R

Forum Polskie Pola Lacanowskiego zaprasza na zajęcia seminaryjne z dr Sonią Alberti – „Realne i podstawowe pojęcia psychoanalizy” 

Nieświadome, widzimy, jest tylko metaforycznym pojęciem, opisującym tę wiedzę, która jest podtrzymywana jedynie przez to, że przedstawia się jako niemożliwa, aby mogła być potwierdzona jako realna (w znaczeniu realnego dyskursu).

Jacques Lacan, Radiophonie, Pytanie 4.

Zajęcia seminaryjne, które poprowadzi Sonia Alberti, stanowią w założeniu próbę odczytania Seminarium XI jako antycypacji późniejszych poglądów Lacana na temat Realnego. Przyjmując za punkt wyjścia autorską „Przedmowę” do angielskiego wydania Seminarium, celem zajęć będzie wskazanie kluczowych odniesień do Realnego w każdym z czterech podstawowych pojęć psychoanalizy, stanowiących przedmiot Seminarium XI – w przeniesieniu, powtórzeniu, nieświadomym oraz w popędzie.

Termin: 14 lipca 2014 r.

Godzina: 11.00-13.30

Adres: studio N 16,  ul. Noakowskiego 16/33, Warszawa.

Prośba o potwierdzenie uczestnictwa do 11 lipca 2014 r. w celu zapewnienia miejsc dla osób zainteresowanych. Zgłoszenia i więcej informacji u koordynatorki spotkania, Sary Rodowicz-Ślusarczyk: sara.rodowicz.slusarczyk@gmail.com

Dr Sonia Alberti – psychoanalityczka – członkini Szkoły A.M.E. (Analyste Membre d’Ecole) EPFCL i aktualna przewodnicząca Klinicznego Kolegium Pola Lacanowskiego w Rio de Janeiro. Profesor w Instytucie Psychologii Państwowego Uniwersytetu Rio de Janeiro (UERJ) oraz badaczka Narodowej Rady Badań Brazylii. Doktorat z psychologii Universite de Paris X – Nanterre (1989); podoktoranckie studia uniwersytetu UFRJ Rio de Janeiro. Jest członkinią Rady Magisterium i Doktoratów z Psychoanalizy oraz Rezydencji z Psychologii Uniwerstytetu Hospital Pedro Ernesto (HUPE). Prowadzi superwizję rezydentów Nucleo de Estudos da Saude do Adolescente (Oddział Zdrowia Młodzieży HUPE). Autorka książek i artykułów.