KLINICZNE FORMACJE POLA LACANOWSKIEGO
Symptom w późnym nauczaniu Lacana (począwszy od Encore)
Grudzień 3-4, 2011
Paryż – Francja

szczegóły