Colette Soler - Ciała współczesnych proletariuszy - 2014


Mówiąc o kapitalizmie, Lacan stwierdził, że każda jednostka jest proletariuszem, to znaczy, że nie dysponuje niczym, by stworzyć więź społeczną. Tym samym termin „proletariusz” nie jest przezeń rozumiany jak u Marksa w znaczeniu klasy społecznej, lecz został uogólniony i powiązany ze stanem obecnego dyskursu. W jaki sposób psychoanaliza doszła do takiej konkluzji?

Colette Soler

Kilka lat temu, w 2014 roku Forum Polskie Pola Lacanowskiego miało przyjemność gościć Colette Soler – jedną z najważniejszych współczesnych psychoanalityczek, doktor psychologii z tytułem wykładowcy akademickiego na wydziale filozofii, która przeszła swoją formację u Jacquesa Lacana, i która praktykuje psychoanalizę w Paryżu, a także naucza jej w wielu innych krajach.

Colette Soler wygłosiła wtedy w Warszawie wykład dotyczący więzi społecznych.

Dzisiaj prezentujemy Państwu transkrypcję tego wystąpienia (do pobrania): Ciała współczesnych „proletariuszy”

Tłumacznie konsekutywne: Anatol Magdziarz
Transkrypcja wykładu: Dorota Wojciechowska
Korekta i przypisy: Marcin Piotrowski

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Plan zajęć FPPL