, II. p.

Wstęp płatny: 60 pln/studenci 30 pln*

*Uwaga, zniżka!

– udział w 2 seminariach: 100 pln/studenci 50 pln

– udział w 3 seminariach: 150 pln/studenci 75 pln

Prosimy o dokonywanie opłat za wybraną liczbę zajęć przelewem, z dopiskiem „Sem LI”, na konto FPPL: mBank SA konto nr:79114020040000390275538931 do 15go lutego br. włącznie.

Teksty do pracy na seminariach prześlemy po otrzymaniu dowodu wpłaty na adres: zarzad@fppl.pl