Ilustracja: Salvador Dali


Już w najbliższy poniedziałek, 1 marca 2021 r. o godz. 20:00 w trybie poprzez zoom odbędą się kolejne zajęcia z Seminarium XI J. Lacana. Będziemy omawiać drugą część rozdziału 14 „Popęd cząstkowy i jego obieg”.

W rozdziale 14 seminarium „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy” Lacan czyta dalej tekst „Popędy i ich losy”, śledząc tok myślenia Freuda, kiedy ten buduje fundament, na którym w dużym stopniu opiera się dzisiaj rozumienie popędów w psychoanalizie.
Lacan nie poprzestaje jednak na czytaniu, kiedy wpisuje w teorię Freuda: swój namysł nad miejscem seksualności w relacji do popędu; własne opracowanie popędu związanego ze spojrzeniem; wreszcie próbę odnalezienia miejsca podmiotu i jego pragnienia na ścieżce popędu.

Joanna Szymańska

Udział w zajęciach jest odpłatny. Aby dołączyć, prosimy zgłaszać się do koordynatora zajęć Marcina Klausa: marcin.klaus@insightshot.pl

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana 2020/2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL 2020/2021