FPPL: spotkanie z Luisem Izcovichem na temat tekstu J. Lacana


PL (version française ci-dessous)

Drodzy Wszyscy,

Dziękujemy Wam bardzo za liczny udział we wczorajszym wieczorze z Luisem Izcovichem na temat struktury perwersji w tekście J. Lacana „Kanta z Sadem”. Spotkanie to było zwieńczeniem seminarium poświęconego lekturze tego trudnego tekstu. Z perspektywy pytań, jakie dla nas wyniknęły z tej pracy, uważamy to spotkanie za bardzo udane. Z tego powodu oraz dlatego, że podobno nie wszyscy chętni mogli wziąć w nim udział w związku z ograniczeniem liczebności tego spotkania na Zoom do 100 osób, przedstawiamy Państwu nagranie z niego, pod następującym linkiem: 2020.06-FPPL-L.Izcovich-Kant-avec-Sade-FR-PL.m4a

Zapraszamy do śledzenia na naszym profilu Facebook i na naszej stronie www.fppl.pl kolejnych wydarzeń z udziałem gości międzynarodowych, bo następne już wkrótce!

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Erwin Dolaciński, Marcin Piotrowski i Anna Wojakowska-Skiba

Ilustracja: Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon, 1980–1982


FR

Chères Toutes, Chers Tous,

Nous vous remercions beaucoup d’avoir participé hier à la soirée avec Luis Izcovich sur le thème de la structure de la perversion dans le texte de J. Lacan „Kant avec Sade”. Cette réunion a clôturé plusieurs mois de notre séminaire de lecture de ce texte difficile. Du point de vue des questions qui se sont posées à nous à partir de ce travail, nous considérons la réunion comme très réussie. Pour cette raison et parce que, apparemment, tous ceux qui le souhaitent n’ont pas pu y participer en raison de la réduction du nombre de cette réunion à Zoom à 100 personnes, nous vous en présentons un enregistrement, cliquez simplement sur le lien suivant: 2020.06-FPPL-L.Izcovich-Kant-avec-Sade-FR-PL.m4a

Nous vous invitons à suivre les informations sur notre profil Facebook ou notre site Web www.fppl.pl pour les prochains événements avec des invités internationaux, à venir très bientôt!

Cordialement,

Erwin Dolaciński, Marcin Piotrowski et Anna Wojakowska-Skiba

Illustration: Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon, 1980–1982