e

 

 

Ignorujecie fakt, że energetyka to nic innego (…) jak nałożenie na świat sieci znaczących?

Jacques Lacan, L’envers de la psychanalyse

 

Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza na panel poświęcony pojęciu entropii

ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ NAUKI WOBEC PSYCHOANALIZY I FILOZOFII

 

Uczestnicy:

João Luiz Kohl MoreiraSystemy złożone i emergencja: mowa holistyczna.

Kontestując redukcjonizm, leżący u podstaw Teorii ostatecznej i Teorii wszystkiego, J.L. Kohl Moreira odnosi się do uznawanego za alternatywę dla redukcjonizmu emergentyzmu. Przedstawia przykłady systemów złożonych, uwzględniając istoty żywe, grupy społeczne, psyche, biologię, ekonomię, etc., by wykazać, że – w szerszym znaczeniu – zachowują się one zgodnie ze wspólnymi prawami. Zanim entropia zostanie zbadana na gruncie zarówno teorii, jak i praktycznego doświadczenia psychoanalizy w wystąpieniu S. Alberti, J.L. Kohl Moreira przypomni o konieczności osadzenia tego pojęcia w zróżnicowanych kontekstach, wskazując je.

Dr Joao Luiz Kohl Moreira licencjat z fizyki (1974, Uniwersytet São Paulo), magisterium z astronomii (1981, Uniwersytet São Paulo) i doktorat z astronomii (2000, Narodowe Obserwatorium Brazylii). Pracownik naukowy Narodowego Obserwatorium Brazylii od 1977. Doświadczenie w dziedzinie informatyki, zwłaszcza w dziedzinie metodologii i technik obliczeniowych, w obszarach kosmologii obserwacyjnej, baz danych, astronomii pozagalaktycznej, badań komet, metod statystycznych i rozwoju obiektowych języków. Strona internetowa: http://staff.on.br/jlkm/index.php oraz blog: http://staff.on.br/jlkm/AstroBlogs/

 

Sonia AlbertiStruktura i entropia.

Wychodząc od ujętego w perspektywie historycznej zagadnienia entropii u Freuda i Lacana, S. Alberti odnosi się do Seminarium XVII L’envers de la psychanalyse [fr. Inna strona psychoanalizy] (1969-70) oraz tekstu Lacana Lituraterre (1971), aby powiązać entropię kolejno z nadwyżką i utratą jouissance. Dalej, wskazując granicę między obszarem wiedzy a obszarem jouissance, S. Alberti prowadzi do tezy Lacana, że „działająca wiedza wytwarza entropię”. Stanowi to próbę zbadania, w jaki sposób pod koniec swojego nauczania Lacan akcentował wewnętrzne pęknięcie wiedzy.

Dr Sonia Alberti – psychoanalityczka – członkini Szkoły A.M.E. (Analyste Membre d’Ecole) EPFCL i aktualna przewodnicząca Klinicznego Kolegium Pola Lacanowskiego w Rio de Janeiro. Profesor w Instytucie Psychologii Państwowego Uniwersytetu Rio de Janeiro (UERJ) oraz badaczka Narodowej Rady Badań Brazylii. Doktorat z psychologii Universite de Paris X – Nanterre (1989), podoktoranckie studia uniwersytetu UFRJ Rio de Janeiro. Jest członkinią Rady Magisterium i Doktoratów z Psychoanalizy oraz Rezydencji z Psychologii Uniwerstytetu Hospital Pedro Ernesto (HUPE). Prowadzi superwizję rezydentów Nucleo de Estudos da Saude do Adolescente (Oddział Zdrowia Młodzieży HUPE). Autorka książek i artykułów.

 

Andrzej Leder

Mające określony sens w naukach przyrodnicznych pojęcie entropii jest ściśle zdefiniowane, a jednocześnie od dawna prowokuje filozofów do myślenia. Odnosząc się do XX wiecznych prób zakwestionowania wewnętrznej logiki procesów entropijnych Andrzej Leder omówi dwie propozycje wywodzące się z francuskiego poststrukturalizmu: Gilles Deleuze’a z pracy Logika sensu i Jeana Baudrillarda z książki Wymiana symboliczna i śmierć. 

Dr hab. Andrzej Leder – filozof kultury, psychoterapeuta, profesor nauk humanistycznych. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN pod kierunkiem prof. Józefa Niżnika, habilitował się w 2008 roku tamże. Od 1996 pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, od 2010 roku na stanowisku profesora.W latach 1992-2012 członek zespołu czasopisma „Res Publica Nowa”. Współpracował m.in. z czasopismem „Ozon”. Autor książek Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku. Zbiór esejów (1997), Nieświadomość jako pustka (2001), Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit (2007) oraz Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej (2014).

Termin: 14 lipca 2014 r.

Godzina: 17.00-19.30

Miejsce: MiTo art café books. Warszawa, ul. Waryńskiego 28.