W sobotę 25 czerwca odbyło się otwarte seminarium kształceniowe poświęcone tekstowi „Kierowanie leczeniem” z Ecrits J. Lacana. Omawiany fragment („Pragnienie trzeba rozumieć literalnie”) dotyczy charakteru człowieczego pragnienia: jego ciągłego ruchu (metonimia w rozumieniu lacanowskim) oraz jego przejawów w metaforach sennych.
Colette Soler, która komentowała i interpretowała tekst, zwróciła uwagę m.in. na różnicę między możliwą do usatysfakcjonowania chęcią a  niezaspokajalnym pragnieniem. Pragnienie nie może być również mylone z pożądliwością cielesną i tendencją biologiczną (jeśli takowa, w czystej postaci, w ogóle istnieje u człowieka).
Dlaczego pragnienie nie znajduje się w centrum świadomych zabiegów podmiotu, choć zajmuje ono centralną pozycję dla jego funkcjonowania? Jak to jest, że niektórzy z nas powodowani są pragnieniem nieusatysfakcjonowania pragnienia? Czym różni się (tak powszechna wśród kobiet) struktura histeryczna od struktury kobiecej?
Szczególna uwaga, jaką psychoanaliza przywiązuje do pragnienia, odróżnia ją od kierunków terapeutycznych satysfakcjonujących chęci ego. Omawiany tekst jest częścią bazowego treningu psychoanalitycznego, również dla osób chcących zrozumieć samo podejście J. Lacana do natury ludzkiej.

W część klinicznej odbyła się dyskusja dotycząca męskiej histerii na podstawie prezentacji Sary Rodowicz-Ślusarczyk.

Kolejne spotkanie seminaryjne, tym razem z Patricią Dahan, odbędzie się 17 września w Paryżu. Zapraszamy i przypominamy, że jest ono tłumaczone symultanicznie na język polski.

Szczegółowe informacje można uzyskać u polskiego delegata IF-EPFCL Sary Rodowicz-Ślusarczyk lub przewodniczącego stowarzyszenia Pawła Piotrowskiego.

Marcin Klaus