Program FPPL na rok akademicki 2021/2022


Szanowni Państwo!

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją zajęć prowadzonych przez członków Forum Polskiego Pola Lacanowskiego w semestrze jesienno-zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Do pobrania: Program FPPL 2021-2022


CZYTANIE XI SEMINARIUM J. LACANA
„CZTERY PODSTAWOWE POJĘCIA PSYCHOANALIZY”
PAŹDZIERNIK 2021 – GRUDZIEŃ 2021

Zapraszamy Państwa do kontynuacji wspólnej pracy nad końcowymi rozdziałami Seminarium XI Jacquesa Lacana pt. „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy” w ramach cyklu zajęć rozpoczętych w zeszłym roku akademickim. Jak poprzednio, spotkania będą się odbywały co drugi poniedziałek, poczynając od 4 października. Zajęcia prowadzone przez psychoanalityków i członków FPPL mają formę otwartego seminarium, w czasie którego wprowadzimy Państwa w problematykę tego Seminarium.

Prowadzący zajęcia przedstawią swoją lekturę tekstu jako punkt wyjścia do pytań i dalszej dyskusji. Po takiej wspólnej pracy, będziemy też dyskutować o tekście m.in. na podstawie zadanych przez uczestników pytań wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL z Francji.
Seminarium XI zaznacza niezwykle ważny moment w historii nauczania Lacana, jako że jego pierwsze zajęcia odbywają się w kontekście wykluczenia Lacana z jedynego wówczas, międzynarodowego stowarzyszenia psychoanalityków IPA, powstałego z inicjatywy i za sprawą nauczania Freuda. Kończy ono też 10-letni okres nieformalnie zatytułowany „powrót do Freuda”, pod którym to hasłem Lacan prowadził swe seminaria od roku 1953, wówczas adresowane głównie do psychoanalityków i lekarzy, a prowadzone w szpitalu psychiatrycznym Św. Anny. Od momentu wykluczenia Lacana z IPA zmienia się miejsce jego seminariów (na École Normale Supérieure), ich publiczność (stają się otwarte dla wszystkich i z każdym rokiem dołącza coraz więcej studentów ENS), a także ich treść. Te okoliczności nie zatrzymują Lacana w dalszym zapytywaniu o podstawy psychoanalizy, wręcz przeciwnie. Dodatkowo, wykluczenie z IPA powoduje, że psychoanaliza zwana szkoleniową i pytanie o jej właściwe zakończenie stają się jeszcze pilniejszą do rozwiązania kwestią.

Ostatnie trzy wykłady seminaryjne nad którymi będziemy pracować zostały zatytułowane:

 • Rozdział 18.: „O podmiocie, o którym przypuszcza się, że wie; o pierwszej diadzie i o dobru”
 • Rozdział 19.: „Od interpretacji do przeniesienia”
 • Rozdział 20.: „W tobie więcej niż ty”

Zapewniamy Państwu dostęp do tekstu w języku polskim. Jedne zajęcia obejmą średnio pół rozdziału, czyli wykładu seminarium.

DATY ZAJĘĆ

 1. 4 X 2021: rozdział 18. (część 1)
 2. 18 X 2021: rozdział 18. (część 2)
 3. 8 XI 2021: rozdział 19. (część 1)
 4. 22 XI 2021: rozdział 19. (część 2)
 5. 6 XII 2021: rozdział 20. (część 1)
 6. 20 XII 2021: rozdział 20. (część 2)

GODZINA

 • 20:30 – 22:30

CENA

 • Za cały kurs (6 zajęć x 2 godziny): 300 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie (6 zajęć x 2 godziny): 240 zł
 • Studenci za cały kurs (6 zajęć po 2 godziny): 240 zł
 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 50 zł; studenci: 40 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931

Tytuł przelewu: SEMINARIUM XI (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres:
szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom, link u koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Koordynatorka kursu: Joanna Szymańska
Więcej informacji: szymanska.joannaaaa@gmail.com


CZYTANIE XVII SEMINARIUM J. LACANA
„ODWROTNA STRONA PSYCHOANALIZY”
L’envers de la psychanalyse
STYCZEŃ 2022 – CZERWIEC 2022

Na początku roku 2022, po zakończeniu pracy nad Seminarium XI, rozpoczniemy lekturę kolejnego cyklu wykładów J. Lacana. Będzie to Seminarium XVII, zatytułowane „Odwrotna strona psychoanalizy” („L’envers de la psychanalyse”), które Lacan wygłosił w latach 1969-1970.
Decydujemy się na pracę nad tym seminarium ze względu na ważny moment, jaki zaznacza się w nauczaniu Lacana, a jest nim nadanie centralnego miejsca kwestii rozkoszy (z fr. jouissance).
Nie bez znaczenia jest też fakt, że nowe opracowanie tego problemu powstało w bezpośrednim następstwie przewrotu majowego ’68.
Wprowadzając pojęcie dyskursów, na bazie 4 elementów (S1, S2, a, $), Lacan konstruuje cztery typy więzi społecznych, i tym samy wychodzi poza ograniczony krąg indywidualnego leczenia i mierzy się z kwestią zbiorowości. Polityczny oddźwięk seminarium i pytanie o polityczność psychoanalizy nabiera nowej wagi. Co więcej, wraz z wprowadzeniem pojęcia „pola lacanowskiego” – które figuruje w nazwie naszej międzynarodowej organizacji – całe pytanie o zakres języka, w sposób bardziej ukryty, jak zauważa Colette Soler, zostaje postawione na nowo. Bowiem stosunek między rozkoszą a znaczącym zostaje tu naświetlony w nowej perspektywie – nie chodzi już o relację zakazu i transgresji, ale o użytek z rozkoszy płynący z samej struktury mówienia.
Poprzez umieszczanie wspomnianych pojęć (S1, S2, a, $) w precyzyjnie określonych pozycjach (prawdy, agensa, adresata i produktu), Lacan uzyskuje jako wyjściowy dyskurs mistrza, dalej dyskurs uniwersytecki, następnie histeryczny, a wreszcie dyskurs analityczny. Zajęcia będą zatem okazją do przestudiowania tych form społecznej więzi, co może zaciekawić także osoby, które na co dzień interesują się socjologią, polityką, i kulturą. Lacan dokonuje szerokiego i szczegółowego opracowania wspomnianych dyskursów – interpretuje na nowo figurę pana i niewolnika; demonstruje, jakie implikacje niesie zmiana miejsc poszczególnych elementów oraz jakie są charakterystyczne aspekty i konsekwencje każdego z tych konstruktów. Powraca także do analizy struktury histerycznej, aby naświetlić relację między rozkoszą a pragnieniem nieusatysfakcjonowanego pragnienia, a także aby ukazać histeryczkę jako tę, która wytwarza mężczyznę (fait l’homme) lub mistrza, którego jednocześnie przypiera do muru, aby wytworzył wiedzę.
Na końcu Lacan proponuje też nieoczekiwane ujęcie wstydu – jakże żywego, klinicznego afektu – któremu psychoanaliza zwraca jego należyte, zatajone we współczesności miejsce, właśnie po to, aby umożliwić podmiotowi inne ustosunkowanie się wobec rozkoszy.
Na marginesie warto dodać, że Lacan rozwijał swoją teorię i dla jej znajomości konieczne jest studiowanie jego późniejszych seminariów oraz odnoszenie ich tez do tych, które formułował wcześniej.
Zapewniamy dostęp do tekstu w tłumaczeniu na język polski, które zostanie stworzone dzięki pracy kartelu FPPL. Jedne zajęcia obejmą średnio pół rozdziału, czyli wykładu seminarium.

DATY ZAJĘĆ

 • Dokładną datę rozpoczęcia zajęć czytania i omawiania seminarium XVII podamy w styczniu 2022.

GODZINA

 • Zajęcia będą się odbywać co dwa tygodnie w poniedziałki o godzinach 20:30 – 22:30

CENA

 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 50 zł; studenci: 40 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931

Tytuł przelewu: SEMINARIUM XVII (+ liczba zajęć)
Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres:
szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom, link u koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

Koordynatorka kursu: Joanna Szymańska
Więcej informacji: szymanska.joannaaaa@gmail.com


JOYCE – ARTYSTA LITERY
PAŹDZIERNIK 2021 – CZERWIEC 2022

Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza na serię dziewięciu seminariów pt. „Joyce – artysta litery”. Podstawą do myślenia i dyskusji w czasie naszych spotkań będzie książka Colette Soler Lacan Reading Joyce (dostępna po francusku i angielsku), fragmenty Seminarium J. Lacana Le Sinthome z lat 1975-76, a także słowa samego Joyce’a.
Przypadek Jamesa Joyce’a pojawił się w nauczaniu Lacana, nieustannie podlegającym rewizji, po 20 latach wygłaszania słynnych seminariów psychoanalitycznych. Lacan nie podjął się jednak krytyki pisarstwa Joyce’a, nie interpretował ukrytych sensów jego tekstów. Joyce stał się dla Lacana przyczynkiem do tworzenia ostatniego etapu wywrotowej teorii psychoanalitycznej, tak zwanej kliniki boromejskiej – a jednocześnie jej znakomitą ilustracją. Psychoanaliza odwraca się od „sensu”, od joui-sens, od rozkoszowania się mówieniem i rozumieniem, idąc w kierunku zainteresowania rozkoszą ciała i tą, która znajduje się poza sensem.
Jacques Lacan posługuje się przykładem Joyce’a, który sam siebie nazywa Artystą przez duże A, aby przedstawić „absolutną różnicę” podmiotu, nazywając ją jedyną różnicą godną psychoanalityka. Demonstruje w ten sposób Lacan swoją etykę psychoanalityczną, jak również pozwala rozwiązać impas Freuda, dotyczący końca psychoanalizy. Życie i twórczość Joyce’a to jeden z elementów, dzięki którym Lacan zobaczył zakończenie drogi od litery jako znaczącego, czym zajmował się na początku swojej pracy w latach 1950., do litery w porządku realnym, wyznaczającej kres każdej indywidualnej psychoanalizy.

Seminarium „Joyce – Artysta litery”, prowadzone przez Marcina Piotrowskiego i Joannę Szymańską, odbywać się będzie w soboty, w godz. 10.00 – 12.00.

Tryb spotkań: hybrydowy (stacjonarnie i zoom), lub wyłącznie zdalny (zoom).

DATY SPOTKAŃ:

 1. 16 X 2021
 2. 13 XI 2021
 3. 11 XII 2021
 4. 15 I 2022
 5. 19 II 2022
 6. 12 III 2022
 7. 9 IV 2022
 8. 14 V 2022
 9. 11 VI 2022

GODZINA

 • 10.00 – 12.00

CENA

 • Za cały kurs (9 zajęć po 2 godziny): 450 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 400 zł
 • Studenci za cały kurs (9 zajęć po 2 godziny): 360 zł
 • Cena przy jednorazowej wpłacie: 300 zł
 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 50 zł; studenci: 40 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: Joyce (+ liczba zajęć)

Potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: szymanska.joannaaaa@gmail.com

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom, link u koordynatorki zajęć: szymanska.joannaaaa@gmail.com

KIEROWANIE LECZENIEM W POZNANIU
PAŹDZIERNIK 2021 – CZERWIEC 2022

Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza na seminarium oparte na tekście Jacques’a Lacana pod tytułem: „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania”. W tym tekście Lacan pokazuje, jak inne miejsce w relacji z pacjentem (w psychoanalizie nazywanym psychoanalizującym się) zajmuje psychoanalityk w porównaniu do psychoterapeuty, psychologa, czy psychiatry. To powoduje, że cała kuracja psychoanalityczna jest tak inna oraz że uobecnienie nieświadomego staje się strukturyzujące.
Seminarium jest adresowane do osób, które zainteresowane są tym, jak myśl Freuda, a później Lacana, przekłada się na praktykowanie psychoanalizy.
Zaproszenie kierowane jest szczególnie w stronę studentów psychologii, psychiatrii, pedagogiki, filozofii i innych kierunków humanistycznych, jak i praktyków zajmujących się psychoterapią na co dzień.
Seminarium jest kontynuacją pracy nad „Kierowaniem leczeniem…” z semestru 2020/2021 i rozpocznie się od podsumowania 3 pierwszych rozdziałów, nad którymi wcześniej pracowano. Przewidywane jest następnie zajęcie się rozdziałem IV (3 spotkania) i rozdziałem V (3 spotkania). Ostatnie spotkanie zostanie poświęcone 4 dyskursom Lacana, które są ściśle powiązane z „Kierowaniem leczeniem”.

Będziemy zajmować się takimi kwestiami jak:

 • na czym polega kuracja i leczenie psychoanalityczne
 • co jest sednem relacji analitycznej
 • miejsce przedmiotu (obiektu), miejsce podmiotu
 • czym jest i na czym polega opór i przeniesienie w analizie
 • brak w byciu jako serce doświadczenia analitycznego
 • nieświadome, które „jest ustrukturyzowane jak mowa”
 • akt analityczny, opisywany przez jeden z matemów
 • prymarne znaczenie pragnienia (odniesienie do grafu pragnienia)
 • miejsce zajmowane przez pragnienie pragnienia
 • potrzeba, domaganie, pragnienie – kastracja, prywacja, frustracja
 • topologie torusa (miejsce domagania, miejsce pragnienia, obiekt, znaczący, powtórzenie, podmiot, Inny)
 • topologia wstęgi Möbiusa (miejsce i znaczenie interpretacji, czego dotyczy interpretacja, jaki jest cel interpretacji, znaczący, zakładany podmiot wiedzy)
 • fallus jako znaczący pragnienia, obiekt jako powód pragnienia
 • czym jest fantazmat dla pragnienia
 • inne koncepty psychoanalizy Freuda i Lacana

W przedstawianiu powyższego zostaną wykorzystane matemy i schematy Lacana.

Jeśli spojrzeć na strukturę „Kierowania leczeniem”, która składa się z pięciu rozdziałów, warto uczynić jak Lacan i sformułować hierarchię tego, co w tym tekście jest najważniejsze, a jest to określenie tego:

 1. Kto dzisiaj analizuje?
 2. Jakie jest miejsce interpretacji?
 3. Na czym stanęliśmy mówiąc o przeniesieniu?
 4. Jak postępować ze swoim byciem?
 5. Pragnienie należy brać literalnie.

Widać, że cztery pierwsze rozdziały mają formę pytań, na które Lacan daje odpowiedzi i pobudza do refleksji, dopiero piąty rozdział jest stwierdzeniem i to zasadniczym.
Cytat 1.: „Z pewnością psychoanalityk kieruje leczeniem. Pierwszą zasadą tego leczenia – przedstawianą mu przed wszystkimi innymi, z którą ma do czynienia podczas swojego kształcenia – jest ta, że nie może on kierować pacjentem.”
Cytat 2.: Kierowanie świadomością, w znaczeniu przewodnictwa moralnego, jest tu radykalnie wykluczone”.

PROWADZENIE:

 • Sylwester Strzecha
 • Tomasz Strugała

DATY SPOTKAŃ:

 1. 9 października 2021
 2. 6 listopada 2021
 3. 27 listopada 2021
 4. 11 grudnia 2021
 5. 15 stycznia 2021
 6. 26 lutego 2022
 7. 19 marca 2022
 8. 9 kwietnia 2022

GODZINA

 • 12:00 – 15:00

CENA

 • Pojedyncze zajęcia (2 godziny): 70 zł; studenci: 50 zł
 • Dla członków FPPL wstęp wolny

Prosimy o dokonywanie przelewów na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931
Tytuł przelewu: Kierowanie (+ liczba zajęć)

MIEJSCE SPOTKAŃ:

 • ul. Woźna 9/3, 61-777 Poznań

ZAPISY

Zainteresowanie i chęć udziału oraz potwierdzenia wpłat prosimy wysyłać na adres: sylwester.strzecha@gmail.com
Po przesłaniu dowodu wpłaty na adres: sylwester.strzecha@gmail.com, otrzymają Państwo tłumaczenie na język polski, danego rozdziału tekstu J. Lacana „Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania”.


KLINIKA LACANOWSKA: CZYLI JAKA?
seria zajęć dla członków FPPL wokół przypadków klinicznych
PAŹDZIERNIK 2021 – CZERWIEC 2022

Nowa formuła zajęć klinicznych Forum Polskiego Pola Lacanowskiego (rok akademicki 2021/2022) „Klinika Lacanowska: czyli jaka?” zakłada prezentację problematyki wynikającej z klinicznego doświadczenia przez członków Forum i omawianie jej w świetle teorii i praktyki psychoanalizy według J. Lacana. Pozwoli to wszystkim zainteresowanym bliżej przyjrzeć się praktyce, w której leczenie pojawia się jako efekt uboczny pracy analizującego się podmiotu, pod przeniesieniem wobec analityka.


SPECJALNE SPOTKANIA Z PSYCHOANALIZĄ
SEMINARIA I WYKŁADY PSYCHOANALITYKÓW SZKOŁY EPFCL

W ramach stałej współpracy ze Szkołą Psychoanalizy EPFCL-Francja, będziemy mieli okazję pracować ze specjalnymi gośćmi z Francji, którzy poprowadzą dla nas seminaria, otwarte wykłady i odniosą się do klinicznej problematyki.
W tym roku akademickim będziemy mieli przyjemność współpracować z Martine Menes, AME Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, Bernardem Nomine, AME EPFCL-Francja i Anastasią Tzavidopoulou AE EPFCL-Francja 2021-2024.
Szczegółowy program każdego ze spotkań zostanie ogłoszony osobno.

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom

SPOTKANIA LITERACKIE FPPL
Spotkania otwarte

Zamierzeniem spotkań literackich FPPL, zainicjowanych przez Bartosza Niemiera, są dyskusje wokół współczesnych dzieł powstałych w języku polskim, wyrosłych z muzyczności i kultury właściwej naszemu językowi. Omawianie książek proponowanych przez członków FPPL, jest okazją, aby przekonać się, czego, czasami być może o tym nie wiedząc, uczą nas autorzy o nieświadomym… Podążamy tu za ideą Lacana, który twierdził, że „artysta w swojej materii zawsze wyprzedza psychoanalityka, więc tam, gdzie artysta już mu przetarł szlaki, analityk nie ma co odgrywać psychologa”.
Spotkania stwarzają też okazję do bardziej luźnej, improwizowanej formy dyskusji, a tym samym możliwości poznawania się ze sobą nowych członków Forum, jak i osób zainteresowanych działaniami Forum, pomimo ograniczeń związanych z pandemią.

1 spotkanie – 10 października Solaris Stanisław Lem

Na pierwszym spotkaniu w nowym semestrze zajmiemy się książką bardzo znaną, ale nie poznaną. Wielowątkowość i wieloznaczność można porównać do bezbrzeży kosmosu. Lem jeszcze przed lotem i lądowaniem na księżycu zastanawiał się jak może wyglądać obca forma życia. I unikając banalności przedstawiał to w piękny i straszny zarazem sposób. Można się zastanawiać czy poznanie innego inteligentnego życia sprawi, że człowiek na nowo będzie musiał zderzyć się z pytaniem o istotę humanizmu. Ale czy jest w ogóle możliwe wykroczenie poza ludzkie episteme? Jeszcze inne, bardziej skryte w tej powieści pytanie dotyczy relacji między mężczyzną a kobietą i niemożliwości ich spotkania przedstawionej w równie nieznośny co zagadkowy sposób.
Powieść Lema uznaje się za jedną z najciekawszych polskich książek XX wieku, jest analizowana na całym świecie i przetłumaczona na wiele języków. Czy uda nam się w niej odkryć coś nowego? Czy otworzymy pole do nowych interpretacji? Czy jest to powieść o kosmosie, innych cywilizacjach, człowieku, relacjach, poznaniu, moralności czy nieświadomym?
Cytat 1: Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi.
Cytat 2: Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic.

2 spotkanie – listopad (konkretna data będzie zależała od naszego gościa) Solaris Stanisław Lem

Z tej okazji, że rok 2021 został ustanowiony rokiem Lema, jak i tej, że na ten rok przypadają 100. urodziny autora, zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie wokół Solaris jak i postaci samego Lema. Spotkanie będzie odbywało się w nieco innej formie, ponieważ jako Forum Polskie Psychoanalizy Lacanowskiej zaprosimy gościa z zewnątrz, aby przedstawił swoje odczytanie powieści. Tożsamość gościa zostanie ogłoszona wkrótce.

3 spotkanie – 12 grudnia Pornografia Witold Gombrowicz (propozycja Bartka Pokorskiego)

Witold Gombrowicz to pisarz, którego jego rodakom raczej nie trzeba przedstawiać, dlatego ciekawszym jest to, jak opisują go obcokrajowcy. New York Times stwierdza, że to lewicowy, antyklerykalny biseksualista, którego pisma wykorzystują brutalny dowcip i skandaliczne komentarze o tematyce seksualnej, do ośmieszenia autorytetu i różnic klasowych. Zobaczmy czy nasze wrażenia z lektury zgadzają się z tym opisem.
Powieść Pornografia Gombrowicza, wydana w 1960 roku, którą chcemy wspólnie omówić, kończy się zdaniem I przez sekundę, oni i my, w naszej katastrofie, spojrzeliśmy sobie w oczy. O jaką (którą) katastrofę może chodzić i czemu to właśnie pornografia – zapis nierządu – się nią kończy? Choć akcja powieści toczy w Polsce okresu wojennego, Gombrowicz w Informacji zastrzega się, że Polski wojennej nie zna. Stawką nie są realia a wyobrażenie Polski – czasem pomylone, czasem może fantastyczne, bo nie o to chodzi i to zupełnie bez znaczenia dla spraw tutaj się odbywających. Jesteśmy świadkami niewczesnych wykpiwań niewczesnych, polskich klas społecznych – zdziecinniałego ziemiaństwa, chłopstwa czy sfrustrowanej inteligencji. W swoim laboratorium myślowym Gombrowicz sprawdza czy w tej wyimaginowanej Polsce, w której codzienne zajęcia, reguły współżycia i religijne obrzędy okazują się pustą formą, zmieszczą się nowe i inne dramaty, idee, konflikty. Inne od tych już teoretycznie ustalonych (honoru żołnierskiego, cierpienia ofiar, nieludzkości zbrodni).

Czy to książka najbardziej skandaliczna, jaka kiedykolwiek została napisana w języku polskim, czy może książka z niedorzeczną intrygą, w której pedomasochizm łączy się z gerontosadyzmem? Wreszcie czym jest tytułowa pornografia? Kto bardziej oddaje się rozkoszy podglądania: dwóch mężczyzn realizujących scenariusz przez który zbrodnia miałaby połączyć dwa nastoletnie ciała, czy my – czytelnicy podglądający podglądanych i podglądających?

Link do audiobooka: https://www.youtube.com/watch?

4 spotkanie – 23 stycznia Gnój Wojciech Kuczok

Kiedy zaczyna się trauma? Powieść to studium rodzinnych patologii, przede wszystkim kalekiego ojcostwa – ojca niedojrzałego emocjonalnie, niezdolnego do komunikacji i do wyjścia poza układ słabszy–silniejszy, a także widziana oczami dziecka panorama współczesnego, jak i historycznego Śląska, próba zatrzymania jego niepowtarzalnego kolorytu, ale i ukazania tego, co zwykle wstydliwie skrywane. Debiut literacki laureata Paszportu Polityki (2003) i Nagrody Nike (2004).

Cytat: (…) nigdy nikomu nie powiem „za moich czasów”, bo żaden czas nie był mój, nawet kiedy go miałem.

DATY SPOTKAŃ:

 • 10 X 2021
 •  XI 2021 (data do potwierdzenia)
 • 12 XII 2021
 • 23 I 2022

Kolejne zostaną podane w późniejszym terminie

WSTĘP WOLNY

GODZINA

 • 19.00 – 21.00

MIEJSCE ZAJĘĆ

 • On-line: umożliwiamy udział w zajęciach przez platformę Zoom

Koordynator: Bartosz Niemier
Więcej informacji: bartek@niemier.pl