„Pomiędzy pismem i mówieniem; w połowie drogi pomiędzy nimi”

Spotkanie członków Forum Polskiego Pola Lacanowskiego ze studentami filozofii UŁ

4 marca 2021, godz. 19:00

Spotkanie będzie transmitowane z księgarni Do Dzieła (Łódź, ul. Próchnika 3).

Link do spotkania online: https://zoom.us/j/93063425971

Wstęp: wolny, nieodpłatny

Dołącz na fb

Jacques Lacan – enfant terrible życia intelektualnego Francji, teoretyk i praktyk psychoanalizy, autor Seminariów i Pism, inicjator powrotu do Freuda i od 1955 aż do swojej śmierci w 1981, właściciel obrazu Pochodzenie świata pędzla Gustave’a Courbeta. Wpływ Lacana na myśl XX i XXI wieku jest niezaprzeczalny. Ciekawą kwestią jest inżynierskie przedsięwzięcie Lacana, budującego w swoich wypowiedziach i tekstach pomosty pomiędzy dyscyplinami naukowymi. Zaświadczają o tym liczne odniesienia do literatury, językoznawstwa, filozofii, fizyki czy spraw życia codziennego. Kontrast pomiędzy lacanowską psychoanalizą a filozofią wyraża się w tym, że ta pierwsza wie, że jest zawsze praktyką. Konceptualizacje, do których pomocne są inne dyscypliny służą określeniu struktury tej praxis. W grze jest prawda, cierpienie, sens, pragnienie zawsze konkretnego podmiotu.

Czego Lacan od nas chce? Na ile celny jest zarzut Noama Chomsky’ego, który określił Lacana mianem „zabawnego i samoświadomego szarlatana”? Czy podjęta w ramach psychoanalizy próba jest szarlatanerską ekwilibrystyką?

Niektórzy teoretycy wprost afirmatywnie odnoszą się do lacanowskiego dziedzictwa (np. Alain Badiou, Alenka Zupančič, Mladen Dolar czy Slavoj Žižek), inni polemicznie lub zdawkowo do niego nawiązują bądź nawet niechętnie przyznają się do inspiracji (Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze i Félix Guattari). Wiele dyscyplin, jak teoria filmu, krytyka literacka, teoria queer, nauki społeczne, czerpie inspiracje z myśli Lacana, w tym także tradycja feministyczna tworzona w krytycznym nawiązaniu do niej, którą uprawiają m.in. Julia Kristeva czy Luce Irigaray.

Czy na zajęciach za studentami filozofii da się czytać tekst Lacana? Kwestia pozostaje otwarta. Dowodem podjęcia próby czytania niech będą zajęcia prowadzone w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021, pt. „Próba czytania tekstu Instancja litery w nieświadomym lub rozum od czasów Freuda”. Sam Lacan ów tekst przygotował w nawiązaniu do wykładu jaki wygłosił przed studentami humanistyki 9 maja w Auli Kartezjusza na Sorbonie w 1957 roku.

Podsumowaniem naszej semestralnej pracy będzie spotkanie, na którym członkowie Polskiego Forum Pola Lacanowskiego – Sara Rodowicz-Ślusarczyk (psychoanalityczka, członkini Szkoły Psychoanalizy Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien-France) i Marcin Klaus (zawodowo zajmuje się analizą współczesnej kultury i życia codziennego) – odbędą rozmowę-wykład będącą odpowiedzią na pytania zadane przez uczestników zajęć – studentów filozofii Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie będzie transmitowane z księgarni Do Dzieła (Łódź, ul. Próchnika 3). Rozpocznie się w pierwszy czwartek marca (04.03.2021) o godzinie 19:00. Link do wydarzenia: https://zoom.us/j/93063425971.

O co pytają wnikliwi czytelnicy najbardziej kontrowersyjnego psychoanalityka od czasów Freuda? Co takiego odkrywczego odsłania się, z tego, co obiecuje nam w Instancji litery Lacan, pomiędzy pismem i mówieniem; w połowie drogi pomiędzy nimi?

Zapraszam serdecznie,
Bartek Pokorski

ZAPRASZAMY!

Dołącz na fb

Plan zajęć FPPL 2020/2021