Inne spojrzenie

EPFCL – Forum Polskiego Pola Lacanowskiego zaprasza do wzięcia udziału w seminariach i wykładzie Marca Straussa w ramach nowego cyklu: „Inne spojrzenie – spotkania z psychoanalizą J. Lacana” . Marc Strauss praktykuje i naucza psychoanalizy w Paryżu. Z wykształcenia psychiatra, swoją formację psychoanalityczną odbył u Jacquesa Lacana i Colette Soler. Wspólnie z Colette Soler w ...
Czytaj dalej »

Raport ze spotkania IF-EPFCL w Rzymie

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z raportem w języku angielskim lub francuskim ze spotkania forów z różnych krajów zrzeszonych w IF-EPFCL, które odbyło się 12 lipca w ramach VI Międzynarodowego Spotkania Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL w Rzymie. Z Forum Polskiego w spotkaniu wzięły udział: Anna Wojakowska-Skiba jako Delegat Forum Polskiego i Sara Rodowicz-Ślusarczyk jako obserwator. EN i FR...
Czytaj dalej »

Kartele

W ramach Forum działają obecnie dwa kartele. Jeden z nich zajmuje się szeroko pojętym tematem seksualności kobiecej, drugi zaś tekstem „Instancja Litery” z Ecrits Jacquesa Lacana. Praca kartelu zajmującego się „Instancją Litery”, która zostanie zaprezentowana wszystkim członkom Forum na wewnętrznym seminarium ma stanowić przygotowanie do seminarium z tym tekstem poprowadzonym przez Marca Straussa październiku. Jest ...
Czytaj dalej »
Wydarzenia w Polsce

„Mowa i Pismo w psychoanalizie”

MIĘDZYNARODOWE DNI SZKOŁY PSYCHOANALIZY FORÓW POLA LACANOWSKIEGO Z FRANCJI 4 i 5 grudnia 2010, Palais des Congrès – Porte Maillot – Paryż „Mowa i Pismo w psychoanalizie” Dni stanowią kontynuację tematyki seminarium miedzynarodowego, jakie w lipcu odbyło się w Rzymie, jako, że dotyczyc będą kwestii mowy jako spotkania słów z jouissance i wpisywania się mowy ...
Czytaj dalej »

Rzym

VI Międzynarodowe Spotkanie Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL w lipcu 2010 roku w Rzymie W dniach 9-12 lipca odbyło się w Rzymie VI Międzynarodowe Spotkanie Forów Pola Lacanowskiego IF-EPFCL, a w jego ramach spotkanie Szkoły EPFCL poświęcone m.in. procedurze przejścia z pozycji analizanta do analityka (passe), seminarium „Tajemnica ciała mówiącego” oraz spotkanie forów z różnych krajów ...
Czytaj dalej »