Spotkania z psychoanalizą - Warszawa, – gość specjalny Elisabete Thamer


Udostępniamy Państwu teksty wykładu i seminariów z udziałem Elisabete Thamer, które odbyły się 7 i 8 marca 2020 roku w Warszawie podczas cyklicznego wydarzenia organizowanego przez Forum Polskie Pola Lacanowskiego pt. „Spotkanie z Psychoanalizą”:

Do pobrania: Wykład Elisabete Thamer „Czego można oczekiwać od psychoanalizy?”

Tłumaczenie: Tomasz Olszewski
Spisała: Dorota Wojciechowska
Redakcja i przypisy: Sara Rodowicz-Ślusarczyk

 

Do pobrania: Seminarium XI r.5,6 J.Lacana z komentarzem Elisabete Thamer

Tłumaczenie: Tomasz Olszewski
Spisała: Joanna Szymańska

 

Do pobrania: Seminarium pracy z tekstem J. Lacana o Szkole psychoanalizy pt.: „Przedmowa do angielskiego wydania Seminarium XI” z komentarzem Elisabete Thamer

Tłumaczenie: Anna Wojakowska-Skiba
Spisała: Dorota Wojciechowska

 

Do pobrania: Wystąpienie Elisabete Thamer pt.: „Doświadczenie lacanowskiej procedury passe”

Tłumaczenie: Anna Wojakowska-Skiba
Spisała: Anna Grudzień
Korekta, redakcja, przypisy: Marcin Piotrowski, Anna Wojakowska-Skiba

 


Link do wydarzenia oraz teksty Jacquesa Lacana omawiane na seminariach do pobrania: Spotkania z psychoanalizą – gość specjalny Elisabete Thamer