Seminarium XI Lacana rozdział 11 - Analiza a prawda lub zamknięcie nieświadomego

Ilustracja: Fragment obrazu René Magritte „La Clairvoyance”, 1936


Seminarium XI Lacana rozdział 10 – Analiza a prawda lub zamknięcie nieświadomego

W rozdziale 11 seminarium „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”, Lacan kontynuuje badanie pojęcia przeniesienia w psychoanalizie. Wiąże je ściśle z innym fundamentalnym pojęciem – nieświadomym, oraz z pytaniem o miejsce prawdy i pewności. Co lub kto stanowi w relacji analitycznej źródło prawdy, skoro podmiot, tak analityka jak i analizującego się, „jest usytuowany w wymiarze pewnego mylenia się”? Lacan próbuje rozsupłać węzeł gordyjski przeniesienia: jako metoda działania analityka, przeniesienie pojawia się w relacji do nieświadomości, porównywanej tutaj do więcierza, którego przepustnicę stanowi najbardziej tajemniczy obiekt psychoanalizy – obiekt a.

Joanna Szymańska

Poniedziałek, 9 listopada, godzina 20.00

Miejsce: Zoom

ZAPRASZAMY!

Przypominamy, że udział w zajęciach jest odpłatny.

Zapisy i opłaty: Seminarium XI Lacana 2020/2021

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL