FPPL 2021 Klinika lacanowska czyli jaka?


KLINIKA LACANOWSKA: CZYLI JAKA?
Seria zajęć dla członków FPPL wokół przypadków klinicznych
październik 2022 – czerwiec 2023

„Klinika Lacanowska: czyli jaka?” zakłada prezentację problematyki wynikającej z klinicznego doświadczenia przez członków Forum i omawianie jej w świetle teorii i praktyki psychoanalizy według J. Lacana. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym bliżej przyjrzeć się praktyce, w której leczenie pojawia się jako efekt uboczny pracy analizującego się podmiotu, pod przeniesieniem wobec analityka.

Koordynatorka kursu: Joanna Szymańska
Więcej informacji: szymanska.joannaaaa@gmail.com


Kalendarz spotkań FPPL