Ilustracja: Salvador Dali


Już w najbliższy poniedziałek, 15 marca 2021 r. o godz. 20:00 w trybie poprzez zoom odbędą się kolejne zajęcia z Seminarium XI J. Lacana. Będziemy omawiać pierwszą część rozdziału 15 „Od miłości do libido”.

W czasie najbliższych zajęć podejmiemy się podsumowania tego wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się o popędzie, jego pochodzeniu, konstrukcji i jego „losach”.

Posłużymy się w tym celu wybranymi cytatami z rozdziałów 13-15. Spróbujemy uporządkować relację do pragnienia, fantazmatu, metafory, synchronii, metonimii, interpretacji, miłości i co tam jeszcze przyjdzie nam po drodze do głowy.

Będzie trudno i intensywnie, a na koniec wszyscy zostaniemy z tą nieokreśloną satysfakcją-niesatysfakcją, co do których Lacan umiejscawia użycie funkcji popędu.

Jan Tkaczow

Udział w zajęciach jest odpłatny. Aby dołączyć, prosimy zgłaszać się do koordynatora zajęć Marcina Klausa: marcin.klaus@insightshot.pl

Członkowie Forum Polskiego Pola Lacanowskiego uczestniczą w zajęciach nieodpłatnie.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Seminarium XI Lacana 2020/2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL 2020/2021