Forum Polskie Pola Lacanowskiego ZAPRASZA DO PRZYSTĄPIENIA do naszego stowarzyszenia.


Forum Polskie Pola Lacanowskiego ZAPRASZA DO PRZYSTĄPIENIA do naszego stowarzyszenia.

Proponujemy to każdemu, kto chce zgłębiać trudną acz inspirującą dziedzinę psychoanalizy lacanowskiej w aspekcie teoretycznym lub klinicznym.

Wymiana intelektualna i wymiana doświadczeń klinicznych jest podstawowym polem naszej pracy. Służą nam do tego zajęcia seminaryjne (bezpłatne dla członków), praca w małych grupach zwanych kartelami oraz wymiana wiedzy w ramach wydarzeń międzynarodowych.

Dokładniejszy opis możliwości działania w ramach FPPL znajdziecie Państwo na naszej stronie Dołącz do FPPL

Walne Zgromadzenie, podczas którego będzie można zaprezentować swoją kandydaturę, odbędzie się 23 czerwca. Chęć przystąpienia wraz z informacją o sobie prosimy wysyłać na adres zarzad@fppl.pl do 20 czerwca 2021.

ZAPRASZAMY!

Zarząd FPPL