Jaques Lacan Seminarium XI


W poniedziałek 1 czerwca w godz. 20:30-22:30 zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone Seminarium XI J. Lacana, pt. „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”. Będziemy kontynuowali omawianie rozdziału IX, w którym Lacan bada pole skopiczne – pole widzenia, ale przede wszystkim pole spojrzenia jako obiektu a. W jaki sposób rzeczy patrzą na nas? Zapraszmy już teraz do grupy Skype, w której komunikujemy się z uczestnikami: https://join.skype.com/hB4uJStTwLHU

Spotkanie odbędzie się w Zoom: https://zoom.us/j/99662192114

Prowadzenie: Marcin Klaus

Tekst w tłum. na jęz. polski dostępny po wysłaniu zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu na: zarzad@fppl.pl

 • Koszt udziału w pojedynczych zajęciach to 20 zł/15 zł studenci
 • Członkowie FPPL uczestniczą bezpłatnie

We wrześniu 2019 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań, które odbywają się dwa do trzech razy w miesiącu, poświęcony pracy nad Seminarium XI Jacquesa Lacana pt. „Podstawy psychoanalizy”. Zajęcia, prowadzone przez psychoanalityków i członków FPPL, będą miały formę otwartego seminarium, w czasie którego wprowadzimy Państwa w problematykę tekstu, opowiemy o nim od siebie, ale liczymy też na Państwa pytania i dyskusję.

Po takiej wspólnej pracy, będziemy dyskutować o tym tekście wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL z Francji. W roku akademickim 2019/2020 zaplanowane są 4 wizyty z udziałem nauczycieli, podczas których będziemy omawiali po kilka rozdziałów (wykładów) z Seminarium XI:

 • 5-6.10.2019. z udziałem Bernarda Toboule’a w Poznaniu
 • 7-8.12.2019 z udziałem Patricka Barillot w Warszawie
 • 7-8.03.2020 z udziałem Elisabete Thamer w Warszawie
 • z udziałem Alberta Nguyena w Warszawie (datę podamy gdy będzie to możliwe)

Seminarium XI zaznacza niezwykle ważny moment w historii nauczania Lacana, jako że jego pierwsze zajęcia odbywają się w kontekście wykluczenia Lacana z jedynego wówczas międzynarodowego stowarzyszenia psychoanalityków IPA, powstałego z inicjatywy i za sprawą nauczania Freuda.

Kończy ono też 10-letni okres nieformalnie zatytułowany „powrót do Freuda”, pod którym to hasłem Lacan prowadził swe Seminaria od roku 1953. Były one wtedy adresowane głównie do psychoanalityków i lekarzy a odbywały się w miejscu szczególnym na psychoanalitycznej mapie Paryża, bo w szpitalu psychiatrycznym Św. Anny. Od momentu wykluczenia Lacana z IPA zmienia się i miejsce jego seminariów (na École Normale Supérieure przy ul. d’Ulm) i ich publiczność (wykłady stają się otwarte dla wszystkich i z każdym rokiem dołącza coraz więcej studentów ww. ENS) i treść. Koniec tego okresu nie oznacza bynajmniej, że Freuda nie ma w ogóle w tym seminarium – jest i to prawie w każdym akapicie!

Te okoliczności bowiem dały Lacanowi asumpt do dalszego badania i zapytywania o to, co stanowi podstawy psychoanalizy. I tak, pojęcia, które Lacan wyszczególnia jako fundujące dla psychoanalizy, i których koncepcje będziemy wspólnie zgłębiać – zarówno we freudowskim, jak i w ściśle lacanowskim ujęciu – to: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie i popęd.

Zapewniamy Państwu dostęp do tekstu w języku polskim. Jedne zajęcia obejmą średnio pół rozdziału, czyli wykładu seminarium (poza wyjątkami). Praca FPPL nad Seminarium XI potrwa 2 lata. W ramach każdego roku akademickiego, zajęcia będą się odbywały przez dwa semestry, w blokach przedzielanych spotkaniami z nauczycielem z EPFCL-Francja.

Daty zajęć (poniedziałki, godz. 20:30-22:30):

Oprócz tekstu Seminarium użyteczną literaturą uzupełniającą będzie tekst J. Lacana „Imiona Ojca”, wraz ze wstępem i posłowiem, znajdujący się w zbiorze pod tym samym tytułem, wyd. PWN, Warszawa 2013.

I Blok zajęć:

Obejmuje spotkania, na których omawiane będą dwa pierwsze rozdziały Seminarium XI zatytułowane: „Ekskomunika” i „Nieświadome freudowskie i nasze”. Blok zakończą zajęcia odbywające się 5-6.10.2019 z udziałem Bernarda Toboule’a w Poznaniu.

 • 02.09.2019 – prowadzenie: Marcin Piotrowski
 • 09.09.2019 – prowadzenie: Jan Tkaczow
 • 23.09.2019 – prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk i Anna Wojakowska-Skiba

II Blok zajęć:

Obejmuje spotkania, na których omawiane będą rozdziały 3 i 4 Seminarium XI zatytułowane: „O podmiocie pewności” i „O sieci znaczących”. Blok zakończą zajęcia odbywające się 7-8.12.2019 z udziałem Patricka Barillot w Warszawie.

 • 14.10.2019 – prowadzenie: Marcin Piotrowski
 • 28.10.2019 – prowadzenie: Jan Tkaczow
 • 04.11.2019 – prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 • 18.11.2019 – prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba

Do pobrania: Komentarz Patricka Barillot do rozdziałów 3 i 4 Seminarium XI J. Lacana

III Blok zajęć:

Obejmuje spotkania, na których omawiane będą rozdziały 5 i 6 Seminarium XI zatytułowane: „Tuche i Automaton” i „Rozszczepienie między okiem a spojrzeniem”. Blok zakończą zajęcia odbywające się 7-8.03.2020 z udziałem Elisabete Thamer w Warszawie.

 • 13.01.2020 – prowadzenie: Jan Tkaczow (rozdział 5)
 • 27.01.2020 – prowadzenie: Marcin Klaus (rozdział 5)
 • 10.02.2020 – prowadzenie: Joanna Szymańska (rozdział 6)
 • 24.02.2020 – prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba (rozdział 6)

Do pobrania: Komentarz Elisabete Thamer do rozdziałów 5 i 6 Seminarium XI J. Lacana

IV Blok zajęć:

Obejmuje spotkania, na których omawiane będą rozdziały 7, 8 i 9 Seminarium XI zatytułowane: „Anamorfoza”, „Linia i światło” oraz „Czym jest obraz?”.

 • 30.03.2020 – prowadzenie: Marcin Piotrowski (rozdział 7)
 • 06.04.2020 – prowadzenie: Joanna Szymańska (rozdział 7)
 • 20.04.2020 – prowadzenie: Jan Tkaczow (rozdział 8)
 • 11.05.2020 – prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk (rozdział 8)
 • 25.05.2020 – prowadzenie: Joanna Szymańska (rozdział 9)https://zoom.us/j/99662192114
 • 01.06.2020 – prowadzenie: Marcin Klaus (rozdział 9)https://zoom.us/j/99662192114

Z powodu pandemii, jesteśmy zmuszeni odsunąć w czasie spotkanie z członkiem Szkoły EPFCL-Francja, który omawia część Seminarium XI przerabianą przez nas na zajęciach podczas cyklinczego wydarzenia Spotkanie z pscyhoanalizą. Informację terminie spotkania podamy gdy będzie to możliwe.

Zajęcia do odwołania tylko online. Link do grupy Skype: https://join.skype.com/hB4uJStTwLHU

Płatność za pojedyncze zajęcia: 20 zł/15 zł studenci

Miejsce zajęć:

Warunki uczestnictwa:

 • Koszt udziału w pojedynczych zajęciach to 20 zł/15 zł studenci
 • Członkowie FPPL uczestniczą bezpłatnie

Płatności:

Forum Polskie Pola Lacanowskiego
Konto (mBank SA) w PLN nr: 79114020040000390275538931

Przy płatności za cały semestr koszt udziału w zajęciach z nauczycielami EPFCL w danym semestrze odbywa się na preferencyjnych warunkach, według stawki jak dla członków FPPL.

Zapisy na zajęcia i zgłoszenie po tekst prosimy kierować na adres:

Wydarzenie na fb:


Ilustracja na okładce Seminarium XI: Hans Holbein (młodszy), obraz Ambasadorowie, właściwa nazwa Jean de Dinteville i Georges de Selve, inne nazwy: Podwójny portret posłów, Portret ambasadorów