FPPL 2021 Klinika lacanowska czyli jaka?

KLINIKA LACANOWSKA: CZYLI JAKA?
seria zajęć dla członków FPPL wokół przypadków klinicznych
PAŹDZIERNIK 2021 – CZERWIEC 2022

Nowa formuła zajęć klinicznych Forum Polskiego Pola Lacanowskiego (rok akademicki 2021/2022) „Klinika Lacanowska: czyli jaka?” zakłada prezentację problematyki wynikającej z klinicznego doświadczenia przez członków Forum i omawianie jej w świetle teorii i praktyki psychoanalizy według J. Lacana. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym bliżej przyjrzeć się praktyce, w której leczenie pojawia się jako efekt uboczny pracy analizującego się podmiotu, pod przeniesieniem wobec analityka.

Plan zajęć FPPL