zrzut-ekranu-2016-09-26-o-10-25-00

Forum Polskie Pola Lacanowskiego organizuje w dniach 8-9 października br. w Warszawie wizytę francuskiego psychoanalityka Radu Turcanu.

Radu Turcanu jest psychoanalitykiem pracującym w Paryżu, członkiem francuskiej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (École de Psychoanalyse des Forum du Champ Lacanien – EPFCL France). Posiada doktorat w zakresie psychoanalizy i nauk medycznych Université de Paris VII oraz doktorat z literatury porównawczej University of Illinois w Stanach Zjednoczonych. Publikował we Francji, Australii, Stanach Zjednoczonych oraz Rumunii. Wykłada na wydziale psychoanalizy oraz na studiach doktoranckich Université de Paris VII. W ramach swojej psychoanalitycznej praktyki klinicznej pracuje z dorosłymi, nastolatkami i dziećmi.

Radu Turcanu był już w Polsce dwa razy i za każdym razem wygłaszał w warszawskim Instytucie Francuskim wykłady, które cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności. Tematami jego dotychczasowych wykładów były w maju 2011 roku afekty, a w marcu 2014 roku  kwestie płci i tożsamości seksualnej, z perspektywy teorii i praktyki Jacquesa Lacana. Ponadto prowadził seminaria teoretyczne poświęcone lekturze wybranych tekstów Lacana oraz seminaria kliniczne służące omawianiu pracy klinicznej w ramach praktyki prywatnej czy szpitala psychiatrycznego.

PROGRAM WIZYTY

SOBOTA 8 PAŹDZIERNIKA

  • 11:00-14:00 Seminarium kliniczne

Seminarium kliniczne dla członków FPPL, moderowane przez Radu Turcanu. Prezentacje przypadków klinicznych z własnej praktyki przedstawią Joanna Szymańska i Anna Wojakowska-Skiba. Celem seminarium jest prezentowanie pracy klinicznej przez członków FPPL praktykujących psychoanalizę i omawianie kwestii klinicznych w oparciu o teorię psychoanalizy J. Lacana.

Seminarium w języku francuskim, FPPL zapewnia tłumaczenie konsekutywne na język polski.
Miejsce: ul. Ursynowska 20 m 4
Koszt udziału: 50 zł

  • 18:00-20:00 Wykład otwarty „Psychoanaliza a psychoterapie – kilka wyzwań klinicznych i praktycznych”

Wykład otwarty Radu Turcanu organizowany jest przez FPPL w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS, w ramach jego projektu Strefa Psyche, która w październiku br. poświęcona będzie psychoterapii.

Prelegent zapowiada swój wykład następująco:

„Psychoanaliza, zwłaszcza freudowska uprawiana przez Lacana, interesuje się podmiotem nieświadomego w tej mierze, w jakiej jest on podmiotem nowożytnej nauki. Psychoanaliza pozostaje doświadczeniem mówienia, które dotyka sedna relacji podmiotu z jego ciałem i jego rozkoszą, a zarazem wytwarza szczególną dla jednostki wiedzę, dotyczącą tej relacji.
Psychoterapie są na różne sposoby zainteresowane podmiotem poznania, jego zdolnościami poznawczymi i uczenia się oraz jego reakcjami afektywnymi. Poprawa „niedomagających” zdolności jest celem tych terapii. W tym przypadku wiedza wynika z oceny odpowiedzi podmiotu w odniesieniu do wzorców postępowania powstałych na bazie ideologii lub wyników badań laboratoryjnych.”

Wykład w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.
Miejsce: Uniwersytet SWPS, ul. Chodakowska 19/31
Wstęp wolny!

NIEDZIELA 9 PAŹDZIERNIKA

  • 11:00 – 14:00 Wspólne czytanie tekstu J. Lacana

Seminarium otwarte, prowadzone przez Radu Turcanu, poświęcone będzie tekstowi J. Lacana: Seminarium X „Lęk”, 1962-1963 [Séminaire X „L’Angoisse”, Ed. du Seuil, Paris, 2004]. Są to kolejne zajęcia poświęcone wspólnej pracy nad tym tekstem Lacana członków FPPL i nauczycieli Międzynarodowej Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego (EPFCL).

W trakcie zajęć omawiany będzie wykład z 27 lutego 1963 r., pt.: „Wypunktowania dotyczące pragnienia”., w tłumaczeniu na jęz. polski autorstwa członka FPPL, Anatola Magdziarza.

Dlaczego dla niektórych pragnienie jest zawsze niemożlliwe a dla innych nieusatysfakcjonowane? Czym jest pragnienie psychoanalityka, które działa w leczeniu i umożliwia zmianę tych modalności pragnień?
Razem z Radu Turcanu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w otwartym spotkaniu poświęconym pracy nad przełomowym w nauczaniu Lacana seminarium X zatytułowanym Lęk. Wraz z naszym Gościem przyjrzymy się pojęciu pragnienia w kontekście psychoanalitycznej pracy klinicznej. Spotkanie skupi się w szczególności na zagadnieniach pragnienia niemożliwego (nerwica natręctw) oraz pragnienia niezaspokojonego (histeria), a także odniesieniu pragnienia analityka do przeciw-przeniesienia. Co więcej poruszone zostaną także wątki sadyzmu, masochizmu, relacji prawa i pragnienia oraz pragnienia i miłości.

Osoby zainteresowane otrzymaniem omawianego rozdziału proszone są o kontakt mailowy na adres: zarzad@fppl.pl.
Seminarium w języku francuskim, FPPL zapewnia tłumaczenie konsekutywne na język polski.
Miejsce: Warsztat Warszawski, pl. Konstytucji 4.
Wstęp wolny! Serdecznie zapraszamy!

15.30 – 17.30 Omawianie założeń Szkoły Psychoanalizy według J. Lacana

Seminarium jest kontynuacją cyklu zajęć dla członków FPPL, zainicjowanego przez Sarę Rodowicz-Ślusarczyk, poświęconego tzw. tekstom założycielskim Szkoły Psychoanalizy J. Lacana. Nad tekstami tymi od 2015 roku pracuje kartel FPPL w składzie: Marcin Klaus, Anatol Magdziarz, Sara Rodowicz-Ślusarczyk (+1), Joanna Szymańska, Anna Wojakowska-Skiba. Wspólne czytanie i dyskusja członków FPPL moderowana przez Radu Turcanu będzie dotyczyć fragmentu jednego z tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy J. Lacana, „Przemowa do EFP” [w: „Autres Ecrits”, Ed. du Seuil, Paris, 2001].

W „Przemowie” Lacan odpowiada na pierwsze reakcje związane z propozycją wprowadzenia procedury passe, której celem jest oczyszczenie autorytetu psychoanalityka z fikcji. Podkreślając wymiar aktu w zajęciu pozycji psychoanalityka, passe w szczególny sposób uprzywilejowuje przejście od tego, co prywatne, do tego, co publiczne, gdyż buduje pomost nad przepaścią dzielącą te dwa wymiary. Połączenie to jest konieczne, dla wyłonienia w toku analizy pragnienia psychoanalityka, które potem działa w leczeniu. Skok, jakim jest zmiana pozycji z psychoanalizującego się na pozycję psychoanalityka, jest tym co Lacan, jako pierwszy w historii psychoanalizy, proponuje poddać trójstopniowemu i anonimowemu badaniu. Stanowi ono z jednej strony próbę wyjścia poza uznaniowość kwalifikacji, a z drugiej bierze pod uwagę szczególny status wiedzy, której w psychoanalizie nie można sprowadzić do wymogów szkoleniowych rodem z uniwersytetu. Procedura passe wprowadza charakterystyczną wyłącznie dla lacanowskiej szkoły, dobrowolną weryfikację właściwego celu i prawdziwego końca procesu psychoanalizy.

Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Seminarium w języku francuskim, FPPL zapewnia tłumaczenie konsekutywne na język polski.
Miejsce: ul. Ursynowska 20 m 4
Koszt udziału: 50 zł