Bernard Toboul w Poznaniu 5-6 października 2019


Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą lacanowską, które tym razem odbędą się w Poznaniu! Zapraszamy wszystkich klinicystów; psychiatrów, psychologów, terapeutów pracujących w swoich gabinetach czy instytucjach, analizantów, psychoanalityków, ale także studentów psychologii, psychiatrii, medycyny, filozofii, socjologii, kulturoznawstwa, pedagogiki, słowem ludzi z pola humanistyki, jak i osoby zainteresowane w jakikolwiek sposób, myślą Freuda i Lacana.

Forum Polskie Pola Lacanowskiego wraz z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu organizuje dwudniowe seminarium, które odbędzie się w pierwszy październikowy weekend 5-6.10.2019 w Szpitalu Klinicznym nr 5 w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33.

Gościem specjalnym będzie Bernard Toboul, francuski psychoanalityk praktykujący w Paryżu, nauczyciel Szkoły EPFCL – Francja, z tytułem A.M.E.


 

05.10.2019 (sobota)

10:00 – 13:00   Seminarium kliniczne

Klinika Psychiatrii dzieci i Młodzieży. Przypadki zaprezentują dr Natalia Smalc i dr Natalia Pytlińska.

 • Udział jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Paulą Czosnowską (kom. 516 183 212, email: paula-czosnowska@wp.pl)
 • Wstęp bezpłatny
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich

15:00 – 17:00   Wykład otwarty Bernarda Toboula pt. „Po traumie”

Na początku wykładu zapoznamy się z psychoanalitycznym rozumieniem traumy, różniącym się zasadniczo od tego spotykanego w psychologii czy psychiatrii. W psychoanalizie trauma nie jest bowiem szokiem, lecz złożonym procesem rozgrywającym się w dwóch etapach czasowych jako symbolizacja wypartego przeżycia. To jądro wyparcia, wokół którego się ona kształtuje, stanowi zarazem jądro wszystkich nerwic. W swoim wykładzie Bernard Toboul odniesie się różnych wcieleń traumy: od wykorzystywania seksualnego, poprzez przeżycia wojenne i tak aktualne dziś doświadczenia uchodźcze, ale przede wszystkim do tego wymiaru, który tylko psychoanaliza lacanowska tak dobitnie ujmuje dla każdej istoty mówiącej – a mianowicie traumy jaką jest zderzenie bardzo małego dziecka z językiem. Jeszcze więcej, znacznie więcej – w tym o nadziei, jaką niesie psychoanaliza – będzie można usłyszeć w bardzo ciekawym wykładzie specjalnego gościa Forum, o godzinie 15 w sobotę 5 października!

 • Wstęp bezpłatny
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich

17:30 – 20:00   Seminarium pracy z tekstem J. Lacana Seminarium XI „Cztery podstawowe pojęcia psychoanalizy”

Ogólne wprowadzenie do Seminarium XI z komentarzem Bernarda Toboula oraz wspólna praca nad rozdziałami pierwszym i drugim.

 • Wstęp płatny: 70 zł (członkowie FPPL 50 zł, studenci 40 zł)
 • Zgłoszenie po tekst Seminarium XI prosimy wysyłać na adres zarzad@fppl.pl załączając potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w zajęciach
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich

 

06.10.2019 (niedziela)

9:00 – 11:00   Seminarium kliniczne FPPL

Przypadki zaprezentują Stella Pawlaczyk i Tomasz Strugała.

 • Udział jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Tomaszem Strugałą (kom. 606 955 777, email: thomas0702@wp.pl)
 • Wstęp płatny: 70 zł (członkowie FPPL 50 zł, studenci 40 zł)
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich

11:10 – 12:50   Seminarium prezentujące późne prace Lacana

Omówienie przez Bernarda Toboula późnych prac Lacana, z ostatniego okresu jego pracy psychiatrycznej i psychoanalitycznej.

 • Wstęp płatny: 70 zł (członkowie FPPL 50 zł, studenci 40 zł)
 • Miejsce: Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, budynek główny, sala im. Chrościejowskich

 

Informacje

 • Wszystkie zajęcia odbywają się z tłumaczeniem konsekutywnym z języka francuskiego na język polski
 • Zgłoszenie po tekst Seminarium XI prosimy wysyłać na adres zarzad@fppl.pl załączając potwierdzenie wpłaty za udział w zajęciach
 • Koszt udziału w jednym seminarium: 70 zł (członkowie FPPL 50 zł, studenci 40 zł)
 • Koszt udziału w trzech seminariach: 150 zł (członkowie FPPL 100 zł, studenci 75 zł)
 • Udział w seminarium klinicznym (sobota, 5.10.19) jest bezpłatny i jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Paulą Czosnowską (kom. 516 183 212, email: paula-czosnowska@wp.pl)
 • Udział w seminarium klinicznym FPPL (niedziela, 6.10.19) jest możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Tomaszem Strugałą (kom. 606 955 777, email: thomas0702@wp.pl)
 • Wszystkie seminaria i wykład odbędą się w budynku głównym szpitala, w sali im. Chrościejowskich
 • Płatności prosimy dokonywać na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931 koniecznie z dopiskiem „Spotkania z B. Toboulem” oraz wskazaniem seminarium
 • Dołącz do wydarzenia na fb

Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacquesa Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: