14 i 16 września 2012 r. Luis Izcovich – psychoanalityk Członek Szkoły (A.M.E.) IF-EPFCL poprowadzi trzy zajęcia, będące kontynuacją nauczania IF-EPFCL dla Forum Polskiego Pola Lacanowskiego. Zajęcia odbędą się w siedzibie EPFCL przy 118 rue d’Assas w Paryżu.

Piątek 14 września, 2012

W godzinach 20.00-23.00, odbędzie się prezentacja pytań do lektury, przygotowana w ramach wspólnych czytań karteli w Warszawie.

Wojciech Bąkowski, Marcin Klaus, Joanna Roman, Sara Rodowicz-Ślusarczyk, Jacek Schodowski i Anna Wojakowska-Skiba – członkowie kartelu „Fantazmat” –  zaprezentują pytania do i wynikające z następujących tekstów:

  • Z. Freud „Dziecko jest bite. Przyczynek do wiedzy o powstawaniu perwersji seksualnych” w: Charakter a Erotyka
  • J. Lacan, Seminarium IV „Relacja z obiektem”, lekcja z 16 stycznia 1957 (zawierająca komentarz do tekstu Freuda „Dziecko jest bite…”)

Niedziela, 16 września

1. W godzinach 9.00-12.00 odbędzie się Seminarium kliniczne w ramach którego Luis Izcovich poprowadzi omawianie pracy klinicznej, ktorą zaprezentują Sylwester Strzecha i Sara Rodowicz-Ślusarczyk.

2. W godzinach 13.00-16.00 odbędzie się Seminarium pracy z tekstem w ramach którego, Luis Izcovich poprowadzi czytanie kolejnego fragmentu tekstu Jacquesa Lacana z tomu Ecrits, pt. Kierowanie leczeniem i zasady jego oddziaływania. Będzie to 15 i 16 część V rozdziału tekstu, „Pragnienie należy brać literalnie”.

(Wkrótce zamieścimy tekst czytanego fragmentu w przekładzie na język polski.)

Zajęcia będą prowadzone w języku francuskim, z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski.

Zajęcia teoretyczne są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, przy współudziale w kosztach tłumaczenia. Z kolei warunkiem uczestnictwa w Seminarium klinicznym dla osób, które nie są członkami Forum Polskiego Pola Lacanowskiego, jest posiadanie własnego doświadczenia klinicznego oraz współudział w kosztach tłumaczenia.

Dr Luis Izcovich jest psychoanalitykiem i psychiatrą, Członkiem Szkoły (A.M.E.) IF-EPFCL oraz Starszym Wykładowcą w paryskim Collège Clinique, a także autorem licznych publikacji z dziedziny praktyki i teorii psychoanalitycznej.