Spotkania z psychoanalizą - Warszawa, 7 i 8 grudnia 2019 r. – gość specjalny Patrick Barillot


Forum Polskie Pola Lacanowskiego serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowych spotkaniach z psychoanalizą 7 i 8 grudnia 2019 roku w Warszawie. Ich gościem specjalnym będzie Patrick Barillot.

W programie spotkań jest wykład oraz seminaria, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, a także seminarium kliniczne dla praktyków.

Patrick Barillot praktykuje psychoanalizę w Paryżu i jest członkiem Szkoły Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego EPFCL – Francja z tytułem A.M.E. Jest również psychiatrą, w tym psychiatrą dziecięcym. Wiele lat pracował z autystycznymi i psychotycznymi dziećmi oraz młodzieżą w różnych instytucjach. Aktualnie jest nauczycielem w Psychoanalitycznym Kolegium Klinicznym Szkoły Psychoanalizy EPFCL w Paryżu, w ramach którego prowadzi lacanowskie “prezentacje chorego” w szpitalu psychiatrycznym.


 

07.12.2019 (sobota)

10:00 – 12:30 CET – Seminarium pracy z tekstem J. Lacana „Seminarium XI. Podstawy psychoanalizy. 1964 r.” (rozdz. 3 i 4).

FPPL Seminarium XI - dr Patrick Barrilot

W czasie tego seminarium planujemy omówienie dwóch rozdziałów „Seminarium XI. Podstawy psychoanalizy. 1964 r.” (rozdz. III i IV), dotyczących m.in. tak istotnych pojęć, jak przeniesienie i powtórzenie. Patrick Barillot wygłosi komentarz do tekstu na podstawie pytań zebranych w czasie czterech spotkań przygotowujących, organizowanych przez FPPL.

Zapowiedź spotkania:

Lacan kontynuuje przybliżanie fundamentalnego dla psychoanalizy pojęcia nieświadomego, ponieważ stanowi ono bazę dla wielu innych terminów. Lacan podkreśla migoczący aspekt nieświadomego, które pojawia się w szczelinie, luce, pęknięciu, ale tylko na chwilę, aby zaraz zniknąć, będąc tym samym czymś nie-zrealizowanym.

Lacan odnosi się również do pragnienia, które Freud określił jako niezniszczalne, co z kolei łączy pragnienie z czasem logicznym.

Ponadto Lacan czyni również odniesienie kliniczne pragnienia zarówno wobec struktury obsesyjnej, jak również histerycznej.

W rozdziale 4 Lacan powraca do słynnej sentencji Freuda “Wo Es war, soll Ich werden”. Sytuuje on tutaj podmiot – który nie ma nic wspólnego z autonomicznym ego – wobec przestrzeni tego, co… nie zostało zrealizowane. Tym bowiem jest obszar nieświadomego. W jaki sposób jest to ważne w doświadczeniach każdego i dla doświadczenia psychoanalizy? Otóż daje to uchwycić i rozjaśnić coś z uporczywego charakteru mimowolnych powtórzeń…

Ponadto w tym rozdziale Lacan zestawia pragnienie Freuda w relacji do Imienia Ojca, które symbolicznie reprezentuje prawo, a także pokazuje w jaki sposób podmiot histeryczny wykorzystuje w swojej nieświadomej strategii podtrzymywanie pragnienia ojca – co czyni dodatkowe, nieprzypadkowe połączenie pomiędzy tymi zajęciami a wykładem naszego gościa.


14:00 – 15:30 CET – Seminarium kliniczne

FPPL Seminarium Kliniczne - dr Patrick Barillot

Patrick Barillot przedstawi swój komentarz do przypadku z własnej praktyki, jaki zaprezentuje Joanna Szymańska, w świetle psychoanalizy lacanowskiej.

Seminarium kliniczne jest przeznaczone przede wszystkim do osób odwołujących się w swoim zawodowym działaniu – terapeutycznym, resocjalizacyjnym lub pedagogicznym – do szeroko rozumianej praktyki mówienia.

Ze względu na charakter spotkania, zastrzegamy prawo do odmowy udziału w zajęciach. Zgłoszenia prosimy kierować na adres zarzad@fppl.pl najpóźniej do 1 grudnia 2019 r.

 • Seminarium w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski: Anna Wojakowska-Skiba
 • Dyskusję będzie moderowała Anna Wojakowska-Skiba
 • Wstęp po uzyskaniu zgody, płatny: 70 pln (studenci 40 pln)*
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa, sala C5
 • Wydarzenie na fb

17:00 – 19:00 CET – Wykład otwarty Patricka Barillot pt. „Po co jest ojciec?” – perspektywa psychoanalizy lacanowskiej.

FPPL Wykład Po co jest ojciec? - dr Patrick Barillot

W czasie wykładu Patrick Barillot spróbuje odpowiedzieć na pytanie „Po co jest ojciec?” z perspektywy psychoanalizy freudowskiej i lacanowskiej.

Zapowiedź wykładu:

Wszystkie społeczeństwa wiedzą, że bycie ojcem nie ogranicza się do prokreacji oraz że ojciec niekoniecznie jest rodzicem. Na pytanie dotyczące funkcji ojca Freud odpowiedział poprzez swoją koncepcję kompleksu Edypa. Lacan początkowo przeformułował koncepcję Freudowskiego Edypa odwołując się do pojęć zaczerpniętych z lingwistyki, co pozwoliło mu wprowadzić Imię Ojca. Następnie wyszedł poza koncepcję kompleksu Edypa, aby odpowiedzieć na jego nieskuteczność w leczeniu psychoanalitycznym. Jednocześnie jednak zachował funkcję ojca jako strukturującą dla bytu mówiącego. Ale do czego ta funkcja ojca właściwie służy? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nam włączyć się do debaty dotyczącej nowych form prokreacji, które stały się możliwe za sprawą nauki.


 

08.12.2019 (niedziela)

10:00 – 12:00 CET – Omówienie fragmentu jednego z tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy J. Lacana „Przedmowa do angielskiego wydania Seminarium XI”

FPPL Teksty założycielskie - dr Patrick Barrilot

W czasie tego seminarium planujemy omówienie fragmentu jednego z tekstów założycielskich Szkoły Psychoanalizy J. Lacana „Przedmowa do angielskiego wydania Seminarium XI”, szkoły diametralnie innej niż znane Państwu szkoły zarówno terapii, jak i psychoanalizy.

Patrick Barillot wygłosi komentarz do tekstu na podstawie pytań pracującego nad tym tekstem grupy w ramach FPPL (tzw. kartelu), w składzie: Marcin Piotrowski, Sara Rodowicz-Ślusarczyk, Jan Tkaczow, Anna Wojakowska-Skiba.

Zapowiedź spotkania:

Przed nami bardzo krótki, ale niezwykły tekst. Pretekstem do jego napisania było dla Lacana wydanie po angielsku XI Seminarium Lacana „Podstawy psychoanalizy”, dziesięć lat po tym, gdy je wygłosił w Paryżu. Lektura tej „Przedmowy…” będzie dla nas kolejną – po omawianiu „Listu do Włochów” – okazją do wspólnego pochylenia się nad tzw. późnym okresem w nauczaniu Lacana oraz do debaty nad lacanowską koncepcją Szkoły psychoanalizy i pytaniami, jakie ona może stawiać: Jak można wyjść z niekończącej się pogoni za umykającą prawdą? Czym jest nieświadome realne i dlaczego stanowi obszar, w którym nie ma przyjaźni? Jaka satysfakcja ma naznaczać psychoanalizę doprowadzoną do swojego logicznego końca?

 • Seminarium w języku francuskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski przez Tomasza Olszewskiego
 • Spotkanie będzie moderowała Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 • Wstęp płatny: 60 zł (studenci 30 zł)*
 • Materiały do zajęć do pobrania: J. Lacan – Przedmowa do wydania angielskiego Seminarium XI
 • Miejsce: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa, sala C5
 • Wydarzenie na fb

 

(*) – Informacje

 • Wszystkie zajęcia odbywają się z tłumaczeniem konsekutywnym z języka francuskiego na język polski
 • Materiały do zajęć do pobrania: J. Lacan – Seminarium XI r. 3 i 4 i J. Lacan – Przedmowa do wydania angielskiego Seminarium XI
 • Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie dowodu wpłaty za zajęcia na adres: zarzad@fppl.pl
 • Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać przelewem do dnia 06.12.2019 włącznie. Uwaga! Przy udziale w 3 seminariach opłaty wynoszą: 150 zł (członkowie FPPL i osoby uczestniczące w seminariach przygotowujących do wizyty Patricka Barillot: 100 zł / studenci 75 zł)
 • Płatności prosimy dokonywać na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931 koniecznie z nazwami zajęć w tytule przelewu: „Seminarium SXI z PB”, „Seminarium kliniczne z PB”, „Seminarium Szkoła z PB”
 • Udział w seminarium klinicznym jest możliwy tylko po uzyskaniu zgody. Zgłoszenia prosimy kierować na adres zarzad@fppl.pl najpóźniej do 1 grudnia 2019 r.
 • Udział przez Skype: Zgłoszenia udziału w seminariach prosimy wysyłać do 5 grudnia 2019 r. na dwa adresy: zarzad@fppl.pl i erwin.dolacinski@gmail.com
  Warunkiem udziału jest przesłanie dowodu opłaty za zajęcia, adresu Skype oraz punktualność w dokonywaniu połączenia. Prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału: Regulamin uczestnictwa w transmisji Skype
 • Zapraszamy do dołączania do grupy Skype, w której transmitowany będzie wykład Patricka Barillot: Grupa Skype: „Po co jest ojciec?”
 • Wszystkie zajęcia będą odbywały się w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, Warszawa
 • Wydarzenia FPPL na fb

 

Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacquesa Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: