Jaques Lacan Seminarium XI

Już dzisiaj przedstawiamy Państwu program nowych zajęć, które będą stanowiły główną oś wspólnej pracy członków FPPL w roku 2019/2020*, do której serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby. Nie jest to bynajmniej jedyna propozycja zajęć, cały program na rok 2019/2020 zostanie opublikowany we wrześniu 2019.

W poniedziałek 2 września rozpoczęliśmy cykl spotkań, które będą się odbywały dwa do trzech razy w miesiącu, poświęcony pracy nad Seminarium XI Jacquesa Lacana pt. „Podstawy psychoanalizy”. Zajęcia, prowadzone przez psychoanalityków i członków FPPL, będą miały formę otwartego seminarium, w czasie którego wprowadzimy Państwa w problematykę tekstu, opowiemy o nim od siebie, ale liczymy też na Państwa pytania i dyskusję.

Po takiej wspólnej pracy, będziemy dyskutować o tym tekście wspólnie z nauczycielami ze Szkoły Psychoanalizy EPFCL z Francji. W roku akademickim 2019/2020 zaplanowane są 4 wizyty z udziałem nauczycieli, podczas których będziemy omawiali po kilka rozdziałów (wykładów) z Seminarium XI:

 • 5-6.10.2019. z udziałem Bernarda Toboule’a w Poznaniu
 • 7-8.12.2019 z udziałem Patricka Barillot w Warszawie
 • 7-8.03.2020 z udziałem Elisabete Thamer w Warszawie
 • 9-10.05.2020 z udziałem Alberta Nguyena w Warszawie

Seminarium XI zaznacza niezwykle ważny moment w historii nauczania Lacana, jako że jego pierwsze zajęcia odbywają się w kontekście wykluczenia Lacana z jedynego wówczas międzynarodowego stowarzyszenia psychoanalityków IPA, powstałego z inicjatywy i za sprawą nauczania Freuda.

Kończy ono też 10-letni okres nieformalnie zatytułowany „powrót do Freuda”, pod którym to hasłem Lacan prowadził swe Seminaria od roku 1953. Były one wtedy adresowane głównie do psychoanalityków i lekarzy a odbywały się w miejscu szczególnym na psychoanalitycznej mapie Paryża, bo w szpitalu psychiatrycznym Św. Anny. Od momentu wykluczenia Lacana z IPA zmienia się i miejsce jego seminariów (na École Normale Supérieure przy ul. d’Ulm) i ich publiczność (wykłady stają się otwarte dla wszystkich i z każdym rokiem dołącza coraz więcej studentów ww. ENS) i treść. Koniec tego okresu nie oznacza bynajmniej, że Freuda nie ma w ogóle w tym seminarium – jest i to prawie w każdym akapicie!

Te okoliczności bowiem dały Lacanowi asumpt do dalszego badania i zapytywania o to, co stanowi podstawy psychoanalizy. I tak, pojęcia, które Lacan wyszczególnia jako fundujące dla psychoanalizy, i których koncepcje będziemy wspólnie zgłębiać – zarówno we freudowskim, jak i w ściśle lacanowskim ujęciu – to: nieświadome, powtórzenie, przeniesienie i popęd.

Zapewniamy Państwu dostęp do tekstu w języku polskim. Jedne zajęcia obejmą średnio pół rozdziału, czyli wykładu seminarium (poza wyjątkami). Praca FPPL nad Seminarium XI potrwa 2 lata. W ramach każdego roku akademickiego, zajęcia będą się odbywały przez dwa semestry, w blokach przedzielanych spotkaniami z nauczycielem z EPFCL-Francja.

Daty zajęć (poniedziałki, godz. 20:30-22:30):

Oprócz tekstu Seminarium użyteczną literaturą uzupełniającą będzie tekst J. Lacana „Imiona Ojca”, wraz ze wstępem i posłowiem, znajdujący się w zbiorze pod tym samym tytułem, wyd. PWN, Warszawa 2013.

I Blok zajęć:

Obejmuje spotkania, na których omawiane będą dwa pierwsze rozdziały Seminarium XI zatytułowane: „Ekskomunika” i „Nieświadome freudowskie i nasze”. Blok zakończą zajęcia odbywające się 5-6.10.2019 z udziałem Bernarda Toboule’a w Poznaniu.

 • 02.09.2019 – prowadzenie: Marcin Piotrowski
 • 09.09.2019 – prowadzenie: Jan Tkaczow
 • 23.09.2019 – prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk i Anna Wojakowska-Skiba

II Blok zajęć:

Obejmuje spotkania, na których omawiane będą rozdziały 3 i 4 Seminarium XI zatytułowane: „O podmiocie pewności” i „O sieci znaczących”. Blok zakończą zajęcia odbywające się 7-8.12.2019 z udziałem Patricka Barillot w Warszawie.

 • 14.10.2019 – prowadzenie: Marcin Piotrowski
 • 28.10.2019 – prowadzenie: Jan Tkaczow
 • 04.11.2019 – prowadzenie: Sara Rodowicz-Ślusarczyk
 • 18.11.2019 – prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba

Do pobrania: Komentarz Patricka Barillot do rozdziałów 3 i 4 Seminarium XI J. Lacana

III Blok zajęć:

Obejmuje spotkania, na których omawiane będą rozdziały 5 i 6 Seminarium XI zatytułowane: „Tuche i Automaton” i „Rozszczepienie między okiem a spojrzeniem”. Blok zakończą zajęcia odbywające się 7-8.03.2020 z udziałem Elisabete Thamer w Warszawie.

 • 13.01.2020 – prowadzenie: Jan Tkaczow (rozdział 5)
 • 27.01.2020 – prowadzenie: Marcin Klaus (rozdział 5)
 • 10.02.2020 – prowadzenie: Joanna Szymańska (rozdział 6)
 • 24.02.2020 – prowadzenie: Anna Wojakowska-Skiba (rozdział 6)
 • daty kolejnych zajęć podamy w późniejszym terminie

Miejsce zajęć:

 • Lingua Nova, ul. Wspólna 41, Warszawa

Warunki uczestnictwa:

 • płatność jednorazowa za jeden semestr, czyli 9 zajęć po 2 godziny, 350 zł / 270 zł studenci
 • płatność za pojedyncze zajęcia: 50 zł / 40 zł studenci
 • członkowie FPPL uczestniczą bezpłatnie

Przy płatności za cały semestr koszt udziału w zajęciach z nauczycielami EPFCL w danym semestrze odbywa się na preferencyjnych warunkach, według stawki jak dla członków FPPL.

Zapisy na zajęcia i zgłoszenie po tekst prosimy kierować na adres:

Wydarzenie na fb: