EPFCL – Forum Polskiego Pola Lacanowskiego zaprasza do wzięcia udziału w seminariach i wykładzie Marca Straussa w ramach nowego cyklu: „Inne spojrzenie – spotkania z psychoanalizą J. Lacana” .

Marc Strauss praktykuje i naucza psychoanalizy w Paryżu. Z wykształcenia psychiatra, swoją formację psychoanalityczną odbył u Jacquesa Lacana i Colette Soler. Wspólnie z Colette Soler w 1998 założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Forów Pola Lacanowskiego ze swoją Szkołą psychoanalizy (EPFCL). Wykłada w Kolegium Klinicznym Pola Lacanowskiego (College Clinique du Champ Lacanien) w Paryżu.

  • 23 października (sobota) w godz. 17.00 – 20.00 odbędzie się wykład zatytułowany «Nieświadomość i ciało»,
  • 24 października (niedziela) w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się seminarium na temat struktury metafory i metonimii na podstawie dwóch tekstów J. Lacana: „L’instance de la lettre” oraz „D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose” (oba teksty pochodzą z „Ecrits”, 1966, Paris, Seuil),
  • 24 października (niedziela) w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się seminarium kliniczne, przewidziane są dwie prezentacje przypadków.

Wykład i seminaria będą konsekutywnie tłumaczone na język polski. Wszystkie spotkania odbędą się w Warszawie,
przy ul. Brackiej 20, I p. Bilety wstępu do nabycia w Forum lub przed każdym spotkaniem:
– na wykład 30 PLN (dla członków FPPL 20 PLN),
– na seminarium pracy z tekstem 20 PLN (dla członków FPPL 10 PLN),
– na seminarium kliniczne 20 PLN (dla członków FPPL 10 PLN);
uwaga! seminarium kliniczne przewidziane jest dla osób praktykujących, zainteresowane osoby niepraktykujące mogą uczestniczyć w spotkaniu jeśli mają za sobą doświadczenie własnej psychoterapii. Więcej informacji oraz zgłoszenia do prezentacji przypadków: Sara Rodowicz-Ślusarczyk

Patronat medialny: KRONOS