FPPL, w ramach seminarium dla swoich członków, moderowanym przez Annę Wojakowską-Skiba,

rozpoczyna dziś pracę nad kolejnym spotkaniem Lacana z pacjentem oddziału „Pinel” szpitala

psychiatrycznego Henri-Rousselle w Paryżu. Lacan prowadził takie spotkania, znane pod nazwą

„prezentacja chorego”, przez 27 lat swojego nauczania, od roku 1953 do roku 1980 (czyli do roku przed

swoją śmiercią), ale stenogramy z rozmów dostępne są tylko dla lat 1975-1976. Będziemy dziś dyskutować

o rozmowie Lacana z lutego 1976 r. z pacjentem Michelem H., który sam siebie nazywał transwestytą i

planował dokonanie operacji zmiany płci. W czasie kolejnych zajęć poświęconych temu przypadkowi,

będziemy analizować podejście teorii lacanowskiej do kwestii transwestytyzmu i transseksualizmu.

Zwieńczeniem tej serii zajęć będzie seminarium z udziałem Colette Soler, francuskiej psychoanalityk ze

Szkoły EPFCL, jakie odbędzie się we wrześniu br. w Paryżu.