Wykład Bernarda Nominé - Czas jako obiekt


Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) i francuska Szkoła Psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego EPFCL oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zapraszają do udziału w spotkaniach z psychoanalizą 9-10 kwietnia 2022. Odbędą się one w trybie stacjonarnym w Warszawie, i poprowadzi je gość FPPL, Bernard Nominé.


PROGRAM

 

9 kwietnia 2022 r. (sobota)

Specjalne zajęcia z Bernardem Nominé poświęcone historii dyskursów

  • godz. 11.00-13.00
  • miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86

To spotkanie to zarazem NIESTANDARDOWY POCZĄTEK NOWYCH ZAJĘĆ wprowadzający w „podszewkę” psychoanalizy, tudzież jej odwrotną stronę, czyli L’Envers de la psychanalyse, jak zatytułowane jest XVII Seminarium Jacquesa Lacana, które będziemy wspólnie czytać w ramach spotkań Forum (FPPL).

Cztery sposoby działania więzi społecznej, cztery różne prawdy ukryte, cztery ciche pozycje, które – niczym role – zmieniają sens tej samej wybranej wypowiedzi.

Dwie z nich wydają się odwieczne, a przynajmniej antyczne. Jedna z nich tworzy autorytet po to, by go potem obalić. Inna związana jest z niezachwianą racją. Dwie nowsze wymagają dokładniejszego przestudiowania, bo są niejako wynalezione.

Rzecz dotyczy tego, jak to, co ukryte pod spodem uwidacznia się w tym, co na wierzchu, i jak to, co wyłania się na powierzchni określa to, co ukryte.

Bo o to chodzi w lacanowskiej teorii dyskursów, do której wprowadzi nas Bernard Nominé. Po to, aby pokazać jej źródła, jej polityczne konotacje, a przede wszystkim kliniczne oddziaływanie w życiu.

Zajęcia otwierające odbędą się na uczelni PJATK poprowadzi Bernard Nomine, psychiatra i psychoanalityk francuski pracujący w Pau, członek Szkoły psychoanalizy EPFCL z tytułem AME.

Zajęcia odbędą się w języku angielskim, będą tłumaczone konsekutywnie na język polski.

Udział w zajęciach jest darmowy, obowiązują zapisy: zarzad@fppl.pl

Po tym wstępie zachęcamy do dołączenia do wspólnej lektury Seminarium XVII Jacquesa Lacana i dyskusji nad jego tekstem w polskiej wersji językowej powstałej dzięki członkom kartelu FPPL: Marek Adamiec, Anna Grudzień, Kamila Kolebacz, Marcin Klaus, Bartosz Pokorski, Iwona Ozga.

UWAGA: Osoby spoza FPPL, które wezmą udział w spotkaniu z Bernardem Nominé mogą liczyć na 20% zniżkę przy opłatach za udział w otwierającym się cyklu zajęć.

Od poniedziałku 25 kwietnia będziemy spotykać się co dwa tygodnie, od 20:30 do 22:30 na zajęciach prowadzonych poprzez platformę Zoom: Czytanie seminarium XVII Lacana.


9 kwietnia 2022 r. (sobota)

Time as an object – Czas jako obiekt

  • wykład otwarty
  • godz. 16.00-18.00
  • miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86

Bernard Nominé opowie na temat doświadczenia czasu i jego oddziaływania w mówieniu, poprzez mówienie. Zapowiada tematykę swojego wystąpienia w następujący sposób:

Czas jako obiekt.
Fizycy i filozofowie zgadząją się, że czas jest nieuchwytnym obiektem. Pomyślmy tylko o efemerycznej naturze teraźniejszości.
Psychoanaliza jest doświadczeniem mówienia opartego na teraźniejszości tego, co przychodzi do głowy. Pozwala nam definiować czas jako obiekt właściwy każdej osobie, który określa jej sposób bycia, warunkuje sposób mówienia, które może sięgać jakości aktu, gdy zostaje wyrażone w odpowiednim momencie.

Time as an object.
Physicists and philosophers agree that time is an elusive object. Just think about the ephemeral nature of the present.
Psychoanalysis is an experience of speech that is based on the present of what comes to mind. It allows us to define time as an object specific to each person, which defines his way of being, which conditions the way he speaks, which can reach the quality of the act when it is expressed at the right moment.

Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim i będzie tłumaczony na język polski


10 kwietnia 2022 r. (niedziela)

Seminarium kliniczne

  • Bernard Nominé będzie komentować prezentację pracy klinicznej przedstawianą przez Ewę Marciniak z FPPL
  • godz. 10.00-12.00
  • miejsce: PJATK, ul. Koszykowa 86

UWAGA: udział wyłącznie dla członków FPPL oraz osób pracujących klinicznie, po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: ewajmarciniak@interia.pl oraz zarzad@fppl.pl

Dla osób nie będących członkami FPPL koszt udziału w spotkaniu wynosi 200 zł

Po uzyskaniu potwierdzenia możliwości uczestnictwa prosimy prosimy o dokonanie płatności na konto FPPL: 79 1140 2004 0000 3902 7553 8931 z tytułem przelewu: „Seminarium kliniczne z BN”

Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski


 

Forum Polskie Pola Lacanowskiego należące do Międzynarodowej Federacji Forów Pola Lacanowskiego (L’Internationale des Forums du Champ Lacanien), od 2010 r. rozwija i upowszechnia w Polsce wiedzę na temat psychoanalizy w ujęciu jej twórcy Sigmunda Freuda i jego wielkiego francuskiego kontynuatora Jacques’a Lacana. FPPL tworzą zarówno praktykujący psychoanalitycy, jak i osoby zainteresowane myślą lacanowską od strony teoretycznej.

Zapraszamy!

 

Organizatorzy: