Wybory delegata FPPL do IF-EPFCL

Zarząd FPPL zgodnie z zaleceniami Zarządu IF-EPFC, zwanego dalej CRIF, zorganizuje przed końcem października wybory na dwuletnią kadencję 2011 – 2013: 1) nowego Delegata naszego Forum (dotychczas Anna Wojakowska-Skiba); Delegat FPPL jest jednym ze 100 Delegatów innych Forów, tworzących wspólnie Kolegium Delegatów. 2) nowego Reprezentanta naszego obszaru językowego (jest obszar języka francuskiego) do ośmioosobowego CRIF ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia w Polsce

Nieświadomość i ciało

EPFCL – Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza do wzięcia udziału w seminariach i wykładzie Marca Straussa w ramach nowego cyklu: „Inne spojrzenie – spotkania z psychoanalizą J. Lacana”. MARC STRAUSS praktykuje i naucza psychoanalizy w Paryżu. Z wykształcenia psychiatra, swoją formację psychoanalityczną odbył u Jacquesa Lacana i Colette Soler. Wspólnie z Colette Soler w 1998 ...
Czytaj dalej »

Wstęp do seminarium pracy z tekstem

W sobotę 16 października 2010r., przy ul. Brackiej 20a między godziną 10 a 13 będzie miała miejsce prezentacja pracy karteli, które zajmowały się tekstami Instancja Litery oraz Pytanie poprzedzające jakiekolwiek możliwe leczenie psychozy. Celem spotkania jest zaprezentowanie owoców dotychczasowego studiowania tekstów, co mamy nadzieję ułatwi zaznajomienie się zainteresowanych z pojęciami metafory fallusa i metonimii pragnienia. Wyłonione ...
Czytaj dalej »

Program

Program seminarium z Luisem Izcovichem 26 września 2010 w Paryżu Adres: 
siedziba EPFCL-Francja
118, rue d’Assas, 
metro Port Royal 09.30 – 12.30 Seminarium kliniczne 09.30 – 11.00 prezentacja pierwszego studium przypadku przez Annę Wojakowską-Skiba i dyskusja, 11.00 – 12.30 prezentacja drugiego studium przypadku przez Ewę Marciniak i dyskusja. 12.30 – 14.00 przerwa na obiad 14.00 – 17.00 Seminarium pracy ...
Czytaj dalej »

Grudzień w Paryżu

Po seminarium pracy z tekstem i seminarium klinicznym z Colette Soler 3 grudnia jest możliwość wzięcia udziału w konferencji psychoanalitycznej 4 i 5 grudnia (sobota i niedziela) od 09. do 18.00. Będą to Dni miedzynarodowe EPFCL „Mowa i Pismo w psychoanalizie”, kontynuacj a seminarium w Rzymie, dotyczyc będą kwestii mowy jako spotkania słów z jouissance i wpisywania się mowy w ciało. Temat ten odnosi ...
Czytaj dalej »

Kartel „Pytanie poprzedzające jakiekolwiek możliwe leczenie psychozy”

Działa już kartel zajmujący się tekstem Jacquesa Lacana z Ecrits „Pytanie poprzedzające jakiekolwiek możliwe leczenie psychozy”. Tekst ten będzie omawiany na seminarium teoretycznym z psychoanalitykiem Marc’iem Straussem z EPFCL podczas jego wizyty w Warszawie 23-24 października 2010r. Obecnie wśród uczestników kartelu są: Beata Goc, Marcin Klaus, Sara Rodowicz-Ślusarczyk oraz Joanna Szymańska, pełniąca funkcję +1 kartelu. Spotkania kartelu mają ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia w Polsce

IV English Speaking Seminar

Od 8 do 10 kwietnia 2011 roku w Waszyngtonie odbędzie się czwarte seminarium IF-EPFCL z serii Lacan in English pod tytułem „The proper place of affects in psychoanalysis: from Freud to Lacan” z odniesieniem do XVII Seminarium Lacana z lat 1969-1970 „The Other Side of Psychoanalysis” (tłum. Russel Griegg), w oryginale: „L’envers de la psychanalyse”. ...
Czytaj dalej »