Czytanie Seminarium XVII Lacana - FPPL 2022


Już 9.05 rozpoczynamy lekturę kolejnego cyklu wykładów J. Lacana. Będzie to Seminarium XVII, zatytułowane „Odwrotna strona psychoanalizy” („L’envers de la psychanalyse”), które Lacan wygłosił w latach 1969-1970.

Decydujemy się na pracę nad tym seminarium ze względu na ważny moment, jaki zaznacza się w nauczaniu Lacana, a jest nim nadanie centralnego miejsca kwestii rozkoszy (z fr. jouissance). Bowiem stosunek między rozkoszą a znaczącym zostaje tu naświetlony w nowej perspektywie – nie chodzi już o relację zakazu i transgresji, ale o użytek z rozkoszy płynący z samej struktury mówienia. Wprowadzając pojęcie dyskursów, na bazie 4 elementów (S1, S2, a, $), Lacan konstruuje cztery typy więzi społecznych, i tym samy wychodzi poza ograniczony krąg indywidualnego leczenia i mierzy się z kwestią zbiorowości. Polityczny oddźwięk seminarium i pytanie o polityczność psychoanalizy nabiera nowej wagi.

Zajęcia będą zatem okazją do przestudiowania tych form społecznej więzi, co może zaciekawić także osoby, które na co dzień interesują się socjologią, polityką i kulturą.

Zapewniamy dostęp do tekstu w tłumaczeniu na język polski, które jest tworzone dzięki pracy kartelu FPPL. Każde zajęcia to wspólne czytanie i dyskusja nad przeczytanym fragmentem tekstu.

ZAPRASZAMY!

Więcej informacji: Czytanie Seminarium XVII Lacana

Dołącz do wydarzenia na fb

Plan zajęć FPPL